Odkrycie kuracji witaminowej EDTA i pierwsze terapie w USA

Coraz więcej specjalistów na Świecie wykazuje zainteresowanie badaniami klinicznymi nad chelatacją. Od dziesięcioleci chelatacja była przedmiotem sporów i kontrowersji wśród lekarzy i specjalistów, w szczególności kardiologów i onkologów, którzy zarzucali osobom stosującym chelatację podczas lub po zakończonym leczeniu, że wykorzystują chorobę pacjentów, aby przekonać ich do podejrzanych eksperymentów. 

Dzisiaj nie ma wątpliwości, że te czasy już dawno minęły, a zwolenników chelatacji jest więcej, niż przeciwników. Mimo wszystko nadal wielu lekarzy nie zaleca stosowania chelatacji jako skutecznej terapii wspomagającej leczenie wielu chorób i zapobieganiu im. W USA gdzie powstała terapia chelatacji witaminowej do dzisiaj ta terapia wywołuje wiele kontrowersji i sprzeciwów w środowisku lekarskim i farmaceutycznym, pomimo faktycznych i realnych efektów u pacjentów, u których zostało potwierdzone wynikami badań, że terapia witaminowa przynosi realne efekty. 

Szczególnie dużo kontrowersji budziła od zawsze terapia usuwania metali ciężkich, udrażniania tętnic i żył oraz wapnia z tętnic. Mimo, że potwierdzona została skuteczność chelatacji w leczeniu miażdżycy już w 1948 roku w USA poprzez aplikację EDTA czyli kwasu wersenowego. Ponieważ wiadomo było, że związek EDTA posiada zdolność do wiązania jonów metali ciężkich takich, jak ołów, kadm, rtęć, nikiel czy inne pierwiastki, zastosowano go w celu ułatwienia chelatom w przetworzeniu ciężkich metali w substancje dobrze rozpuszczalne w płynach ustrojowych ludzkiego organizmu, aby ułatwić nerkom ich wydalanie z organizmu.

Zastosowanie eksperymentalnej terapii dożylnej wykazało, że kroplówki z EDTA pozwoliły pozbyć się z organizmu trujących metali ciężkich i złogów wapnia z tętnic. U chorych, u których zastosowano terapię, obniżono objawy miażdżycy, co miało bardzo znaczący wpływ na poprawę samopoczucia i ogólny stan zdrowia badanych pacjentów. Udokumentowane badania nad działaniem terapii wlewami witaminowymi z EDTA wykazały, że wbrew zdaniu sceptyków, realne działanie nie jest “wyssane z palca”, ale wpływa pozytywnie na organizm człowieka. 

Początek rewolucji w leczeniu chelatacją EDTA i szerokie badani kliniczne

Opublikowanie wyników badań nad grupą osób zatrutych metalami ciężkimi wpłynęło na zainteresowanie środowiska lekarskiego stosowania chelatacji EDTA podczas leczenia swoich pacjentów chorych na miażdżycę z pozytywnym skutkiem, co wywołało falę publikacji na temat pozytywnego i zdrowego wpływu chelatacji na organizm człowieka. Kolejne lata od 1956 do 1994 roku zaowocowały powstaniem licznych publikacji lekarzy, którzy z powodzeniem stosowali u swoich pacjentów leczenie EDTA. 

Zarówno w USA, jak również później w innych zakątkach Świata, jak np. Nowa Zelandia, Niemcy czy Dania, lekarze potwierdzili i zaprezentowali wyniki badań laboratoryjnych oraz klinicznych jako potwierdzenie skuteczności terapii EDTA przy leczeniu miażdżycy. Liczne doniesienia i dowody skuteczności terapii chelatacyjnej  oraz rosnąca liczba stosowanych terapii sprawiły, że National Institutes of Health w USA wystąpił w 2001 roku o pozwolenie na przeprowadzenie ostatecznego badania klinicznego chelatacji przy pomocy EDTA. 

Najważniejszym warunkiem przeprowadzenia badań klinicznych, które miały przechylić szalę na stronę jednej ze stron – sceptyków lub zwolenników, było utrzymanie ścisłej współpracy badaczy z organizacją zrzeszającą lekarzy, którzy z powodzeniem stosują terapię chelatacji EDTA. Badanie trwało około 10 lat i miało wykazać czy terapia metodą chelatacji, jest skuteczna i faktycznie stoją za nią realne pobudki zdrowotne, czy stanie się ona kolejnym efektem placebo, który jest stosowany wobec nieświadomych pacjentów. 

TACT – Trial to Assess Chelation Therapy, czyli badania kliniczne nad EDTA

Badania kliniczne nad skutkami działania terapii chelatacji EDTA, które trwały blisko 10 lat, ujrzały światło dzienne podczas dorocznej sesji naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Los Angeles 5 listopada 2021 roku. Zespół badawczy przedstawił wyniki badań, które jasno pokazały, że stosowanie chelatacji EDTA nie jest niebezpieczne dla organizmu człowieka. Badania nad tą terapią pokazały metodę chelatacja w zupełnie innym świetle, niż dotychczas. 

TACT było badaniem klinicznym, które zostało przeprowadzone na bardzo szeroką skalę aby ostatecznie przedstawić dowody na skuteczność EDTA lub jego szkodliwość. Głównym badaczem, który zarazem był jednym ze sceptyków, był doktor Gervasio Lamas – Gervasio Lamas, amerykański guru kardiologii, przewodniczący Wydziału Medycznego i szef Wydziału Kardiologii na Uniwersytecie Columbia, członek American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology. 

Głównym powodem rozpoczęcia badań nad chelatacją przez doktora Lamasa, było udowodnienie, że terapia jest niebezpieczna i nie przynosi żadnych, korzystnych efektów na organizm chorych, u których stosowana jest chelatacja EDTA. Gdy okazało się, że badania kliniczne potwierdziły skuteczność tej metody, nie pozostawiły żadnych wątpliwości – terapia chelatacyjna EDTA, jest bezpiecznym i skutecznym sposobem w leczeniu miażdżycy oraz usuwaniu złogów wapniowych w tętnicach. 

Badanie kliniczne TACT nad chelatacją EDTA było pierwszym, które polegało na randomizacji pacjentów, a więc zostali oni przydzieleni całkowcie losowo zarówno do grupy kontrolnej i eksperymentalnej. Dzięki temu osiągnięto bardzo naturalne wyniki, które wykazały pozytywny wpływ chelatacji EDTA na wyniki kliniczne pacjentów z chorobą wieńcową. 

Badanie, którego głównym założeniem było potwierdzenie nieskuteczności terapii EDTA, przyniosło całkowicie odmienny efekt i wykazało, że chelatacja wpłynęła pozytywnie na zmniejszenie wystąpienia ryzyka zawału czy spadek umieralności pacjentów z cukrzycą. 

TACT2 i dalsze badania kliniczne nad skutecznością chelatacji EDTA

Mimo dowodów i opublikowaniu wyników badań, chelatacja EDTA nie jest uznawana przez środowiska lekarskie, a wielu z kardiologów nie uznaje badań, umniejszając ich wyniki i kwestionując metodologię badawczą. Amerykańska FDA, czyli rządowa instytucja – Agencja ds. Żywności i Leków uznała chelatację ze względu na pozytywne wyniki badań TACT. Uznając pozytywne działanie terapii EDTA, amerykańska FDA zainicjowała przeprowadzenie kolejnego badania klinicznego. Tym razem wzięto pod uwagę inną grupę docelową. 

Rekrutację przeprowadzono wśród osób z cukrzycą po zawale serca. Zaangażowano 49 ośrodków badawczych w USA i Kanadzie, z liczbą docelową pacjentów 1400 osób. Zakończenie badań TACT2 nad chelatacją zaplanowano na rok 2021, a wyniki całego badania klinicznego staną się podstawą do zatwierdzenie przez FDA terapii chelatowej w leczeniu chorób miażdżycowych u wielu pacjentów kardiologicznych. 

Mimo wielu głosów sceptyków w różnych środowiskach medycznych i farmaceutycznych oraz kwestionowania wyników ogólnodostępnych wyników badań klinicznych nad faktycznym działaniem chelatacji EDTA, w samym Stanach Zjednoczonych stosuje się rocznie ponad sto tysięcy terapii tego typu, w tym tysiące w ramach zatwierdzonego badania klinicznego. Metoda ta jest powszechnie stosowana od lat w wielu krajach na całym Świecie i przez żadne środowisko medyczne nie została zakazana.