Tlenoterapia Hiperbaryczna – tlenoterapia Wrocław – cennik, cena

Tlenoterapia Hiperbaryczna – tlenoterapia Wrocław – cennik, cena

Tlenoterapia to metoda terapeutyczna, która polega na zastosowaniu tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia. Jest ona podstawą leczenia objawowego niewydolności oddechowej – czyli stanu, w którym na skutek zaburzenia czynności układu oddechowego dochodzi do upośledzenia wymiany gazowej w obszarze płuc oraz do obniżenia we krwi tętniczej ciśnienia parcjalnego tlenu. Przy czym wskazania do zastosowania terapii tego typu stanowią liczną grupę schorzeń. Należą do nich na przykład takie choroby jak choroba dekompresyjna czy choroby układu oddechowego, choroby układu nerwowego, stan zatrucia tlenkiem węgla czy trudno gojące się rany, a nawet oparzenia termiczne II i III stopnia.

Rodzaje tlenoterapii

Tlenoterapia to pojęcie, na które składa się kilka metod leczenia tlenem. W zależności od sposobu podawania pacjentowi stężonego tlenu wyróżnia się tlenoterapię bierną i czynną. Pierwszy ze wskazanych procesów terapeutycznych polega na wdychaniu przez chorego stężonej dawki tlenu za pomocą maski tlenowej lub wąsów tlenowych. W ramach tlenoterapii biernej możliwe jest też umieszczenie pacjenta w specjalnym namiocie tlenowym. Terapia czynna natomiast na ogół wymaga podłączenia chorego do respiratora.

Rodzaje tlenoterapii ze względu na sposób podawania tlenu:

 • Tlenoterapia bierna
 • Tlenoterapia czynna

Kluczowe jest też miejsce, w którym przeprowadzana jest terapia tlenem. W tym kontekście wyróżnia się metodę hiperbaryczną oraz terapię domową. W przypadku tlenoterapii hiperbarycznej tlen medyczny podawany jest w specjalnej komorze w warunkach podwyższonego ciśnienia. W trakcie tlenoterapii pacjent przyjmuje pozycję siedzącą, stojącą lub leżącą – w zależności od wariantu urządzenia, które jest wykorzystywane podczas leczenia. Innym przykładem rodzaju tlenoterapii jest rehabilitacja domowa, która wymaga użycia koncentratorów tlenu – stacjonarnych lub przenośnych.

Rodzaje tlenoterapii ze względu na miejsce jej przeprowadzania:

 • Tlenoterapia hiperbaryczna
 • Tlenoterapia domowa

Krótka historia rozwoju metody hiperbarycznej

Początków hiperbarii tlenowej upatruje się już w czasach starożytnych. Ponoć już wtedy poznano cenne właściwości podwyższonego ciśnienia, czego dowodem miało być poddanie macedońskiego króla Aleksandra Wielkiego zabiegowi polegającemu na zamknięciu pacjenta w szklanej beczce i na opuszczeniu jej na dno cieśniny Bosfor. Przypuszcza się, że miało to miejsce w 320 roku p.n.e.

Warto wiedzieć: Za prekursora nowoczesnej tlenoterapii hiperbarycznej uznaje się holenderskiego kardiochirurga Ide Boeremę, który w 1959 roku potwierdził, że zwierzęta mogą przeżyć nawet wtedy, kiedy zostaną pozbawione czerwonych krwinek.

Leczenie tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia znane jest już od 1662 roku, kiedy to brytyjski lekarz Henshaw zbudował pierwowzór współczesnej komory służącej do hiperbarii. Przy czym w tamtym okresie nie znano jeszcze tlenu jako osobnego pierwiastka chemicznego. Z tego powodu zastosowanie komory uzdrowiskowej zaprojektowanej przez Henshawa nie przynosiło takich rezultatów terapeutycznych jak na skutek nowoczesnej tlenoterapii.

Warto wiedzieć: Zastosowanie metody hiperbarycznej stało się powszechną praktyką w Europie dopiero w XIX wieku. Komory hiperbaryczne były wówczas produkowane w wielu krajach europejskich, między innymi na terenie Anglii, Belgii czy Holandii.

W XX wieku profesor anestezjologii Orville J. Cunningham odkrył, że wraz z podwyższaniem ciśnienia polepsza się samopoczucie pacjentów cierpiących na zapalenie płuc i grypę. W rezultacie w 1921 roku zbudowano komorę, której długość wynosiła 9 metrów, a szerokość 3 metry. W kolejnych latach skonstruowano urządzenie długie na 25 metrów, dzięki czemu mogło w niej przebywać aż 36 pacjentów.

Warto wiedzieć: Wyraz „hiperbaryczny”, który ma pochodzenie greckie, oznacza „nadciśnienie”.

Z czego składa się komora hiperbaryczna?

Komora hiperbaryczna stosowana w ramach leczenia tlenem zbudowana jest ze zbiornika ciśnieniowego oraz z nowoczesnych systemów sterujących, usprawniających wykonanie zabiegu. Niektóre urządzenia tego typu są dodatkowo wyposażone w zestawy służące do komunikacji pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. W wybranych z nich wbudowano również sprzęt multimedialny. Dzięki temu proces podawania tlenu staje się nieco bardziej komfortowy dla osoby korzystającej z zabiegu.

Warto wiedzieć: Istnieją różne rodzaje komór hiperbarycznych. Zalicza się do nich komory jednoosobowe oraz wieloosobowe, w których może przebywać nawet 20 osób. W kategorii tej mieszczą się również tzw. worki Gamowa, czyli nadmuchiwane worki, które są stosowane przede wszystkim na dużych wysokościach.

Jak działa komora hiperbaryczna?

Tlenoterapia hiperbaryczna, w ramach której stosowane są specjalnie do tego przeznaczone komory, bazuje na dostarczaniu pacjentowi tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia. Dzieje się to we wnętrzu wspomnianej komory, w której osoba poddawana zabiegowi wdycha czysty tlen generowany przez urządzenie w odpowiednio „zaprojektowanym” środowisku. W przypadku takiego zbiornika ciśnieniowego bardzo ważne jest nieustanne kontrolowanie kluczowych parametrów, takich jak ciśnienie wewnątrz komory, a także obecny w niej tlen, temperatura i wilgotność.

Warto wiedzieć: W komorze jednoosobowej pacjent nie musi korzystać z maski tlenowej – w przeciwieństwie do terapii hiperbarycznej realizowanej w urządzeniu wieloosobowym.

Na czym polega leczenie tlenem?

Zabiegi tlenoterapii każdorazowo są poprzedzane odpowiednim przygotowaniem chorego do planowanej sesji. Informacje dotyczące zasad z tym związanych powinny zostać przekazane pacjentowi przez specjalistę odpowiedzialnego za przebieg leczenia. Na tym etapie pacjent pozostawia przed wejściem do komory przedmioty, których nie można wnieść do urządzenia. Należy do nich między innymi telefon komórkowy i biżuteria. Następnie osoba poddawana zabiegowi wchodzi do wnętrza komory. Zaraz po szczelnym zamknięciu urządzenia odczytywane w nim ciśnienie wzrasta, powracając do swojej pierwotnej wartości dopiero po zakończonej sesji.

Warto wiedzieć: Ciśnienie stosowane w komorze służącej do hiperbarii tlenowej może być aż trzykrotnie wyższe niż ciśnienie atmosferyczne.

Co daje tlenoterapia?

Na skutek leczenia tlenem dochodzi do obudowy wszystkich tkanek, a jednocześnie do poprawy procesu odżywiania i regeneracji komórek. Wywoływany jest też wówczas wzrost produkcji fibroblastów, elastyny i kolagenu, co przekłada się na poprawę jędrności skóry. Nie są to natomiast jedyne korzyści związane z leczeniem za pomocą tlenu. Tlenoterapia zwiększa również zdolność organizmu do oczyszczania się z toksyn i metali ciężkich. Poza tym powoduje wzrost produkcji komórek macierzystych.

Warto wiedzieć: Cykl zabiegów z zakresu hiperbarii tlenowej pozwala na aż ośmiokrotne zwiększenie ilości komórek macierzystych w krwioobiegu.

Kluczowe znaczenie wydaje się mieć jednak fakt, że tlenoterapia realizowana w ramach hiperbarii tlenowej pozwala na dotlenienie wszystkich tkanek ustroju. Dzięki temu organizm może funkcjonować znacznie lepiej, co ma bezpośredni związek ze wzmocnieniem układu odpornościowego, krwionośnego, pokarmowego, kostno-stawowego, nerwowego i oddechowego.

Rezultaty hiperbarii tlenowej:

 • Zmniejszenie obrzęku mózgu
 • Wykluczenie niedoboru tlenu
 • Zwiększenie produkcji komórek macierzystych
 • Ochrona uszkodzonych części tkanki nerwowej
 • Poprawa warunków przepływu krwi w mikrokrążeniu
 • Zahamowanie procesu starzenia się organizmu
 • Wzmożenie angiogenezy i formacji nowych naczyń włosowatych
 • Poprawa przepuszczalności w barierze krew-mózg
 • Poprawa wysiłkowej wydolności fizycznej
 • Dotlenienie i odbudowa wszystkich tkanek ustroju
 • Poprawa procesu odżywiania i regeneracji komórek
 • Poprawa procesu metabolizmu i regeneracji nabłonka
 • Zwiększenie produkcji fibroblastów, elastyny i kolagenu
 • Usprawnienie procesu eliminacji toksyn i metali ciężkich z ustroju
 • Wzmocnienie układu odpornościowego, nerwowego, oddechowego, krwionośnego, kostno-stawowego i pokarmowego

Czy wysokie ciśnienie jest bezpieczne dla człowieka?

Co ciekawe, wysokie ciśnienie może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Wdychanie tlenu w takich warunkach może powodować zatrucie azotem, a w rezultacie doprowadzić do rozwoju choroby dekompresyjnej. Kluczowe jest więc odpowiednie dopasowanie wartości ciśnienia i stworzenie w komorze takich warunków, w których pacjent będzie w pełni bezpieczny i które pozwolą na uzyskanie oczekiwanych rezultatów terapeutycznych.

Warto wiedzieć: Leczenie polegające na podaniu pacjentowi tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia najczęściej polega na zastosowaniu ciśnienia nie poziomie nie większym niż 2400 hPa. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko pojawienia się niepożądanych skutków ubocznych.

Wskazania do leczenia tlenem

Leczenie bazujące na wdychaniu przez pacjenta tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia znalazło zastosowanie w rozmaitych obszarach medycyny i sportu. Metoda ta jest wykorzystywana między innymi w postaci dermatologii hiperbarycznej – jako forma terapii chorób i uszkodzeń skóry. W podanym kontekście wyróżnić też można takie pojęcie jak „neuropatia hiperbaryczna” związane z leczeniem pacjentów cierpiących na choroby układu nerwowego. Opisywana terapia sprawdza się także w procesie leczenia chorób układu oddechowego, na przykład astmy czy PoChP (respiroterapia hiperbaryczna). Co ciekawe, efektem podjętej terapii może być również poprawa wysiłkowej wydolności fizycznej (trening hiperbaryczny).

Choroby, które są leczone za pomocą hiperbarii tlenowej:

 • Zatory gazowe
 • Ropnie
 • Depresja
 • Borelioza
 • Promienica
 • Przewlekłe zapalenie kości
 • Nadwaga i otyłość
 • Obrzęki
 • Choroby neurologiczne
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby skóry
 • Zapalenie kości
 • Choroba dekompresyjna
 • Zatrucia tlenkiem węgla
 • Trudno gojące się rany
 • Oparzenia termiczne II i III stopnia
 • Nagła głuchota idiopatyczna
 • Urazy mięśniowo-szkieletowe
 • Urazy wielonarządowe
 • Uszkodzenia popromienne
 • Głuchota na skutek urazu akustycznego
 • Powikłania po przeszczepie skóry
 • Nagłe niedokrwienie tkanek miękkich
 • Beztlenowe i mieszane martwicze zakażenie tkanek miękkich

Podawanie tlenu – skutki uboczne

 • Zatrucie tlenem
 • Kaszel
 • Bóle głowy
 • Bóle brzucha
 • Biegunka
 • Nudności i wymioty
 • Uraz ciśnieniowy zatok
 • Uraz ciśnieniowy ucha
 • Czasowa krótkowzroczność
 • Hipoglikemia powodująca drgawki
 • Bóle w klatce piersiowej
 • Choroba dekompresyjna
 • Mrowienie lub drętwienie palców i kończyn

Kto nie może korzystać z hiperbarii tlenowej?

Przeciwwskazania do hiperbarii tlenowej bezwzględne:

 • Chemioterapia
 • Nieleczona odma opłucnowa

Przeciwwskazania do hiperbarii tlenowej względne:

 • Gorączka
 • Sterocytoza
 • Padaczka
 • Ciąża i okres laktacji
 • Infekcje wirusowe
 • Rozrusznik serca
 • Klaustrofobia
 • Operacje na klatce piersiowej
 • Operacje na kości skroniowej
 • Skłonność do drgawek i dreszczy
 • Nowotwory leczone za pomocą chemioterapii
 • Zapalenie nerwu wzrokowego doświadczone w przeszłości
 • Przyjmowanie doksorubicyny, cisplatyny, bleomycyny czy disulfiramu

Ile kosztuje leczenie tlenem?

Cena jednego zabiegu hiperbarii tlenowej wynosi mniej więcej od 150 zł do 350 zł. Przy czym na koszt leczenia tlenem mogą wpływać rozmaite czynniki. Należy do nich między innymi lokalizacja, w jakiej wykonywany jest zabieg. Kluczowy jest też sprzęt wykorzystywany w danej klinice. W celu poznania naszego szczegółowego cennika prosimy o bezpośredni kontakt z centrum witaminowym VitMeUp.

Czy można skorzystać z hiperbarii tlenowej w ramach NFZ?

Opisywane leczenie może zostać przeprowadzone w ramach NFZ, przy czym muszą zostać spełnione określone wymagania związane ze skorzystaniem z takiego świadczenia. Kluczowe jest więc otrzymanie skierowania na zabieg na podstawie rozpoznania objętego refundacją – tylko na jego podstawie możliwe jest bezpłatne leczenie. W innym przypadku tlenoterapia musi zostać wykonana odpłatnie, w odpowiednim szpitalu lub klinice.

Źródła:

[Current Status of Hyperbaric Oxygen Therapy and Its Application] | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35678441/

[Hyperbaric medicine] | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19909659/

[Hyperbaric oxygen therapy, a little-known discipline] | EM Consulte https://www.em-consulte.com/article/1221238/alertePM

Aktualne zastosowanie hiperbarii tlenowej | Czytelnia Medyczna https://www.czytelniamedyczna.pl/5847,aktualne-zastosowanie-hiperbarii-tlenowej.html

Essentials of Hyperbaric Oxygen Therapy: 2019 Review | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31527935/

Hyperbaric Contraindicated Chemotherapeutic Agents | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809708/

Hyperbaric Contraindicated Chemotherapeutic Agents | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809708/

Hyperbaric oxygen therapy | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22487778/

Hyperbaric oxygen therapy and the possibility of ocular complications or contraindications | Taylor&Francis Online https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/cxo.12203

Hyperbaric oxygen therapy research: an analysis of the 100 most-cited publications from 2011 to 2020 | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36446297/

Hyperbaric oxygen therapy. Part 1: history and principles | Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-4431.2010.00535.x

Hyperbaric oxygen therapy: an introduction | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23736666/

Is There a Place for Hyperbaric Oxygen Therapy? | Advances in Surgery https://www.advancessurgery.com/article/S0065-3411(22)00011-2/fulltext

Mild hyperbaric oxygen: mechanisms and effects | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31062232/

Możliwości i ograniczenia stosowania hiperbarii tlenowej w medycynie | Czytelnia Medyczna https://www.czytelniamedyczna.pl/378,aktualne-wskazania-i-mozliwoci-zastosowania-hiperbarycznej-terapii-tlenowej.html

Skuteczność hiperbarii tlenowej w leczeniu ran przewlekłych | Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku https://wyd.edu.pl/index.php/2-uncategorised/skutecznosc-hiperbarii-tlenowej-w-leczeniu-ran-przewleklych

The Role of Hyperbaric Oxygen Therapy for the Treatment of Wounds | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1047965122000638?via%3Dihub

Therapeutic effects of hyperbaric oxygen: integrated review | Medical Gas Research https://journals.lww.com/mgar/fulltext/2021/11010/therapeutic_effects_of_hyperbaric_oxygen_.6.aspx

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!