Medycyna holistyczna Wrocław | Jak przebiega terapia holistyczna

Medycyna holistyczna – czym jest i na czym polega terapia holistyczna?

Medycyna holistyczna to podejście, które zakłada, że poszczególne układy organizmu pacjenta stanowią komplementarną całość, są układem całościowym i wzajemnie na siebie wpływają. W związku z tym leczyć należy człowieka w taki sposób, by oddziaływać na różne obszary jego ciała i umysłu. Celem terapii holistycznej jest odzyskanie utraconej harmonii, czyli zarówno poprawa fizycznego zdrowia pacjenta, jak i polepszenie jego stanu psychicznego.

Na czym polega medycyna holistyczna?

Medycyna holistyczna, nazywana również medycyną stylu życia, bazuje na przekonaniu, że lecząc pacjenta, należy leczyć cały organizm – uwzględniając powiązania, które występują pomiędzy poszczególnymi układami. Organizm traktowany jest jako spójna całość. Medycyna zgodna z holistycznym podejściem związana jest więc z jednoczesną dbałością o stan ciała, umysłu i ducha pacjenta, które wzajemnie wpływają na siebie, a kondycja poszczególnych obszarów wpływa na pozostałe strefy.

Warto wiedzieć: Zgodnie z myślą medycyny holistycznej, kiedy ciało jest w złej kondycji, to należy człowieka leczyć w taki sposób, by oddziaływać nie tylko na jego fizyczność, ale i na psychikę.

Proces leczenia zgodny z tym podejściem polega na tym, że specjalista nie ogranicza się do leczenia określonego schorzenia czy chorego narządu. Terapia bazuje wówczas na dbałości o organizm pacjenta traktowany jako komplementarna całość, pełna rozmaitych powiązań. Kluczowe jest jednak indywidualne podejście do leczenia, czyli dopasowanie odpowiednich metod terapeutycznych do realnych potrzeb danej osoby.

Warto wiedzieć: Medycyna stylu życia nie jest określoną metodą praktyk leczniczych. To raczej filozofia czy inaczej konkretne podejście dotyczące uprawiania medycyny.

Warto przy tym znaczyć, że opisywanej filozofii nie należy mylić z medycyną alternatywną oraz łączyć jej z niekonwencjonalnymi metodami leczenia. Należy ją raczej rozumieć jako ogólne podejście do leczenia i dbania o zdrowie oraz jako skupianie się na utrzymaniu harmonii w tych sferach życia pacjenta, które go dotyczą – czyli zarówno w jego fizyczności, jak i psychice. Medycyna niekonwencjonalna bazuje na praktykach, których skuteczność nie została udowodniona naukowo lub której osiągnięcia zostały udowodnione wyłącznie długoletnią tradycją (czego przykładem jest akupunktura).

Warto wiedzieć: W medycynie stylu życia stosuje się metody medycyny maturalnej, natomiast są w niej one traktowane jako metody pomocnicze, wspierające terapię tych obszarów życia danej osoby, których jakość nie może zostać poprawiona np. na drodze farmakoterapii.

Lekarze stylu życia, wyznający teorię holistyczną stosują model uprawiania medycyny bazujący na przeświadczeniu, że człowiek jest nierozerwalnie związany ze światem zewnętrznym. Praktykowana przez nich sztuka medyczna zakłada, że przyczyną wielu chorób są relacje z tym światem, np. relacje rodzinne.

Tradycja medycyny holistycznej

Wielowiekowa tradycja medycyny stylu życia związana jest między innymi z medycyną chińską, w ramach której choroba pacjenta traktowana była jako symptom zaburzeń w przepływie życiowej energii. Celem procesu terapeutycznego prowadzonego zgodnie z jej założeniami było przywrócenie harmonii organizmu i utraconej energii. Specjaliści z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej zajmowali się utrzymywaniem pacjenta w stanie homeostazy, a nie leczeniem rozwiniętej już choroby. A więc zanim choroba zdążyła się rozwinąć, stosowane były rozmaite metody mające na celu zachowanie zdrowia. Również zgodnie z podejściem holistycznym leczyć powinno się człowieka, a nie schorzenie.

Warto wiedzieć: Nawet Hipokrates uważał, że człowieka należy traktować indywidualnie, a jego stan fizyczny ma bezpośredni związek z jego kondycją psychiczną.

Współczesna medycyna narzuca postrzeganie pacjenta jako przypadku, określoną chorobę natomiast jako defekt, który należy naprawić. Związane z nią podejście odbiega w praktyce od indywidualnego traktowania człowieka. Najważniejsze jest to, jaką chorobę należy wyeliminować, znaleźć przyczynę takiego stanu i zastosować standardowe metody leczenia służące poprawie zdrowia pacjenta. Jest to dalekie od holizmu, według którego wszystkie możliwe zjawiska tworzą układy całościowe. Dotyczy to również organizmu ludzkiego stanowiącego spójną całość.

Warto wiedzieć: Określenie „holistyczny” pochodzi od greckiego słowa holos oznaczającego „całość”.

Co leczy medycyna holistyczna?

Medycyna holistyczna leczy nie chorobę, a pacjenta, w związku z czym nie sposób wskazać choroby, które można leczyć za jej pomocą. Niemniej sprawdza się ona między innymi w przypadku pacjentów cierpiących na depresję, niepokój, stres czy traumę. Lekarze medycyny stylu życia włączają do procesu terapeutycznego wybrane uprzednio metody leczenia, zanim dojdzie do rozwoju konkretnych schorzeń. Przy czym dzięki ich praktyce możliwa jest eliminacja zarówno dolegliwości natury duchowej, jak i fizycznej, czyli przykładowo bólów kręgosłupa czy zapalenia pęcherza. By jednak leczenie zostało podjęte, niezbędne jest postrzeganie organizmu człowieka jako nierozerwalnej całości.

Jakie są medyczne wskazania do zastosowania medycyny stylu życia?

Wskazaniem do zastosowania metod z zakresu medycyny stylu życia jest po prostu zaburzona homeostaza. Są więc one odpowiednie dla szerokiego grona pacjentów. Wynika to z głównych założeń podejścia holistycznego, do których należy leczenie nie tylko konkretnych dolegliwości, ale i ogólnego stanu zdrowia danej osoby, który wynika z jej stanu psychicznego oraz stylu życia: diety, aktywności fizycznej czy stopnia narażenia na odczuwanie stresu.

Jakie są efekty leczenia komplementarnego?

Rezultatem takiego podejścia do leczenia jest uzyskanie równowagi, balansu pomiędzy różnymi sferami życia pacjenta. Eliminowane jest wówczas źródło problemów, z którymi boryka się dana osoba. Co istotne, terapeuta praktykujący zgodnie z założeniami holizmu skupia się także na wypracowaniu z pacjentem odpowiednich nawyków – celem jest poprawa stylu życia, który ma kluczowe znaczenie dla kondycji ciała i duszy człowieka.

Jak przebiega terapia holistyczna?

Terapia holistyczna polega na zastosowaniu zarówno metod z zakresu współczesnej medycyny akademickiej, jak i metod medycyny naturalnej. Stan pacjenta jest dokładnie badany przez lekarza, po czym dobierane są odpowiednie kierunki terapeutyczne. W holistycznym podejściu do pacjenta człowiek stanowi psychofizyczną jedność, złożoną z połączonych ze sobą układów. Dlatego utracona równowaga przywracana jest poprzez dbałość m.in. o harmonię w takich sferach życia pacjenta jak sfera duchowa i emocjonalna.

Warto wiedzieć: W takim podejściu do pacjenta choroby somatyczne traktowane są jako objaw zaburzeń w innych sferach niż fizyczność.

W wybranych źródłach naukowych podkreślane jest natomiast, by lekarze uznający podejście holistyczne za bazowe w swojej medycznej praktyce pamiętali o poszanowaniu godności i niezależności każdego pacjenta oraz o jego komforcie bio-psycho-społecznym. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie oczekiwanego dobrostanu, czyli balansu pomiędzy różnymi sferami życia danej osoby.

Metody leczenia kompleksowego stosowane w medycynie stylu życia

Lekarze stylu życia, stosujący holistyczne podejście do leczenia, bardzo często wykorzystują w ramach swoich praktyk leczniczych metody medycyny naturalnej, takie jak ziołolecznictwo, masaż, aromaterapia czy techniki relaksacyjne. Leczenie odbywa się wówczas na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta, a jego celem jest przywrócenie równowagi zarówno w kontekście zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Kluczowe jest wówczas to, by traktować daną osobę jaką niepowtarzalną jednostkę, złożoną z różnych, ale związanych ze sobą składowych.

Wybrane metody stosowane w leczeniu holistycznym:

 • ziołolecznictwo,
 • masaż,
 • aromaterapia,
 • medytacja,
 • joga,
 • akupunktura,
 • hydroterapia,
 • homeopatia,
 • akupresura.

Jedną z metod stosowanych przez lekarzy holistycznych jest ziołolecznictwo, czyli wykorzystywanie roślin w celach terapeutycznych. Tacy specjaliści włączają też do procesu zdrowienia takie metody jak terapia manualna, będąca wyspecjalizowaną metodą fizjoterapii. Stosują także masaż polegający na stymulacji poszczególnych partii ciała pacjenta lub na masażu całego ciała – jego celem jest często uśmierzenie bólu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz poprawa krążenia. Aromaterapia natomiast polega na wykorzystaniu substancji aromatycznych, np. olejków. Technikami relaksacyjnymi z kolei nazywana jest każda czynność, która pomaga się zrelaksować.

Warto wiedzieć: W medycynie holistycznej stosowane są w szczególności takie metody, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Ze względu jednak na to, że w jej ramach człowiek leczony jest na wszystkich możliwych poziomach, lekarze medycyny stylu życia sięgają po niemal wszystkie dostępne metody uzdrawiania.

Jakie są przeciwwskazania do leczenia holistycznego?

Nie istnieją konkretne przeciwwskazania do leczenia holistycznego, ponieważ nie polega ono na wykorzystaniu konkretnej metody terapeutycznej. Jest to raczej podejście do leczenia związane z dążeniem do uzyskania równowagi pomiędzy różnymi sferami życia pacjenta. Niemniej szczególną rozwagę należy zachować w przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby, będące poważnym zagrożeniem dla życia pacjenta.

Leczenie holistyczne zyskuje coraz większą popularność, a medycyna holistyczna korzysta ze sprawdzonych metod. Jednak stosując je, powinno się dążyć do polepszenia stanu zdrowia danej osoby, bez skupiania się na konkretnej metodzie, która w danym przypadku może nie mieć zastosowania.

Źródła:

A short history of clinical holistic medicine | Hindawi https://www.hindawi.com/journals/tswj/2007/319582/

Clinical holistic medicine: social problems disguised as illness | Hindawi https://www.hindawi.com/journals/tswj/2004/923042/

Clinical holistic medicine: when biomedicine is inadequate | Hindawi https://www.hindawi.com/journals/tswj/2004/462719/

Holistic medicine and mental health practice: toward a new synthesis | APA PsycNet https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0079185

Holistic Medicine Must Mean Whole: How to Deal with Spirituality | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33513581/

Nutrition and traditional Chinese medicine (TCM): a system’s theoretical perspective | Springer Nature https://www.nature.com/articles/s41430-020-00737-w

Towards a medicine of the whole person–knowledge, practice and holism in the care of the Sick | Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2753.2009.01353.x

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!