Terapia mitochondrialna IHHT – medycyna mitochondrialna Wrocław

Terapia mitochondrialna IHHT | Terapia IHHT i stymulacja mitochondriów

Terapia mitochondrialna IHHT to inaczej rekonwalescencja komórkowa mająca na celu wytworzenie nowych mitochondriów i polepszenie tym samym ogólnej kondycji organizmu pacjenta. Medycyna mitochondrialna skupia się na tym, by poprawić pracę organizmu poprzez usprawnienie funkcjonowania mitochondriów w każdej komórce ciała. W jej zakresie kluczowy jest trening komórek polegający na stymulacji własnych endogenicznych mechanizmów obrony na wszystkich możliwych poziomach.

Czym są mitochondria?

Mitochondria to niewielkich rozmiarów struktury środowiska komórkowego lub inaczej – specyficzne centra energetyczne organizmu człowieka. Są obecne w każdej komórce, a ich zadaniem jest dostarczanie organizmowi niezbędnej do życia energii. Dzięki mitochondriom organy mogą pracować w odpowiedni sposób. Dlatego, kiedy zostają uszkodzone w nadmiernej ilości, a ich utrata jest ostatecznie zbyt duża, wyprodukowana energia wystarcza do pracy organizmu wyłącznie w ograniczonym zakresie.

Warto wiedzieć: Organizm wykazuje zdolność do regeneracji komórkowej i jest w stanie wypełniać nieduże ubytki mitochondriów. Kiedy jednak ubytki te są zbyt zaawansowane, na poziomie ok. 40%, wyprodukowanej energii jest za mało, by cały organizm mógł funkcjonować w prawidłowy sposób.

Co uszkadza mitochondria?

 • Przewlekły stres
 • Wybrane leki
 • Nieodpowiednia dieta
 • Przewlekły stres psychologiczny
 • Przewlekłe stany zapalne
 • Przewlekłe infekcje
 • Niedobory wybranych substancji
 • Palenie tytoniu
 • Nadczynność tarczycy
 • Elektrosmog
 • Zanieczyszczone powietrze
 • Przetworzona chemicznie żywność

Co istotne, niezwykle niekorzystny wpływ na mitochondria ma połączenie stresu oksydacyjnego i nitrostresu. Na skutek uszkodzeń mitochondriów dochodzi do utraty odporności oraz do rozwoju rozmaitych infekcji. Możliwym rezultatem takich zmian jest także chroniczne przemęczenie, a nawet różnego rodzaju schorzenia, które medycyna najczęściej leczy objawowo.

Do wczesnych objawów mitochondriopatii należy między innymi zmęczenie, bóle mięśni oraz spadek wydajności fizycznej i umysłowej. Następnie pojawiają się konkretne schorzenia, takie jak na przykład zespół przewlekłego zmęczenia, schorzenia sercowo-naczyniowe, autoimmunologiczne, neurodegeneracyjne, a w skrajnych przypadkach nawet nowotwory.

Znaczenie mitochondriów dla organizmu człowieka

Mitochondria są niezwykle ważne dla organizmu człowieka z tego względu, że to właśnie one odpowiedzialne są za wytwarzanie energii niezbędnej do pracy każdego organu. Na skutek ich uszkodzenia w nadmiernej ilości dochodzi do wyraźnego spadku kondycji organizmu, a w tym jego ogólnej odporności. W mitochondriach odbywa się proces wytwarzania energii ze składników odżywczych oraz powiązana z tym procesem produkcja tzw. energetycznej waluty, czyli ATP (adenozynotrifosforan).

Warto wiedzieć: W ciągu doby człowiek produkuje niemal tyle samo ATP, ile sam waży. Wytworzona energia daje mu zdrowie, płodność, zdolność do samoregeneracji, młodość i długowieczność.

Centra te odpowiadają za proces oddychania komórkowego, w którym dochodzi do wielu reakcji biochemicznych w tzw. cyklu Krebsa, a następnie w łańcuchu oddechowym. W efekcie tych reakcji powstają cząsteczki ATP. W ten sposób każda tkanka organizmu może funkcjonować na optymalnym poziomie. W tych centrach energetycznych dochodzi również do produkcji substratów niezbędnych do budowy ciała człowieka – przykładem są aminokwasy. Celem ich funkcjonowania jest także oczyszczanie, odtruwanie organizmu oraz zarządzanie cyklem życia i śmierci komórek.

Warto wiedzieć: Bez mitochondriów człowiek nie byłby w stanie wykonywać żadnych czynności.

Funkcje mitochondriów:

 • Produkcja energii
 • Wytwarzanie substratów do budowy organizmu
 • Oczyszczanie, odtruwanie organizmu
 • Zarządzanie cyklem życia i śmierci komórki

Jak zwiększyć ilość mitochondriów?

 

 • Zdrowa dieta

Dbałość o mitochondria powinna przebiegać na kilku płaszczyznach. Istotna jest między innymi prawidłowa dieta, najlepiej niskowęglowodanowa i bogata w zdrowe tłuszcze, które stanowią budulec dla błon mitochondrialnych. Warto przy tym ograniczyć ilość spożywanych cukrów oraz tłuszczów utlenionych, a zastąpić je produktami zawierającymi cenne dla organizmu antyoksydanty i substraty do produkcji glutationu.

 • Aktywność fizyczna

Nie bez znaczenia jest także wysiłek fizyczny, który również polepsza funkcje mitochondriów. Jednocześnie zabezpiecza on organizm przed nitrostresem. Warto jednak podkreślić, że osoby, u których doszło już do uszkodzeń mitochondrialnych, powinny uprawiać taką aktywność fizyczną, która nie spowoduje u nich wycieńczenia.

 • Dobry sen

W trakcie snu człowiek doświadcza samoregeneracji i odnowy, a to pomaga w utrzymaniu cennej dla organizmu synchronizacji pracy wszystkich organów. W ten sposób niwelowane jest ryzyko możliwych uszkodzeń mitochondrialnych.

 • Spokój psychiczny

Jednym z czynników wywołujących uszkodzenia mitochondrialne jest stres psychologiczny. Dlatego warto dbać nie tylko o kondycję swojego ciała, ale i duszy – poprzez relaks w ciągu dnia oraz dobry, zdrowy sen w nocy. Przewlekły stres i zmęczenie natury psychologicznej może powodować stany zapalne, zwiększać ilość ROS i NO, a w efekcie uszkodzenia w centrach energetycznych stymulujących pracę komórek.

 • Terapia IHHT

Naprzemienna hipoksja to metoda leczenia, która pozwala na odnowę oraz na pomnożenie liczby zdrowych mitochondriów. Dzięki terapii IHHT poprawia się ogólna kondycja ciała człowieka. Dzięki niej niwelowane jest ryzyko skrajnego wyniszczenia centrów energetycznych, a tym samym ograniczenia istotnych funkcji organizmu.

Medycyna mitochondrialna

Terapia mitochondrialna to metoda leczenia, która poprawia funkcjonowanie całego organizmu poprzez usprawnienie pracy mitochondriów w każdej komórce ciała. Dzięki niej możliwe jest wyraźne polepszenie jakości i długości życia. Kluczowe jest natomiast to, by podstawą medycyny mitochondrialnej IHHT była kompleksowa dbałość o organizm, na różnych możliwych poziomach. Istotna jest przede wszystkim odpowiednio opracowana dieta, rozsądny tryb życia oraz zdrowy sen i relaks. Pomocna może okazać się także właściwie poprowadzona suplementacja oraz terapia IHHT.

Na czym polega terapia mitochondrialna?

Terapia mitochondrialna polega na wdychaniu powietrza naprzemiennie o niskim i wysokim stężeniu. Jej celem jest trening komórek, a dokładnie stymulowanie własnych endogenicznych mechanizmów obrony na wszystkich poziomach – od genu do całego organu czy tkanki. W trakcie terapii IHHT determinowane jest zjawisko hipoksji, czyli niedotleniania organizmu. I choć stan taki może być niebezpieczny dla człowieka, to kiedy jest kontrolowany, właśnie w ramach medycyny mitochondrialnej, a momenty niedotleniania nie trwają długo, umożliwia on rekonwalescencję komórkową.

Warto wiedzieć: W trakcie terapii mitochondrialnej dochodzi do krótkich i kontrolowanych momentów niedotleniania organizmu. Wynoszą one nie mniej niż 9%, dzięki czemu powodują umiarkowany stres dla komórek.

Osoba podlegająca terapii IHHT wdycha niedotlenione powietrze, z przerwami na wdychanie natlenionego powietrza. Oznacza to, że na zmianę jest jej aplikowany tlen o dużym i małym stężeniu. Mieszanina ta jest podawana pacjentowi przez maskę, przy czym specjalista umożliwia jej przedostanie się do układu oddechowego za pomocą urządzenia CellOxy.

Zabiegi medyczne IHHT określane są przez pacjentów jako niezwykle relaksujące. Wynika to z dużą pewnością z faktu, że terapie IHHT są bezbolesne i nieinwazyjne. W trakcie ich trwania osoba poddawana terapii może zachować pozycję siedzącą lub leżącą, co związane jest z dużym poczuciem komfortu.

Urządzenia wykorzystywane w trakcie terapii IHHT

W celu przeprowadzenia opisywanej terapii kliniki takie jak nasza stosują specjalnie do tego przeznaczony sprzęt – jest to urządzenie CellOxy, którego wyposażenie w określone funkcje pozwala na stałą hiperoksję 35% ± 2%. Dzięki niemu możliwa jest optymalizacja faz dotleniania. Wbudowany w narzędzie system zmienia się z hiperoksji na normoksję, kiedy dochodzi do powrotu saturacji sprzed hipoksji.

Jakie są efekty terapii IHHT?

Na skutek umiarkowanego stresu komórek wywołanego terapią mitochondrialną dochodzi do korzystnych zmian w aparacie mitochondrialnym. W efekcie możliwa jest adaptacja komórek do wytworzonej hipoksji oraz zwiększenie odporności organizmu osoby poddawanej leczeniu. Stare, uszkodzone już mitochondria ulegają obumarciu, a nowe, zdrowe zaczynają się szybko odbudowywać. Rezultatem opisanej stymulacji są korzystne zmiany w organizmie. Terapia mitochondrialna powoduje:

 • obniżenie poziomu cholesterolu,
 • polepszenie wrażliwości na insulinę,
 • indukcję syntezy białek obronnych,
 • podwyższenie enzymów glikolowych,
 • ochronę przeciwzapalną,
 • zwiększenie wazodylatacji,
 • zwiększenie angiogenezy,
 • zwiększenie erytropoezy.

Obszary zastosowania terapii IHHT

 • Choroby neurologiczne
 • Choroby układu oddechowego
 • Zaburzenia hormonalne
 • Choroby ogólnoustrojowe
 • Choroby reumatyczne
 • Farmakoterapia i chemioterapia
 • Medycyna sportowa
 • Zaburzenia trawienia
 • Choroby kardiologiczne
 • Terapia geriatryczna

Dla kogo przeznaczona jest terapia IHHT?

Pomijając konkretne przeciwwskazania do przeprowadzenia opisywanej terapii, jest ona polecana przez specjalistów nie tylko osobom chorym, ale i pacjentom niecierpiącym na żadne schorzenia. W przypadku drugiej z wymienionych grup terapia stymulująca centra energetyczne pomaga w walce ze zmęczeniem i stresem, depresją, bezsennością, wypaleniem zawodowym, a jednocześnie ogranicza ryzyko rozwoju infekcji.

Terapia ta pozwala na zwiększenie odporności organizmu. Przy czym jej zastosowanie jest wskazane w szczególności tym osobom, które podczas pracy mają kontakt ze szkodliwymi czynnikami przemysłu. Co ciekawe, pozytywne skutki tej terapii zauważalne są także w obszarze medycyny przeciwstarzeniowej.

Należy jednak pamiętać o tym, że istnieją konkretne medyczne wskazania do przeprowadzenia treningu komórkowego. Należą do nich wspomniane już schorzenia neurologiczne, schorzenia układu oddechowego, zaburzenia hormonalne, schorzenia ogólnoustrojowe, schorzenia reumatyczne, farmakoterapia i chemioterapia, konieczność wdrożenia medycyny sportowej, zaburzenia trawienia, schorzenia kardiologiczne oraz terapia geriatryczna.

Terapia IHHT a schorzenia neurologiczne

Terapia IHHT znalazła zastosowanie między innymi w procesie leczenia pacjentów cierpiących na schorzenia o podłożu neurologicznym. W tym obszarze sprawdza się u osób borykających się z takimi przypadłościami jak na przykład:

 • nawracająca migrena,
 • choroba Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • demencja,
 • autyzm,
 • ADHD,
 • zespół Aspergera,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego,
 • upośledzenie umysłowe.

Choroby ogólnoustrojowe

Badania kliniczne wykazały, że terapia ta, stosowana przez licznych specjalistów, przynosi zadowalające rezultaty również w przypadku schorzeń ogólnoustrojowych, na przykład przewlekłej boreliozy. Przy czym terapię IHHT przeprowadza się u pacjentów cierpiących na takie przypadłości ogólnoustrojowe jak:

 • borelioza,
 • twardzina układowa,
 • kwasica mleczanowa,
 • obniżenie napięcia mięśni.

Zaburzenia hormonalne

Jako medyczne wskazanie do podjęcia tej terapii wskazuje się także zaburzenia hormonalne, z którymi związane są takie przypadłości jak:

 • choroby tarczycy,
 • cukrzyca,
 • zaburzenia wzrostu.

Farmakoterapia i chemioterapia

Leczenie za pomocą terapii IHHT uznawane jest również za metodę łagodzenia skutków chemioterapii i hormonoterapii. Pozwala na poprawę stanu zdrowia pacjentów, którzy poddawani byli także radioterapii bądź są w trakcie przyjmowania interferonu czy rozmaitych sterydów.

Rehabilitacja wynikająca z chorób reumatycznych

Kluczowe w kontekście obszarów zastosowania IHHT są także schorzenia reumatyczne, a dokładnie:

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • fibromialgia.

Zaburzenia trawienia

Nie bez znaczenia w podanym kontekście są też zaburzenia trawienia, w przypadku których terapia IHHT może przynieść korzystne dla organizmu rezultaty. Taka terapia bywa stosowana wśród pacjentów borykających się z takimi dolegliwościami jak w szczególności:

 • biegunka,
 • zaparcia,
 • refluks,
 • otyłość,
 • wzmożony apetyt,
 • regulacja procesów metabolicznych.

Terapia geriatryczna i rehabilitacja za pomocą IHHT

Innym obszarem zastosowania IHHT jest terapia geriatryczna. Zgodnie z uzyskanymi w trakcie badań danymi trening komórkowy stanowi bezpieczną dla pacjenta formę terapii mającej na celu poprawę jego zdolności poznawczych. Terapia ta umożliwia również polepszenie zdolności wysiłkowej pacjentów geriatrycznych.

Schorzenia kardiologiczne

Kolejnym przykładem zastosowania opisywanej terapii jest leczenie wybranych schorzeń rozwiniętych w zakresie układu sercowo-naczyniowego. Jej wykorzystanie stanowi z pewnością obiecującą strategię postępowania medycznego w przypadku wystąpienia zawału serca. IHHT może zostać zastosowane wśród pacjentów cierpiących na takie schorzenia jak:

 • zaburzenia rytmu serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • kardiomiopatie.

Schorzenia układu oddechowego

Przy czym terapia ta uznawana jest za najbardziej obiecującą w kontekście schorzeń układu oddechowego. W tym zakresie może ona zostać zastosowana u pacjentów borykających się z takimi schorzeniami jak:

 • bezdech senny,
 • niewydolność oddechowa,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Zastosowanie terapii IHHT w sporcie

Opisywana terapia znalazła zastosowanie również w świecie sportu, jako metoda mająca na celu poprawę kondycji zdrowotnej elitarnych zawodników. Trening komórek polepsza wydolność krążeniowo-oddechową, a jednocześnie prowadzi do eliminacji mleczanu. Taka terapia stanowi wsparcie między innymi przy zespole przetrenowania.

Przeciwwskazania do terapii mitochondrialnej

 • Wady serca
 • Choroba wieńcowa
 • Nieustabilizowane ciśnienie tętnicze

Źródła:

Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521690X12000644?via%3Dihub

https://medycynamitochondrialna.com/

Mitochondria as a Cellular Hub in Infection and Inflammation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34768767/

Mitochondria in Early Life | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545736/

Mitochondria in Health and Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31284394/

Mitochondria in the signaling pathways that control longevity and health span | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163719301564?via%3Dihub

Mitochondria: in sickness and in health | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22424226/

Mitochondria—Fundamental to Life and Health | National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684129/

Mitochondrial form and function | Nature https://www.nature.com/articles/nature12985

Pyrroloquinoline Quinone Stimulates Mitochondrial Biogenesis through cAMP Response Element-binding Protein Phosphorylation and Increased PGC-1α Expression | JBC https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)66100-2/fulltext

The Interaction of Diet and Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cognition | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3574

The Mighty Mitochondria | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26942665/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!