Naprotechnologia Wrocław | Cena, wskazania do naprotechnologii

Czym jest naprotechnologia? Leczenie niepłodności w klinikach VitMeUp

Naprotechnologia to jedna z metod leczenia niepłodności. Polega ona m.in. na obserwacji kobiecego cyklu oraz na monitorowaniu i analizowaniu intensywności krwawienia podczas menstruacji. Na tej podstawie możliwe jest skuteczne wykorzystanie podjętej diagnostyki i leczenia zaburzeń związanych z płodnością. Choć należy podkreślić, że naprotechnologia jest metodą naturalnej prokreacji. Jest więc zarezerwowana wyłącznie dla określonej grupy pacjentów starających się o potomstwo.

Czego dotyczy i czym jest naprotechnologia?

Naprotechnologia (Natural Procreative Technology) to metoda stworzona przez Thomasa W. Hilgersa w 1991 roku mająca na celu utrzymywanie zdrowia układu rozrodczego kobiet. Obejmuje ona również leczenie niepłodności, które w takiej formie polega przede wszystkim na samoobserwacji według zmodyfikowanego modelu Creightona. Metoda ta bazuje głównie na naturalnych sposobach planowania rodziny, czyli m.in. na umiejętności rozpoznawania przez parę własnej płodności.

Warto wiedzieć: Ze względu na to, że naprotechnologia dąży do wykorzystania możliwości naturalnego poczęcia dziecka, cieszy się ona dużym zainteresowaniem m.in. wśród osób należących do Kościoła katolickiego.

Naprotechnologia w leczeniu niepłodności

Podczas zastosowania metody naprotechnologicznej kluczowe znaczenie ma dążenie do zdiagnozowania przyczyn niepłodności. Jej twórca, profesor Thomas Hilgers uważał, że większość par bezskutecznie starających się o potomstwo została źle zdiagnozowana. Jego zdaniem poznanie rzeczywistych powodów pojawienia się problemu niepłodności daje możliwość naturalnego poczęcia, czyli bez zastosowania bardziej zaawansowanych metod, takich jak np. metoda zapłodnienia pozaustrojowego.

Warto wiedzieć: Naprotechnologia polega na obserwacji ciała kobiety według zmodyfikowanego modelu Creightona.

By zwiększyć swoje szanse na zajście w ciążę, para korzystająca z metody naprotechnologicznej powinna skupić się na obserwacji cyklu kobiety oraz innych, istotnych parametrów związanych z funkcjonowaniem jej organizmu. Taka dokładna analiza ma na celu poznanie przyczyn niepłodności i określenie odpowiedniej formy terapii. Bardzo ważne jest jednak, by para nauczyła się skrupulatnej obserwacji i dokumentowania dostrzeżonych zjawisk, a w szczególności wszelkich odstępstw od normy. Do parametrów badanych na tym etapie terapii należą przede wszystkim:

  • dane dot. owulacji,
  • ilość i konsystencja śluzu szyjkowego,
  • dane dot. innych wydzielin z pochwy,
  • plamienia międzymiesiączkowe,
  • intensywność krwawienia miesiączkowego,
  • zmienność pojawiania się krwawienia,
  • długość cyklu i jego określonych faz.

Połączenie uzyskanych w ten sposób danych z wynikami dodatkowych badań hormonalnych i ultrasonograficznych przynosi lekarzowi pełen obraz problemu. Na tej podstawie ustala on, co jest przyczyną trudności w zajściu w ciążę oraz jaka forma leczenia sprawdzi się w danym przypadku. Możliwe jest wówczas niezaawansowane leczenie farmakologiczne, ginekologiczne, hormonalne lub chirurgiczne.

Warto wiedzieć: W leczeniu naprotechnologicznym bardzo ważna jest zmiana stylu życia partnerów, polegająca np. na poprawie diety, zwiększeniu aktywności fizycznej oraz na eliminacji używek.

Zanim jednak para zdecyduje się na terapię u wybranego specjalisty, powinna ona ustalić, czy rzeczywiście zmaga się z problemem niepłodności. Konieczne jest też sprawdzenie, czy jeśli istnieje realny problem, to czy należy go nazwać niepłodnością, czy raczej bezpłodnością.

Warto wiedzieć: Pełen cykl terapeutyczny związany z zastosowaniem metody naprotechnologicznej trwa 24 miesiące. Choć w wybranych przypadkach starania o zajście w ciążę rozpoczynane są znacznie wcześniej, za zgodą lekarza prowadzącego.

Czym jest niepłodność?

Zgodnie z definicją przedstawioną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) o niepłodności można mówić wtedy, kiedy nie dochodzi do ciąży klinicznej przez co najmniej 12 miesięcy regularnego współżycia bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Jeżeli więc w ciągu roku, pomimo starań, nie dojdzie do zapłodnienia, to taka sytuacja wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą. Nie należy jednak mylić niepłodności z bezpłodnością: są to dwa różne pojęcia.

Przy czym na wizytę u specjalisty warto umówić się już nawet po kilku miesiącach starań o dziecko, w zależności od okoliczności, a w szczególności wieku i stanu zdrowia pacjentki. Przykładowo – u pacjentek poniżej 35. roku, u których nie ustalono żadnych obciążeń, diagnostyka w kierunku niepłodności powinna rozpocząć się po 12 miesiącach bezskutecznych prób zajścia w ciążę. U kobiet po 40. roku życia natomiast powinno stać się to zaraz po zadeklarowaniu przez parę, że chcą zostać rodzicami.

Niepłodność a bezpłodność

Niepłodność podlega leczeniu, a więc jest stanem odwracalnym. Bezpłodność natomiast uniemożliwia parze zajście w ciążę. Jest ona trwałą, czyli nieodwracalną utratą zdolności do spłodzenia potomstwa. Choć wybrane czynniki powodujące zarówno niepłodność, jak i bezpłodność, są jednakowe. Należy do nich m.in.:

  • niedrożność jajowodów,
  • przyjmowanie sterydów anabolicznych,
  • nieprawidłowa budowa układu rodnego, np. macicy,
  • narażenie na promieniowanie i organiczne środki chemiczne,
  • niektóre choroby układowe, np. cukrzyca czy zaburzenia pracy tarczycy,
  • przyjmowanie narkotyków i spożywanie alkoholu w nadmiernej ilości.

Jakie są przyczyny niepłodności?

U kobiet niepłodność wynika np. z chorób jajników powodujących zaburzenia cyklu miesiączkowego. Do takich schorzeń należy zespół policystycznych jajników, rak jajnika, zaburzenia ciałka żółtego, nieprawidłowa budowa jajnika oraz przedwczesna menopauza. Na kobiecą płodność wpływają też choroby jajowodów powodujące ich niedrożność, czyli endometrioza, zrosty otrzewnowe w miednicy małej oraz choroby zapalne miednicy małej – w szczególności te, które zostały wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Wybrane przyczyny kobiecej niepłodności:

  • choroby tarczycy,
  • poważne choroby nerek i wątroby,
  • choroby nadnerczy,
  • choroby weneryczne,
  • zespół policystycznych jajników,
  • rak jajnika,
  • nieprawidłowa budowa jajnika,
  • zaburzenia ciałka żółtego,
  • przedwczesna menopauza,
  • endometrioza,
  • zrosty otrzewnowe w miednicy małej,
  • mięśniaki macicy,
  • zaburzenia rozwojowe macicy,
  • zespół Ashermana,
  • choroby szyjki macicy,
  • choroby pochwy,
  • zespół Turnera,
  • zespół Kallmanna,
  • niedoczynność przysadki mózgowej,
  • hiperprolaktynemia (podwyższone stężenie prolaktyny we krwi).

Niepłodność może też występować u mężczyzn. Powodują ją m.in. choroby ogólnoustrojowe, takie jak impotencja, choroby tarczycy czy niedorozwój gonad. Przyczyną niepłodności męskiej bywają też choroby jąder, takie jak nowotwór jądra, uszkodzenie jąder na skutek przebiegu chorób wirusowych typu świnka czy wnętrostwo. Nieskuteczne próby starań o potomstwo mogą także wynikać z zaburzeń genetycznych, a w tym m.in. z zaburzeń kariotypu oraz ze stanów zapalnych rozwiniętych w okolicy układu rozrodczego.

Warto wiedzieć: Niepłodność męska najczęściej jest związana z obniżoną liczbą plemników w nasieniu, ich nieprawidłową ruchliwością oraz z zaburzeniem budowy gamet.

Zgodnie z wybranymi źródłami prawidłowa ilość plemników w 1 ml spermy wynosi 20 mln, a odpowiednia ruchliwość plemników osiąga stopień 4 w czterostopniowej skali. Istotna jest też wielkość plemników oraz sklejanie się ich ze sobą. Według WHO wartości referencyjne dot. nasienia wynoszą (dane z 2021 roku):

  • liczebność plemników: ≥ 16 mln/ml lub ≥ 39 mln/ejakulat,
  • żywotność plemników: ≥ 54% żywych plemników,
  • ruchliwość plemników: ≥ 30% plemników o ruchu postępowym, ≥ 42% plemników o ruchu całkowitym,
  • morfologia plemników: ≥ 4% plemników o prawidłowej budowie,
  • objętość ejakulatu: ≥ 1,4 ml.

Wybrane przyczyny męskiej niepłodności:

  • czynniki psychologiczne,
  • impotencja,
  • niedorozwój gonad,
  • choroby tarczycy,
  • przyjmowanie niektórych leków, np. spironolaktonu,
  • nowotwory jądra,
  • żylaki powrózka nasiennego,
  • uraz jąder,
  • wodniak jądra,
  • zespół Klinefeltera,
  • zespół Pradera-Williego,
  • zespół Kallmanna,
  • mutacja genu CFTR,
  • zapalenie gruczołu krokowego,
  • zapalenie pęcherzyków nasiennych,
  • zapalenie jąder i najądrzy,
  • ejakulacja wsteczna.

Różne są więc przyczyny niepłodności w przypadku mężczyzn i kobiet. Kiedy jednak para bezskutecznie stara się o potomstwo, proces diagnostyczny może dotyczyć obojga, w celu odnalezienia źródła dostrzeżonych nieprawidłowości.

Warto wiedzieć: W przypadku niektórych pacjentów niemożliwe jest ustalenie jednoznacznej przyczyny niepłodności. Można wówczas mówić o niepłodności idiopatycznej lub inaczej – nieokreślonej czy niewyjaśnionego pochodzenia.

Na czym polega diagnostyka niepłodności?

Diagnostyka niepłodności polega przede wszystkim na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z pacjentem starającym się o potomstwo. Kluczowe jest wówczas zebranie informacji na temat jego stanu zdrowia – z zastosowaniem holistycznego podejścia do problemu. Na samym początku procesu diagnostycznego analizowane jest też to, czy:

  • występują cykle owulacyjne,
  • jajowody są drożne,
  • jama macicy jest prawidłowa,
  • parametry nasienia są odpowiednie.

Diagnostyce może podlegać zarówno kobieta, jak i mężczyzna. W związku z tym niejednakowe bywają badania, którym poddawani są pacjenci: ich dobór zależy m.in. od płci danej osoby. Warto jednocześnie podkreślić, że niektóre badania są wykonywane wyłącznie w określonych sytuacjach. Dotyczy to np. posiewu bakteriologicznego nasienia, który nie jest zalecanym rutynowym badaniem. Jest on wskazany jedynie wtedy, kiedy w badaniu nasienia zauważane są kliniczne wykładniki infekcji męskiego układu moczowo-płciowego, a skupienie leukocytów przekracza 1 mln/ml.

Wybrane metody diagnostyki w kierunku kobiecej niepłodności:

  • wywiad lekarski;
  • badanie stężenia hormonu antymullerowskiego (AMH);
  • oznaczenie stężenia:
  • hormonu folikulotropowego (FSH),
  • hormonu luteinizującego (LH),
  • prolaktyny,
  • estradiolu,
  • tyreotropiny (TSH),
  • testosteronu;
  • badania obrazowe:
  • USG,
  • ultrasonografia 3D,
  • badanie rentgenowskie macicy i jajowodów (HSG),
  • kontrastowa/żelowa histerosalpingosonografia (HyCoSy/HyFoSy);
  • laparoskopia i histeroskopia.

Wybrane metody diagnostyki w kierunku męskiej niepłodności:

  • wywiad lekarski;
  • badanie nasienia;
  • USG;
  • ocena endokrynologiczna;
  • pomiar stężenia:
  • gonadotropin (LH, FSH),
  • testosteronu,
  • estradiolu,
  • prolaktyny;
  • posiew bakteriologiczny nasienia;
  • badanie autoprzeciwciał w nasieniu;
  • badanie fragmentacji DNA plemników;
  • pomiar wolnych rodników;
  • pomiar aktywności enzymów antyoksydacyjnych spontanicznej lub indukowanej reakcji akrosomalnej;
  • badania biochemiczne gamet męskich;
  • badania w kierunku obecności mutacji genu CFTR;
  • badanie kariotypu;
  • testy w kierunku mikrodelecji w regionie AZF;
  • biopsja jądra.

Kiedy naprotechnologia nie jest skuteczna?

Naprotechnologia jest adresowana wyłącznie do tych pacjentów, których niepłodność jest uleczalna. Nie sprawdza się więc m.in. u pacjentek z niedrożnością jajowodów czy niewydolnością jajników. Kluczowe są więc przyczyny niepłodności. Leczenie niektórych stanów i umożliwienie poczęcia zdrowego dziecka wymaga podjęcia innych metod, takich jak np. zapłodnienie pozaustrojowe, czyli przeprowadzenie procedury in vitro.

Warto wiedzieć: Naprotechnologia jest skuteczna, natomiast wyłącznie wśród tych osób, których niepłodność da się wyleczyć. Choć należy podkreślić, że terapia nie gwarantuje wyleczenia niepłodności i, co za tym idzie, uzyskania ciąży.

Metoda ta nie jest więc odpowiednia dla osób, u których stwierdzono bezpłodność. Nie sprawdza się także wśród tych pacjentów, w przypadku których niepłodność związana jest z defektami anatomicznymi – dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Specjalista z zakresu naprotechnologii nie pomoże również w przypadku problemów genetycznych, nieodwracalnych zmian wynikających z endometriozy czy uszkodzenia i dysfunkcji narządów rozrodczych.

Naprotechnologia a in vitro

Celem naprotechnologii jest przywrócenie parze możliwości naturalnego poczęcia potomstwa, podczas gdy metoda in vitro jest przeznaczona w szczególności dla tych par, w przypadku których jedyną metodą zajścia w ciążę jest zapłodnienie pozaustrojowe. Druga z wymienionych metod polega na zapłodnieniu komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych, a następnie na przetransportowaniu zarodka do jamy macicy. W ramach leczenia naprotechnologicznego do zapłodnienia dochodzi drogą tradycyjną, w wyniku stosunku płciowego pary starającej się o potomstwo.

Warto wiedzieć: Naprotechnologia jest nierzadko nazywana alternatywą dla in vitro. Należy jednak podkreślić, że takie podejście jej niepoprawne ze względu na dokładną specyfikę wskazanych metod.

Lekarze konsultanci naprotechnologii – oferta VitMeUp

Centrum medyczne VitMeUp to jedno z miejsc, w którym pacjenci mogą otrzymać pomoc w przypadku pojawienia się u nich problemów z płodnością. Jednym z obszarów działalności naszych klinik jest ginekologia oraz leczenie niepłodności metodą naprotechnologiczną – a więc z zastosowaniem holistycznego podejścia do pacjenta w procesie terapii. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o bezpośredni kontakt z naszym centrum. Zachęcamy przy tym do zapoznania się z materiałami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Źródła:

Consideration of gender differences in infertility evaluation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30720494/

Cutting-Edge Evaluation of Male Infertility | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32272984/

Definition and prevalence of subfertility and infertility | Oxford Academic https://academic.oup.com/humrep/article/20/5/1144/2356853?login=false

Determinants of Infertility in Couples | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31110383/

Diagnostyka i leczenie niepłodności — rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) | Via Medica https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt/article/view/60457/46925

Intrauterine insemination practice in the UK | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19065372/

Marital Satisfaction of Infertile Couples Using Natural Procreative Technology (NaProTECHNOLOGY) | JCN https://journals.lww.com/journalofchristiannursing/abstract/2021/10000/marital_satisfaction_of_infertile_couples_using.11.aspx

NaProTECHNOLOGY and Conscientious OB/GYN Medicine | AMA Journal od Ethics https://journalofethics.ama-assn.org/article/naprotechnology-and-conscientious-obgyn-medicine/2013-03

Proven and unproven methods for diagnosis and treatment of infertility | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112619300252?via%3Dihub

The impact of different WHO reference criteria for semen analysis in clinical practice: Who will benefit from the new 2021 thresholds for normal semen parameters? | Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/andr.13213

WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen | WHO https://www.who.int/publications/i/item/9789240030787

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

  • nadmierne wypadanie włosów
  • łysienie
  • łupież
  • łojotokowe zapalenie skóry
  • atopowe zapalenie skóry
  • łuszczyca
  • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!