Leczenie boreliozy. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Leczenie boreliozy. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Leczenie boreliozy za pomocą terapii mitochondrialnej jest stosunkowo nowym kierunkiem w medycynie. Jeszcze do niedawna choroba ta była leczona przede wszystkim za pomocą antybiotykoterapii. Obecnie wykorzystuje się w tym celu również terapię IHHT, dzięki której możliwa jest regeneracja mitochondriów, uszkodzonych w wyniku rozwoju boreliozy. Taka forma leczenia powoduje, że stare, uszkodzone centra energetyczne ulegają obumarciu, po czym tworzone są nowe, zdrowe i silne mitochondria.

Czym jest borelioza?

Borelioza, nazywana również chorobą z Lyme czy krętkowicą kleszczową, wywoływana jest przez bakterie należące do krętków. Przy czym bakterie borellia burgdorferi, odpowiedzialne za rozwój boreliozy, występują pod kilkoma postaciami: jako krętki i cysty. Krętki wykazują dużą ruchliwość, cysty natomiast są nieruchome i, co istotne, odporne na podawane pacjentowi antybiotyki – w przeciwieństwie do pierwszych z wymienionych bakterii.

Borelioza to jedna z chorób odkleszczowych, w związku z czym zakażenie nią następuje poprzez ukłucie i żerowanie kleszcza w skórze. Do zachorowania na nią może dojść wtedy, kiedy ślina i zawartość jelita środkowego kleszcza przedostaje się do rany osoby, która została przez niego zaatakowana.

Warto wiedzieć: Nawet 40% kleszczy może przenosić boreliozę.

Co istotne, choroba ta wywołuje objawy podobne do grypy, przez co czasami trudno ją zdiagnozować. W przebiegu boreliozy pojawia się między innymi drętwienie kończyn i języka, wysypka skórna, przewlekły ból stawów, a nawet stany depresyjne. Symptomem tej choroby mogą być także problemy z zamknięciem powiek, opadający kącik ust czy nadwrażliwość na światło i czasowe zaburzenia wzroku.

Warto wiedzieć: Boreliozę zalicza się do chorób, które mogą zostać całkowicie wyleczone – pod warunkiem jej wczesnego zdiagnozowania.

Co zabija krętki boreliozy?

Podstawą terapii eliminującej boreliozę z organizmu pacjenta jest najczęściej przyjmowanie antybiotyków. Jednocześnie zaleca się, by pacjenci stosowali odpowiednią dietę. Kluczowe jest, by spożywali oni żywność jak najmniej przetworzoną i bogatą w zdrowe tłuszcze. Równie istotne jest właściwe nawadnianie organizmu oraz dbałość o prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pokarmowego.

Jakie są sposoby leczenia krętkowicy kleszczowej?

W procesie leczenia boreliozy pacjenci przyjmują przepisane przez lekarza prowadzącego antybiotyki. Stosowane są wówczas najczęściej tetracykliny, metronidazol, penicylina, minocyklina lub cefalosporyna. Taka terapia trwa zazwyczaj od 21 do 28 dni. Niestety antybiotyki powodują wiele rozmaitych skutków ubocznych, przez co podczas ich dłuższego przyjmowania możliwe jest uszkodzenie nerek, wątroby oraz szpiku. Prawdopodobny jest też wtedy rozwój grzybicy.

Medycyna mitochondrialna a leczenie boreliozy

W leczeniu boreliozy coraz częściej wykorzystuje się również osiągnięcia medycyny mitochondrialnej. Terapia IHHT to metoda terapeutyczna, dzięki której następuje odbudowa mitochondriów – osłabionych na skutek rozwoju boreliozy. Podczas opisywanej choroby centra energetyczne nie są w stanie funkcjonować na tyle sprawnie, by możliwe było wyprodukowanie przez nie wystarczającej ilości energii w uszkodzonych komórkach. W rezultacie dochodzi do zaburzenia pracy organizmu pacjenta oraz do pojawienia się objawów typowych dla boreliozy.

Warto wiedzieć: Celem terapii IHHT, jako metody leczenia boreliozy, jest poprawa funkcji mitochondriów.

Co istotne, medycyna mitochondrialna zajmuje się leczeniem choroby u jej źródła. W ramach związanej z nią terapii następuje więc regeneracja mitochondriów, a tym samym poprawa funkcjonowania całego organizmu pacjenta. Za pomocą medycyny mitochondrialnej eliminowane są nie tylko objawy choroby, ale i w ogóle schorzenie, na które cierpi dana osoba.

Warto wiedzieć: Kiedy mitochondria ulegają odbudowie, organizmowi dostarczana jest taka ilość energii, jaka jest mu potrzeba do regeneracji tkanek. W rezultacie poprawia się funkcjonowanie całego organizmu pacjenta – co jest połączone z eliminacją objawów choroby.

Co wspólnego ma borelioza z dysfunkcją mitochondriów?

Na skutek zakażenia bakterią boreliozy u pacjentów pojawiają się rozmaite symptomy immunologiczne i zapalne. Jako reakcja na rozwijające się infekcje komórki odpornościowe zaczynają generować reaktywne formy tlenu (ROS – wolne rodniki). Przy czym głównym generatorem wolnych rodników tlenowych są właśnie mitochondria. Podstawowym czynnikiem wpływającym na komórkowe uszkodzenia oksydacyjne natomiast jest mitochondrialny nadtlenek. W rezultacie powstałe w ten sposób uszkodzenia mogą przyczynić się do rozwoju boreliozy.

Jakie znaczenie mają mitochondria dla organizmu człowieka?

Dbałość o prawidłową kondycję mitochondriów ma więc kluczowe znaczenie między innymi z tego względu, że ogranicza ryzyko rozwoju opisywanego schorzenia oraz wielu innych zaburzeń, na przykład w obszarze układu odpornościowego czy nerwowego. Należy jednak podkreślić, że mitochondria pełnią w organizmie szereg istotnych funkcji. Odpowiadają one za proces oddychania komórkowego, który prowadzi do powstania cząstek ATP, czyli tzw. energetycznej waluty. Dzięki temu każda tkanka organizmu może funkcjonować w odpowiedni sposób.

Mitochondria to również miejsca produkcji substratów, na przykład aminokwasów, które są niezbędne do budowy ciała człowieka. Poza tym są one odpowiedzialne za oczyszczanie i odtruwanie organizmu oraz za zarządzanie cyklem życia i śmierci komórek. Wszystkie te funkcje mitochondriów oznaczają, że to dzięki nim człowiek jest w stanie normalnie funkcjonować. Właśnie dlatego tak istotna jest dbałość o ich prawidłową kondycję – co umożliwia między innymi zdrowa dieta, spokój psychiczny, dobry sen oraz aktywność fizyczna. Sposobem na poprawę stanu mitochondriów jest również terapia mitochondrialna.

Na czym polega terapia IHHT?

Rehabilitacja mitochondrialna polega na podawaniu pacjentowi powietrza o naprzemiennie niskim i wysokim stężeniu tlenu. W trakcie terapii pacjent doświadcza kontrolowanej hipoksji, czyli niedotleniania organizmu. Wywołuje to korzystne zmiany, do których należy w szczególności wzrost ilości i poprawa jakości mitochondriów w komórkach. Taka terapia powoduje także zwiększoną gęstość hemoglobiny, co sprawia, że tlen jest szybciej transportowany. Efektem zastosowania IHHT, a dokładnie kontrolowanej hipoksji jest również zwiększenie jakości metabolicznej mięśni oraz poprawa ich ukrwienia.

Warto wiedzieć: W naszym centrum medycznym VitMeUp terapia mitochondrialna jest przeprowadzana za pomocą urządzenia CellOxy.

Terapia ta to inaczej trening komórek. Dzięki niej stymulowane są własne endogeniczne mechanizmy obrony zarówno na poziomie genu, jak i całego organu czy tkanki. W rezultacie dochodzi do obumarcia starych, uszkodzonych wcześniej mitochondriów. Oczekiwanym efektem leczenia jest także budowa nowych, zdrowych centrów energetycznych – co dzieje się w bardzo szybkim tempie. Terapie tego typu powodują poprawę funkcjonowania całego organizmu człowieka.

Warto wiedzieć: Medycyna mitochondrialna umożliwia poprawę jakości komórek, tkanek i narządów.

Jakie są efekty terapii mitochondrialnej?

Opisywana terapia fizykalna odbudowuje mitochondria, co jest możliwe dzięki wdychaniu przez pacjenta naprzemiennie niedotlenionego i natlenionego powietrza. Ostatecznie zabiegi z zakresu medycyny mitochondrialnej zapewniają zgodność bilansu energetycznego, dzięki czemu tkanki i narządy zaczynają funkcjonować w prawidłowy sposób. W przypadku osób cierpiących na boreliozę poprawia się samopoczucie i znika uczucie zmęczenia – typowe dla przebiegu tej choroby. Powoli eliminowane są także inne symptomy boreliozy, co jest możliwe dzięki odzyskaniu przez organizm utraconej wcześniej energii.

Warto wiedzieć: Ze względu na jego możliwe rezultaty oraz specyfikę zabiegu mitochondrialny trening komórkowy porównywany jest do treningu wysokogórskiego.

Na skutek mobilizacji komórki do głębokiej regeneracji następuje zwiększenie wydolności organizmu. Terapia mitochondrialna leczy także chroniczne zmęczenie, doświadczane między innymi przez osoby z boreliozą. Leczenie z zastosowaniem urządzenia służącego do odbudowy mitochondriów umożliwia również poprawę sprawności umysłowej oraz wzmocnienie układu immunologicznego. Takie leczenie mitochondrialne spowalnia nawet procesy starzenia się organizmu i zwiększa kondycję u osób aktywnych fizycznie.

Efekty terapii:

 • Poprawa wydolności
 • Eliminacja chronicznego zmęczenia
 • Poprawa zdolności koncentracji
 • Polepszenie sprawności umysłowej
 • Zwiększenie odporności
 • Polepszenie kondycji fizycznej
 • Spowolnienie procesów starzenia się organizmu

Terapia odbudowująca mitochondria pozwala na uzyskanie tych wszystkich rezultatów dzięki fizjologicznym zmianom zachodzących w organizmie osoby, która leczy boreliozę czy inną chorobę będącą wskazaniem do rozpoczęcia terapii IHHT. Leczenie polegające na wywoływaniu naprzemiennej hipoksji i hiperoksji skutkuje na przykład obniżeniem poziomu cholesterolu, zwiększeniem wrażliwości na insulinę, a także indukcją syntezy białek obronnych. Taka terapia powoduje również podwyższenie enzymów glikolowych. Jednocześnie buduje ochronę przeciwzapalną, zabezpieczając pacjenta przed rozmaitymi stanami chorobowymi. Rezultatem podjętej terapii jest też zwiększenie wazodylatacji, angiogenezy i erytropoezy.

Komu pomaga medycyna mitochondrialna?

Medycyna mitochondrialna jest obecnie stosowana w przypadku osób cierpiących na boreliozę, ale nie tylko. Badania wykazały, że terapia mitochondrialna sprawdza się także jako metoda łagodząca skutki farmakoterapii i chemioterapii. Innym, przykładowym obszarem zastosowania medycyny mitochondrialnej jest terapia geriatryczna. Potwierdzono, że trening komórkowy jest bezpieczną terapią, która pozwala na poprawę zdolności poznawczych oraz funkcjonalnej zdolności wysiłkowej seniorów.

Terapia ta stanowi też nierzadko odpowiedź na takie dolegliwości jak choroby neurologiczne, choroby układu oddechowego, schorzenia ogólnoustrojowe, zaburzenia hormonalne, schorzenia reumatyczne i zaburzenia trawienia. Również medycyna sportowa jest obszarem, w którym niezwykle przydatne okazały się osiągnięcia medycyny skupiającej się na funkcjonowaniu mitochondriów. Opisywana terapia poprawia kondycję sportowców w sposób naturalny, co ułatwia im osiąganie jeszcze lepszych wyników w sporcie.

Terapia mitochondrialna – wybrane wskazania:

 • Migreny
 • Autyzm
 • Demencja
 • Uszkodzenie rdzenia kręgowego
 • Bezdech senny
 • Borelioza
 • Kwasica mleczanowa
 • Twardzina układowa
 • Obniżone napięcie mięśni
 • Zaburzenia wzrostu
 • Tarczyca
 • Cukrzyca
 • Fibromialgia
 • Nadciśnienie
 • Nadmierny apetyt
 • Zaburzenie procesów metabolicznych

Skuteczność terapii mitochondrialnej w procesie leczenia boreliozy

Terapia IHHT stosowana u osób z przewlekłą boreliozą przynosi udokumentowane rezultaty. Dzięki niej bakterie boreliozy obumierają już po kilku tygodniach od rozpoczęcia sesji terapeutycznej. Wynika to z tego, że wspomniane bakterie są niezwykle wrażliwe na zmiany stężenia tlenu – na których bazuje medycyna mitochondrialna, w ramach opisywanego kierunku leczenia.

Warto jednak wspomnieć o tym, że terapia polegająca na naprzemiennej hipoksji i hiperoksji jest skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy nie istnieją przeciwwskazania do jej przeprowadzenia. Kluczowe jest też umiejętne wykonanie zabiegu. Najważniejsze w tym zakresie jest niewątpliwie stałe kontrolowanie pacjenta oraz niedoprowadzanie do niedotleniania wynoszącego mniej niż 9%.

Warto wiedzieć: Medycyna mitochondrialna nie może zostać wykorzystana w każdym przypadku. Jako medyczne przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu IHHT wskazuje się wady serca, chorobę wieńcową oraz nieustabilizowane ciśnienie tętnicze.

Ile kosztuje leczenie boreliozy?

Koszt takiej terapii jest uzależniony od rozmaitych czynników. Wpływa na niego w szczególności miejsce, w którym jest ona przeprowadzana. Ważny jest też sprzęt stosowany w danych klinikach, zajmujących się terapiami mitochondrialnymi. By uzyskać informacje na temat ceny opisywanego zabiegu, który realizuje centrum medyczne VitMeUp, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą kliniką.

Źródła:

[Tick spirochetosis–Lyme borreliosis] | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11109319/

Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521690X12000644?via%3Dihub

https://medycynamitochondrialna.com/

Lyme disease: diagnosis and management | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30282764/

Mitochondria as a Cellular Hub in Infection and Inflammation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34768767/

Mitochondria in Early Life | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545736/

Mitochondria in Health and Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31284394/

Mitochondria in the signaling pathways that control longevity and health span | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163719301564?via%3Dihub

Mitochondria: in sickness and in health | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22424226/

Mitochondria—Fundamental to Life and Health | National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684129/

Mitochondrial form and function | Nature https://www.nature.com/articles/nature12985

New insights into Lyme disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25838067/

Nowoczesne metody leczenia boreliozy z koinfekcją (antybiotyki, żywienie) | Czytelnia Medyczna https://www.czytelniamedyczna.pl/4989,nowoczesne-metody-leczenia-boreliozy-z-koinfekcja-antybiotyki-zywienie.html

Pyrroloquinoline Quinone Stimulates Mitochondrial Biogenesis through cAMP Response Element-binding Protein Phosphorylation and Increased PGC-1α Expression | JBC https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)66100-2/fulltext

The Interaction of Diet and Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cognition | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3574

The Mighty Mitochondria | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26942665/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!