Leczenie Aspergera. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Leczenie Aspergera. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Wśród chorób leczonych za pomocą terapii mitochondrialnej IHHT znajdują się między innymi schorzenia o podłożu neurologicznym. W związku z tym mitochondrialny trening komórek jest nierzadko zalecany pacjentom z zespołem Aspergera. Terapia IHHT powoduje u takich osób wyrównanie zaburzeń metabolicznych, które w znacznym stopniu wpływają na ich ogólną kondycję zdrowotną.

Czym jest mitochondrium?

Mitochondria to niewielkie struktury środowiska komórkowego, które odpowiadają za wytwarzanie tzw. energetycznej waluty, czyli ATP (adenozynotrifosforanu) – niezbędnej do funkcjonowania człowieka. To właśnie w nich dochodzi do wyprodukowania energii odpowiedzialnej za pracę każdej komórki organizmu ludzkiego. Choć warto przy tym podkreślić, że poza wytwarzaniem ATP pełnią one również szereg innych, dodatkowych funkcji.

Warto wiedzieć: Zadaniem mitochondrium jest produkcja takiej ilości energii, by wystarczyła ona do prawidłowej pracy każdego organu znajdującego się w organizmie człowieka.

W mitochondriach odbywa się także proces oddychania komórkowego, podczas którego dochodzi do wielu reakcji biochemicznych w tzw. cyklu Krebsa i w łańcuchu oddechowym. Ostatecznie, na skutek tych zjawisk następuje wytworzenie cząsteczek ATP, dzięki którym każda tkanka organizmu człowieka może funkcjonować w prawidłowy sposób. W mitochondrium wytwarzane są też rozmaite substraty, takie jak na przykład aminokwasy.

Funkcje mitochondriów:

 • Wytwarzanie energii
 • Oczyszczanie i odtruwanie organizmu
 • Zarządzanie cyklem życia i śmierci komórkowej
 • Produkcja substratów niezbędnych do budowy organizmu

Zaburzenia czynności mitochondriów u osób z autyzmem

Kiedy mitochondria zostają uszkodzone, w orgazmie dochodzi do szeregu niekorzystnych dla niego zmian. Jedną z konsekwencji takiego stanu jest wyraźny spadek odporności. Możliwe są też wówczas rozmaite infekcje oraz zaburzenia w funkcjonowaniu wybranych organów. Innym działaniem niepożądanym występującym na skutek uszkodzenia opisywanych centrów energetycznych jest chroniczne zmęczenie (zespół przewlekłego zmęczenia), a nawet rozwój niektórych chorób, leczonych zazwyczaj w ramach medycyny konwencjonalnej wyłącznie objawowo.

Warto wiedzieć: Zaburzenia czynności mitochondriów mają kluczowe znaczenie w przypadku każdej osoby, natomiast w specyficzny sposób mogą one objawiać się w przebiegu konkretnych jednostek chorobowych. Przykładem są choroby ze spektrum autyzmu, do których zaliczana jest między innymi choroba Aspergera.

Badania wykazują, że pojawienie się zaburzeń czynności mitochondriów może mieć związek z nasileniem objawów autyzmu. Jednym z osiągnięć w zakresie badań biochemicznych połączonych z badaniami psychologicznymi, dotyczących opisywanej kwestii, jest potwierdzenie istnienia związku pomiędzy aktywnością enzymów mitochondrialnych a wskaźnikami funkcji poznawczych, wskaźnikami rozwoju i zachowaniem.

Warto wiedzieć: Ze względu na możliwe konsekwencje uszkodzeń mitochondrialnych medycyna mitochondrialna stanowi nierzadko jeden z kierunków leczenia osób cierpiących na schorzenia ze spektrum autyzmu.

Co uszkadza mitochondria?

Warto zatem wiedzieć, co tak właściwie prowadzi do uszkodzenia tych centrów energetycznych. Jednym z czynników, które to powodują, jest spożywanie przetworzonej chemicznie żywności, palenie tytoniu czy w ogóle nieodpowiednia dieta. Za uszkodzenia te odpowiada również przewlekły stres, przewlekłe stany zapalne i infekcje oraz niedobory wybranych substancji. Wpływ na mitochondria ma także przyjmowanie niektórych leków, a nawet elektrosmog i wdychanie zanieczyszczonego powietrza.

Czynniki uszkadzające mitochondria:

 • Zła dieta
 • Palenie tytoniu
 • Elektrosmog
 • Przewlekły stres
 • Niektóre leki
 • Przewlekły stan zapalny
 • Przewlekła infekcja
 • Zanieczyszczone powietrze
 • Przetworzona chemicznie żywność
 • Niedobór cennych składników odżywczych

Warto wiedzieć: Szczególnie niekorzystne dla mitochondriów jest połączenie stresu oksydacyjnego i nitrostresu.

U dzieci autystycznych bardzo często pojawia się stres oksydacyjny i nitrozacyjny. Dochodzi też u nich do nadmiernego stanu zapalnego, peroksydacji lipidów, zwiększonej aktywacji receptora glutaminianu oraz do zaburzonej gospodarki wapniem. By poprawić stan zdrowia u takich osób, coraz częściej wykorzystywana jest hipoksja i hiperoksja prowadząca do odbudowy mitochondriów w każdej komórce organizmu pacjenta.

Jak odpowiednio zadbać o swoje mitochondria?

Sposobem na poprawę kondycji opisywanych struktur jest między innymi aktywność fizyczna. Kluczowe znaczenie ma też zdrowa, odpowiednio zbilansowana dieta, dobry sen oraz spokój psychiczny. Co ciekawe, wsparcie organizmu poprzez dbałość o dietę może również polegać na stosowaniu suplementacji. Jednym ze składników, których stężenie może być wówczas uzupełniane, jest koenzym Q10: proces produkcji energii ATP wymaga obecności tego związku w wewnętrznej błonie mitochondrialnej.

Na poprawę stanu zdrowia osób, u których doszło do nadmiernych uszkodzeń mitochondrialnych, wpływa także naprzemienna hipoksja, umożliwiająca regenerację organizmu i zwiększenie możliwości centrów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii. W rezultacie dochodzi do fizycznej i umysłowej poprawy zdrowia pacjenta poddawanego leczeniu.

Czynniki zwiększające ilość mitochondriów:

 • Zdrowy sen
 • Spokój psychiczny
 • Odpowiednio zbilansowana dieta
 • Aktywność fizyczna
 • Suplementacja, np. koenzymu Q10
 • Leczenie IHHT

Jak wygląda terapia mitochondrialna IHHT?

Opisywana metoda terapeutyczna polega na wdychaniu przez pacjenta powietrza o naprzemiennie niskim i wysokim stężeniu tlenu. W ten sposób dochodzi do odnowy i tym samym do zwiększenia ilości zdrowych mitochondriów. W rezultacie ograniczane jest ryzyko ich skrajnego wyniszczenia. Poprawiają się też funkcje organizmu na różnych poziomach jego funkcjonowania.

Warto wiedzieć: Podczas takiego leczenia dochodzi do treningu komórek, a dokładnie do stymulowania własnych endogenicznych mechanizmów obrony organizmu w zakresie genu, tkanki i organu.

Mitochondrialny trening komórkowy – efekty

Zastosowanie terapii IHHT prowadzi do szeregu korzystnych dla organizmu zmian. Przy czym jej kluczowym rezultatem jest obumarcie uszkodzonych i odbudowa nowych mitochondriów. Właśnie dlatego metoda ta sprawdza się w leczeniu takich problemów zdrowotnych – a więc zaburzeń i chorób – jak na przykład zespół Aspergera. Do pozostałych efektów podjętego procesu terapeutycznego należy:

 • zmniejszenie poziomu cholesterolu,
 • poprawa wrażliwości na insulinę,
 • indukcja syntezy białek obronnych,
 • zwiększenie enzymów glikolowych,
 • wywołanie efektu przeciwzapalnego,
 • zwiększenie wazodylatacji, angiogenezy i erytropoezy.

Leczenie Aspergera za pomocą terapii IHHT

Metoda ta znajduje zastosowanie między innymi w przypadku chorób o podłożu neurologicznym. Sprawdza się między innymi u pacjentów cierpiących na choroby ze spektrum autyzmu – takie jak autyzm czy choroba Aspergera. Wyniki badań naukowych potwierdzają, że w przypadku autyzmu, u części pacjentów, pojawiają się zaburzenia czynności mitochondriów. Przy czym naprawa powstałych deficytów energetycznych może odbywać się właśnie poprzez zastosowanie na przykład urządzenia CellOxy – wykorzystywanego w naszej klinice do leczenia IHHT.

Dla kogo przeznaczona jest terapia IHHT?

Choroby ze spektrum autyzmu, a w tym choroba Aspergera nie są natomiast jedynymi wskazaniami do podjęcia opisywanego procesu terapeutycznego. Metoda ta zalecana jest między innymi chorym po radioterapii, a także chorym leczonym chemioterapią i hormonoterapią. Sprawdza się także w przypadku chorób przewlekłych, na przykład w leczeniu objawów choroby metabolicznej w postaci cukrzycy czy chorób objawiających się zaburzeniami ze strony układu oddechowego. Oznacza to, że pomaga pacjentom w zmaganiach z wieloma rozmaitymi dolegliwościami, nawet osobom cierpiącym na choroby neurodegeneracyjne.

Wskazania do leczenia IHHT:

 • Autyzm
 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Alzheimera
 • Choroba Aspergera
 • Fibromialgia
 • Borelioza
 • Tarczyca
 • Zaburzenia wzrostu
 • Kwasica mleczanowa
 • Cukrzyca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Kardiomiopatie
 • Upośledzenie umysłowe
 • AMD
 • Bezsenność
 • ADHD
 • Sklerodermia
 • Przebyta przez pacjenta radioterapia
 • Nawracające zapalenie pęcherza moczowego

Terapia mitochondrialna a układ oddechowy

Opisywana metoda, zgodnie z wynikami badań, pozwala poprawić stan zdrowia chorym na zespół Aspergera. Wpływa też na stan zdrowia chorych leczonych chemioterapią. Jednak najbardziej obiecująca wydaje się perspektywa jej zastosowania w leczeniu chorób związanych z funkcjonowaniem układu oddechowego. W związku z tym IHHT jest wykorzystywana między innymi u pacjentów z niewydolnością oddechową, POChP czy bezdechem sennym.

Terapie IHHT a chemioterapia

Jednym z bardziej interesujących obszarów zastosowania tej metody jest również pomoc pacjentom leczonych chemioterapią i hormonoterapią, a także chorym po radioterapii czy podczas leczenia interferonem bądź leczenia sterydami. W ten sposób niwelowane są nieprzyjemne skutki realizowanej formy leczenia.

Medycyna mitochondrialna a medycyna sportowa

IHHT to metoda terapeutyczna, która poza wspieraniem zmagań z wieloma pozornie nieuleczalnymi chorobami i ułatwianiem pokonania powszechnych chorób poprawia kondycję sportowców. Polepsza wydolność krążeniowo-oddechową i usprawnia proces eliminowania mleczanu. Poza tym stanowi nieocenione wsparcie w zespole przetrenowania i poprawia możliwości fizyczne osób uprawiających sport.

Źródła:

Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521690X12000644?via%3Dihub

Clinical and Molecular Characteristics of Mitochondrial Dysfunction in Autism Spectrum Disorder | Springer Link https://link.springer.com/article/10.1007/s40291-018-0352-x

https://medycynamitochondrialna.com/

Mitochondria as a Cellular Hub in Infection and Inflammation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34768767/

Mitochondria in Early Life | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545736/

Mitochondria in Health and Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31284394/

Mitochondria in the signaling pathways that control longevity and health span | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163719301564?via%3Dihub

Mitochondria: in sickness and in health | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22424226/

Mitochondria—Fundamental to Life and Health | National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684129/

Mitochondrial dysfunction in autism | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1071909113000624?via%3Dihub

Mitochondrial Dysfunction in Autism Spectrum Disorders | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27928515/

Mitochondrial dysfunction in patients with hypotonia, epilepsy, autism, and developmental delay: HEADD syndrome | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12174964/

Mitochondrial form and function | Nature https://www.nature.com/articles/nature12985

Pyrroloquinoline Quinone Stimulates Mitochondrial Biogenesis through cAMP Response Element-binding Protein Phosphorylation and Increased PGC-1α Expression | JBC https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)66100-2/fulltext

The Interaction of Diet and Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cognition | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3574

The Mighty Mitochondria | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26942665/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!