Komora hiperbaryczna | Terapia hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna | Terapia hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna to urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach terapii hiperbarycznej. Takie leczenie pozwala na dotlenienie nieukrwionych obszarów organizmu pacjenta. W efekcie dochodzi do zwiększenia stężenia tlenu, a tym samym do pobudzenia procesów wzrostu i regeneracji tkanek. Dzięki temu terapia hiperbaryczna jest stosowana w przebiegu rozmaitych chorób, jako uzupełnienie opracowanego przez specjalistów procesu zdrowienia. Jest zalecana między innymi w przypadku choroby dekompresyjnej, urazów mięśniowo-szkieletowych czy nagłego niedokrwienia tkanek miękkich.

Czym jest i jak działa komora hiperbaryczna?

Komora hiperbaryczna jest urządzeniem, w którego wnętrzu znajduje się szczelnie zamknięta przestrzeń – przygotowana w taki sposób, by możliwe było przebywanie w niej pacjenta poddawanego zabiegowi. Podczas terapii HBO pacjent wdycha czysty tlen, przyjmując wówczas pozycję siedzącą lub leżącą. Taką komorę hiperbaryczną określa się też „zbiornikiem ciśnieniowym”, co ma związek z możliwością kontrolowania środowiska znajdującego się w jej wnętrzu. Monitorowaniu podlega między innymi ciśnienie, tlen, wilgotność czy temperatura obecna aktualnie w komorze hiperbarycznej.

Warto wiedzieć: Tlenoterapia hiperbaryczna polega na podawaniu pacjentowi tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia.

Współcześnie w ramach medycyny hiperbarycznej wykorzystuje się kilka wariantów komór. W tym kontekście wyróżnić można:

 • komory jednomiejscowe,
 • komory wielomiejscowe,
 • worki Gamowa.

Pierwsza z wymienionych komór, jak sama nazwa wskazuje, została zaprojektowana w taki sposób, by korzystała z niej jedna osoba. W komorze jednomiejscowej zabiegi realizowane są w pozycji stojącej lub pozycji leżącej. Co istotne, w trakcie tlenoterapii pacjent nie musi stosować maski tlenowej. Komora wielomiejscowa natomiast to urządzenie przeznaczone do terapii kilku osób jednocześnie. W tym przypadku pacjenci muszą skorzystać z masek tlenowych – pozostając przy tym w pozycji siedzącej. Worki Gamowa z kolei to nadmuchiwane worki, które można przenosić, w związku z czym są stosowane przede wszystkim na dużych wysokościach.

Historia rozwoju komory hiperbarycznej

Nie od zawsze wiadomo, jak zbawienne właściwości ma podwyższone ciśnienie. Odkrycie z tym związane przypada najprawdopodobniej na czasy starożytne, kiedy to macedoński król Aleksander Wielki został poddany zabiegowi opierającemu się właśnie na podwyższonym ciśnieniu. Według historycznych przekazów w 320 roku p.n.e. zamknięto go w szklanej beczce, po czym opuszczono ją na dno cieśniny Bosfor.

Warto wiedzieć: Za początek nowoczesnej terapii hiperbarycznej uznaje się rok 1959, za jej prekursora natomiast holenderskiego kardiochirurga, Ide Boeremę, który potwierdził możliwość przeżycia zwierzęcia nawet wtedy, kiedy zostanie ono pozbawione czerwonych krwinek.

W 1662 roku angielski lekarz Henshaw zbudował tzw. Domicilium – prototyp współczesnej komory hiperbarycznej, który pozwalał na wdychanie powietrza o podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu. Pierwowzorem komory hiperbarycznej jest więc urządzenie, które zostało zaprojektowane w XVII wieku.

Co ciekawe, tlen nie był wtedy jeszcze znany jako osobny pierwiastek chemiczny. Dlatego komora uzdrowiskowa Henshawa nie przynosiła takich efektów jak obecnie wykorzystywane urządzenia służące do tlenoterapii. Dopiero w 1777 roku opublikowano wyniki badań, które potwierdziły istnienie tlenu i które pozwoliły na stopniowe pogłębianie wiedzy na temat leczniczych właściwości tego pierwiastka.

Warto wiedzieć: Słowa „hiperbaryczny” pochodzi z języka greckiego, w którym oznacza „nadciśnienie”.

W XIX wieku zastosowanie komory hiperbarycznej stało się na terenie Europy powszechną praktyką. Urządzenia te były wówczas produkowane między innymi w Belgii, Holandii, Anglii czy Szwajcarii. Do przełomowych zdarzeń przypadających na XIX wiek należy niewątpliwie budowa komory działającej pod ciśnieniem od 2 do 4 ATA, przeznaczonej dla pacjentów z chorobami układu oddechowego. 43 lata później skonstruowano pierwszą przenośną komorę, a kolejne dwa lata później – komorę, która mogła być jednocześnie wykorzystywana jako sala operacyjna.

Istotne wydarzenia miały też miejsce w XX wieku, kiedy to profesor anestezjologii Orville J. Cunningham zauważył, że samopoczucie pacjentów chorujących na zapalenie płuc i grypę jest lepsze w warunkach podwyższonego ciśnienia. Rezultatem tego odkrycia było powstanie w 1921 roku komory ciśnieniowej długiej na ponad 9 metrów i szerokiej na 3 metry. Jakiś czas później skonstruowano komorę o długości 25 metrów, w której mogło przebywać aż 36 osób.

Jak zbudowana jest komora hiperbaryczna?

Współcześnie wykorzystywane, nowoczesne urządzenia tego typu zbudowane są ze zbiornika ciśnieniowego oraz z systemów sterujących. Przy czym dużo zależy od tego, jaki dokładnie sprzęt jest wykorzystywany w danej klinice. W wybranych komorach stosowane są także zestawy, dzięki którym możliwa jest komunikacja pacjenta z personelem medycznym. Istnieją też takie urządzenia, w których zamontowano wyposażenie multimedialne – po to, by przeprowadzane w nich zabiegi były jeszcze bardziej komfortowe dla pacjentów.

Co istotne, w komorze hiperbarycznej może przebywać jedna osoba (dot. komór jednoosobowych) oraz wiele osób (dot. komór wieloosobowych). Również ten fakt wpływa na budowę danego urządzenia. Hiperbaryczna komora jednoosobowa umożliwia przyjmowanie przez pacjenta pozycji leżącej lub stojącej. Komora wieloosobowa natomiast, w której może jednocześnie przebywać nawet 20 osób, pozwala na przebywanie w niej w pozycji siedzącej oraz na wdychanie czystego tlenu za pomocą maski lub kapturka oddechowego.

Do czego służy komora hiperbaryczna?

Opisywana tlenoterapia polega na zastosowaniu czystego tlenu w odpowiednio zaprojektowanych warunkach – kluczowa jest w tym zakresie optymalizacja ciśnienia. Dzięki wykorzystaniu ciśnienia 3 atmosfer możliwe jest przenikanie tlenu nawet do nieukrwionych obszarów organizmu pacjenta. Ciśnienie stosowane w ramach tlenoterapii hiperbarycznej bywa trzykrotnie wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. W ten sposób ograniczane są fizjologiczne bariery tlenu w jego przedostawaniu się do komórek w zwiększonej ilości.

Warto wiedzieć: Bardzo wysokie ciśnienie jest niebezpieczne dla zdrowia pacjenta. Wdychanie powietrza w takich warunkach może spowodować zatrucie azotem, a w efekcie doprowadzić do rozwoju choroby dekompresyjnej. Dlatego tlenoterapia hiperbaryczna polega zazwyczaj na zastosowaniu ciśnienia, które jest nie wyższe niż 2400 hPa. Ma to na celu minimalizację możliwych skutków ubocznych.

Komory hiperbaryczne wykorzystuje się w procesie leczenia wielu rozmaitych schorzeń. Formą zastosowania hiperbarii tlenowej jest między innymi neuroterapia, respiroterapia, onkoterapia czy angiogenezoterapia hiperbaryczna . Co ciekawe, obecnie istnieje ponad 100 wskazań klinicznych do przeprowadzenia terapii polegającej na użyciu komór hiperbarycznych. Zaliczyć do nich można między innymi takie choroby, dolegliwości zdrowotne czy okoliczności jak:

 • choroba dekompresyjna,
 • zatrucia tlenkiem węgla,
 • zatory gazowe,
 • ropnie,
 • promienica,
 • przewlekłe zapalenie kości,
 • nadwaga i otyłość,
 • obrzęki,
 • depresja,
 • borelioza,
 • urazy mięśniowo-szkieletowe,
 • urazy wielonarządowe,
 • oparzenia termiczne II i III stopnia,
 • nagła głuchota idiopatyczna,
 • głuchota będąca wynikiem urazu akustycznego,
 • uszkodzenia popromienne,
 • zapalenie kości,
 • powikłania po przeszczepie skóry,
 • trudno gojące się rany, np. stopa cukrzycowa,
 • nagłe niedokrwienie tkanek miękkich,
 • beztlenowe i mieszane martwicze zakażenie tkanek miękkich.

Warto wiedzieć: Wskazaniem do leczenia w komorze hiperbarycznej jest taka choroba, która wymaga poprawy procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka – poza chorobami znajdującymi się na liście przeciwwskazań do wykonania zabiegu hiperbarii.

Leczenie chorób i uszkodzeń skóry [dermatologia hiperbaryczna]

Jednym z obszarów zastosowania hiperbarii tlenowej jest dermatologia hiperbaryczna. W tym zakresie przeprowadzane jest leczenie ran oparzeniowych i odleżyn, a także terapia skóry po oparzeniach słonecznych. Zabiegi polegające na wykorzystaniu hiperbarycznego tlenu umożliwiają dotlenienie wszystkich tkanek ustroju. Jednocześnie pozwalają one na wzmocnienie układu immunologicznego, co prowadzi do eliminacji ryzyka rozwoju infekcji.

Warto przy tym dodać, że tlen zwiększa utlenowanie tkanek, dynamizuje proces wydalania przez organizm toksyn, polepsza metabolizm oraz wspomaga regenerację nabłonka. Ponadto stymuluje fibroblasty, które odpowiadają za syntezę kolagenu i elastyny wpływających na elastyczność skóry. Oznacza to, że tlen wykazuje korzystne działanie nie tylko wobec skóry ze zmianami chorobowymi. Dotlenienie tkanek jest też korzystne w kontekście zdrowej skóry, która staje się dzięki temu bardziej sprężysta i odmłodzona.

Leczenie chorób neurologicznych [neuroterapia hiperbaryczna]

Tlenoterapia hiperbaryczna sprawdza się również jako metoda wspomagająca leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wynika to oczywiście z jej efektów, do których należy między innymi poprawa metabolizmu w tkance nerwowej czy ochrona uszkodzonych części tej tkanki. Rezultatem neuroterapii hiperbarycznej jest także polepszenie warunków przepływu krwi w mikrokrążeniu, zmniejszenie obrzęku mózgu, eliminacja niedoboru tlenu oraz poprawa przepuszczalności w barierze krew-mózg.

Warto wiedzieć: Terapia, w ramach której pacjentowi podawany jest tlen w warunkach podwyższonego ciśnienia, umożliwia regenerację i stworzenie nowych naczyń krwionośnych w mózgu danej osoby.

Leczenie chorób neurologicznych za pomocą neuroterapii hiperbarycznej dotyczy procesu leczenia takich schorzeń jak stwardnienie rozsiane oraz innych schorzeń neurologicznych. Jedną z okoliczności wykorzystania metody hiperbarycznej w podanym zakresie jest między innymi udar mózgu powodujący kilka rodzajów uszkodzeń. Za pomocą terapii tlenowej dochodzi do powstania nowych komórek macierzystych, a jednocześnie do regeneracji funkcji metabolicznych w tkankach nerwowych. Wdychanie tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia powoduje również redukcję obrzęku mózgu oraz determinację neuronów do odpowiedniej pracy.

Poprawa wysiłkowej wydolności fizycznej [trening hiperbaryczny]

Trening hiperbaryczny stanowi kolejną formę wykorzystania metody hiperbarycznej. W tym zakresie profity z prowadzonego procesu terapeutycznego czerpane są przede wszystkim przez sportowców oraz przez entuzjastów fitnessu. Co istotne, z treningu hiperbarycznego korzystają zarówno zawodowi biegacze, pływacy, piłkarze bądź przedstawiciele innych dyscyplin sportowych, jak i osoby uprawiające sport wyłącznie rekreacyjnie. W ten sposób poprawiają swoją wysiłkową wydolność fizyczną, co umożliwia im osiąganie jeszcze lepszych wyników podczas ćwiczeń.

Leczenie chorób układu oddechowego [respiroterapia hiperbaryczna]

Za medyczne wskazane do podjęcia leczenia w komorze hiperbarycznej uznaje się także choroby układu oddechowego. Respiroterapia hiperbaryczna to metoda, która sprawdza się w przypadku astmy, POChP oraz innych chorób oddechowych. Dzięki niej możliwe jest dotlenienie organizmu pacjenta, a tym samym doprowadzenie do poprawy jego kondycji zdrowotnej. Tlen, który jest wdychany przez pacjenta w trakcie zabiegu, sprawia, że jego pęcherzyki płucne ulegają rozprężeniu. W rezultacie oddychanie staje się znacznie łatwiejsze, a tkanki organizmu danej osoby zostają odpowiednio dotlenione.

Wspomaganie leczenia onkologicznego [onkoterapia hiperbaryczna]

Wykorzystanie tlenu w ramach opisywanej metody leczenia wpływa też na zdrowie pacjentów cierpiących na nowotwory. Oznacza to, że terapia ta wspomaga leczenie onkologiczne – oddziałując na procesy nowotworzenia oraz redukując ewentualne skutki uboczne podjętej kuracji. Badania wykazały, że jedną z przyczyn wyniszczenia organizmu osób chorych na raka są zaburzenia dostarczania tlenu do tlenek w obszarze podlegającym leczeniu onkologicznemu. Niedotlenienie tkanek natomiast powoduje poważne konsekwencje, na przykład w postaci owrzodzeń, uszkodzeń narządów czy ostrych reakcji popromiennych nabłonków wyściełających jamy ciała. W takiej sytuacji dotlenienie narządów i komórek może mieć kluczowe znaczenie w kontekście spodziewanych efektów leczenia.

Poprawa przepływu krwi i mikrokrążenia [angiogenezoterapia hiperbaryczna]

Inną formą wykorzystania metody hiperbarycznej jest angiogenezoterapia hiperbaryczna. Warto podkreślić, że komora hiperbaryczna to urządzenie, którego zastosowanie wzmaga angiogenezę i formację nowych naczyń włosowatych. Badania wykazały, że ciśnienie parcjalne tlenu obecne w jądrze miażdżystym jest wrażliwe na zmiany ciśnienia parcjalnego w naczyniach krwionośnych. Przy czym wielokrotne podwyższanie stężenia tlenu w tkankach doprowadza do aktywacji fibroblastów odpowiedzialnych za produkcję kolagenu i proteoglikanów.

Ze względu na efekty terapeutyczne, które są dzięki niej możliwe, hiperbaria tlenowa bywa stosowana jako uzupełnienie leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Podawanie pacjentowi 100% tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia prowadzi do wytworzenia nowych naczyń krwionośnych. Jest to szczególnie istotne między innymi u pacjentów cierpiących na niewydolność żylną czy osób będących po zawale mięśnia sercowego.

Korzyści czerpane z terapii hiperbarycznej

Istnieje wiele rozmaitych korzyści, które są czerpane przez osoby decydujące się na leczenie HBO. Komora hiperbaryczna sprawia, że zwiększany jest poziom tlenu w organizmie pacjenta. Jednocześnie dochodzi do wzmocnienia układu immunologicznego, przyspieszenia procesu gojenia się ran oraz do usprawnienia odżywania i regeneracji komórek. Efektem zastosowania opisywanej metody jest również zahamowanie procesu starzenia się ciała pacjenta – co ma wpływ na jego funkcjonowanie w zakresie różnych obszarów i pozwala na uzyskane rezultatów natury estetycznej. Są to jednak tylko wybrane profity czerpane przez osoby poddające się leczeniu w komorze hiperbarycznej.

Wybrane efekty leczenia HBO:

 • Odbudowa wszystkich tkanek w organizmie
 • Zwiększenie zdolności organizmu do eliminacji toksyn i metali ciężkich z ustroju
 • Usprawnienie odżywania i regeneracji komórek
 • Wzrost produkcji fibroblastów, elastyny i kolagenu
 • Wzrost produkcji komórek macierzystych
 • Wzmocnienie układu odpornościowego, krwionośnego, kostno-stawowego, nerwowego, oddechowego i pokarmowego

Zwiększenie poziomu tlenku azotu (NO) w organizmie

Tlenek azotu to związek, który powstaje z azotanów – elementów poprawiających zdolności wysiłkowe, przede wszystkim u osób aktywnych fizycznie. Kiedy jest on produkowany w zwiększonej ilości, dochodzi do lepszego odżywienia, dotleniania i ukrwienia mięśni, a jednocześnie do usprawnienia ich wzrostu. Warto przy tym podkreślić, że tlenek azotu jest związkiem wykorzystywanym przez niektórych sportowców, ale nie tylko. Obszarem jego zastosowania jest również profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych.

Przebieg sesji w komorze hiperbarycznej

Standardowo jeden seans w komorze hiperbarycznej trwa od 45 do 90 minut. W tym czasie nieustannie kontrolowane są parametry środowiska wewnątrz urządzenia. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie oczekiwanych rezultatów realizowanego procesu terapeutycznego.

Kiedy pacjent jest już odpowiednio przygotowany do zabiegu, może on wejść do komory i przyjąć wygodną pozycję (leżącą, stojącą lub siedzącą – w zależności od typu stosowanego urządzenia). Po zamknięciu wnętrza urządzenia dochodzi do stopniowego wzrostu obecnego w nim ciśnienia – do momentu uzyskania docelowej wartości. Wraz z końcem zabiegu następuje stopniowe obniżanie ciśnienia – tak, by zrównać je z ciśnieniem atmosferycznym. Dopiero po tym pacjent może opuścić komorę.

Czas i liczba zabiegów, a także wysokość ciśnienia jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb danej osoby. Choć uznaje się, że w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów terapeutycznych niezbędne jest poddawanie się regularnym sensom.

Przeciwwskazania do terapii

Wymienić można kilka grup pacjentów, którzy nie powinni korzystać z metody hiperbarycznej. Zabiegi tego typu nie są możliwe w przypadku osób poddawanych chemioterapii lub cierpiących na odmę opłucnową (nieleczoną). Nie są to jednak jedyne przeciwwskazania do podjęcia leczenia bazującego na komorze hiperbarycznej.

Należy do nich również przyjmowanie niektórych leków, takich jak doksorubicyna, cisplatyna, bleomycyna czy disulfiram. Wśród przeciwwskazań znaleźć też można ciążę, gorączkę, infekcje wirusowe, rozedmę płuc, klaustrofobię, rozrusznik serca, zapalenie nerwu wzrokowego doświadczone w przeszłości oraz wiele innych dolegliwości uniemożliwiających czy utrudniających wykonanie zabiegu lub zwiększających związane z nim ryzyka.

Przeciwwskazania do leczenia HBO:

 • chemioterapia,
 • ciąża i karmienie piersią,
 • infekcje wirusowe,
 • gorączka,
 • rozrusznik serca,
 • klaustrofobia,
 • sterocytoza,
 • padaczka,
 • skłonność do drgawek i dreszczy,
 • zapalenie nerwu wzrokowego,
 • nieleczona odma opłucnowa,
 • przyjmowanie niektórych leków,
 • choroby nowotworowe leczone za pomocą chemioterapii,
 • operacje przeprowadzone w obszarze klatki piersiowej,
 • operacje przeprowadzone w obszarze kości skroniowej,
 • zapalenie nerwu wzrokowego doświadczone w przeszłości.

Warto przy tym wspomnieć o zagrożeniach związanych z nieodpowiednim zastosowaniem metody hiperbarycznej. Tlenoterapia, która nie jest wykonywana w prawidłowy sposób, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Może nawet wywołać istotne szkody zdrowotne, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Właśnie z tego powodu bardzo ważny jest wybór miejsca, w którym wykonywane są opisywane zabiegi.

Bezpieczeństwo terapii HBO

Istotna jest też wiedza na temat powikłań, które mogą pojawić się po przeprowadzonym leczeniu – na skutek wysokiego ciśnienia bądź toksycznego działania sprężonego tlenu. Do najczęstszych skutków ubocznych zabiegu przeprowadzanego w komorze hiperbarycznej należy:

 • uraz ciśnieniowy zatok,
 • uraz ciśnieniowy ucha,
 • czasowa krótkowzroczność,
 • zatrucie tlenem,
 • kaszel,
 • bóle głowy,
 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunki,
 • hipoglikemia powodująca drgawki,
 • bóle w klatce piersiowej,
 • choroba dekompresyjna,
 • mrowienie lub drętwienie palców i kończyn.

Zastosowanie metody hiperbarii tlenowej może też powodować uraz ciśnieniowy ucha. Istnieje jednak sposób na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia takiego stanu. Jest nim wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym w trakcie pobytu w komorze hiperbarycznej, np. poprzez przełykanie śliny.

By ograniczyć możliwość wystąpienia wymienionych powikłań, przed zabiegiem z pacjentem przeprowadzany jest szczegółowy wywiad lekarski mający na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do zastosowania hiperbarii. Kluczowy jest też nadzór medyczny podczas każdej sesji terapeutycznej oraz stosowanie się przez pacjenta do wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego.

Tlenoterapia hiperbaryczna a zdrowy tryb życia

Wybrane rezultaty leczenia HBO:

 • Zahamowanie procesu starzenia się organizmu
 • Przyspieszenie procesu gojenia się ran
 • Zniwelowanie dolegliwości bólowych
 • Wyciszenie stanów zapalnych
 • Zmniejszenie napięcia psychicznego i fizycznego
 • Zwiększenie sił witalnych
 • Poprawa koncentracji i zapamiętywania
 • Poprawa przemiany materii

Warto wiedzieć: Badania wykazały, że seria zabiegów polegających na zastosowaniu metody hiperbarycznej umożliwia aż ośmiokrotne zwiększenie ilości komórek macierzystych obecnych w krwioobiegu.

I choć hiperbaria tlenowa pozwala na osiągnięcie wielu cennych efektów terapeutycznych, to niewątpliwie kluczowy w kontekście profilaktyki zdrowotnej jest po prostu zdrowy tryb życia. Istotne jest więc nie tylko wspieranie pracy organizmu poprzez poddawanie się odpowiednio dopasowanym zabiegom, ale i zbilansowana dieta, aktywność fizyczna oraz inne nawyki pozytywnie wpływające na zdrowie pacjenta.

Podsumowanie

Ze względu na możliwe obszary zastosowania opisywanej metody znaczenie hiperbarii tlenowej w medycynie i zdrowym stylu życia jest obecnie ogromne. Kluczowe jest natomiast to, by przed podjęciem terapii tego typu odbyć konsultację lekarską, w trakcie której wykluczone zostaną przeciwwskazania do wykonania planowego zabiegu. Na uwagę zasługuje również fakt, że istnieją szerokie perfektywny rozwoju terapii hiperbarycznej w Polsce – co tylko przekonuje specjalistów i pacjentów do zgłębiania wiedzy na jej temat.

Pytania

Na jakie choroby pomaga komora hiperbaryczna?

Urządzenie to sprawdza się w leczeniu takich chorób jak na przykład choroby skóry, schorzenia neurologiczne, choroby układu oddechowego, a nawet w procesie leczenia onkologicznego.

Co można wyleczyć w komorze hiperbarycznej?

Komora służąca do hiperbarii tlenowej pomaga w leczeniu między innymi takich dolegliwości jak rany oparzeniowe i odleżyny, stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne czy astma, POChP i inne schorzenia oddechowe.

Na czym polega działanie komory hiperbarycznej?

Kiedy pacjent wchodzi do wnętrza komory, następuje jej zamknięcie i stworzenie w niej warunków podwyższonego ciśnienia, w których pacjent wdycha podany mu tlen. W rezultacie dochodzi do wzrostu saturacji krwi oraz do wywołania pożądanego efektu terapeutycznego.

Czy warto skorzystać z komory hiperbarycznej?

Tak, jeśli nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

Kto nie może korzystać z komory hiperbarycznej?

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii bazującej na hiperbarii tlenowej jest chemioterapia oraz nieleczona odma opłucnowa.

Czy komora hiperbaryczna pomaga na depresję?

Terapia tlenowa przyspiesza metabolizm komórek nerwowych, co może wspomóc leczenie depresji.

Ile kosztuje zabieg w komorze hiperbarycznej?

Koszt jednego zabiegu wynosi ok. od 150 do 350 zł.

Czy komora hiperbaryczna jest na NFZ?

Zastosowanie hiperbarii tlenowej jest możliwe w ramach NFZ, przy czym istnieją konkretne warunki skorzystania z takiego świadczenia.

Jakie choroby można leczyć tlenem?

Tlenoterapię stosuję się między innymi w przypadku niewydolności oddechowej organizmu, wynikającej na przykład z astmy bądź obturacyjnej choroby płuc.

Czy komora hiperbaryczna pomaga na stawy?

Ze względu na to, że tlen podawany pacjentowi w komorze hiperbarycznej redukuje stan zapalny, dotlenia komórki organizmu i przyspiesza proces regeneracji tkanek, hiperbaria tlenowa może mieć kluczowe znaczenie w kontekście leczenia uszkodzeń stawów wywołanych chorobami reumatoidalnymi.

Jakie efekty po komorze hiperbarycznej?

Do rezultatów leczenia HBO zalicza się między innymi odbudowę wszystkich tkanek w organizmie, wzrost produkcji fibroblastów, elastyny i kolagenu, a także poprawę funkcjonowania wybranych układów.

Czy można mieć telefon w komorze hiperbarycznej?

Niemożliwe jest wniesienie do komory hiperbarycznej telefonu komórkowego.

Ile kosztuje komora hiperbaryczna do domu?

Koszt zakupu urządzenia przeznaczonego do hiperbarii tlenowej mieści się w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Źródła:

[Current Status of Hyperbaric Oxygen Therapy and Its Application] | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35678441/

[Hyperbaric medicine] | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19909659/

[Hyperbaric oxygen therapy, a little-known discipline] | EM Consulte https://www.em-consulte.com/article/1221238/alertePM

Aktualne zastosowanie hiperbarii tlenowej | Czytelnia Medyczna https://www.czytelniamedyczna.pl/5847,aktualne-zastosowanie-hiperbarii-tlenowej.html

Essentials of Hyperbaric Oxygen Therapy: 2019 Review | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31527935/

Hyperbaric Contraindicated Chemotherapeutic Agents | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809708/

Hyperbaric Contraindicated Chemotherapeutic Agents | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809708/

Hyperbaric oxygen therapy | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22487778/

Hyperbaric oxygen therapy and the possibility of ocular complications or contraindications | Taylor&Francis Online https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/cxo.12203

Hyperbaric oxygen therapy research: an analysis of the 100 most-cited publications from 2011 to 2020 | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36446297/

Hyperbaric oxygen therapy. Part 1: history and principles | Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-4431.2010.00535.x

Hyperbaric oxygen therapy: an introduction | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23736666/

Is There a Place for Hyperbaric Oxygen Therapy? | Advances in Surgery https://www.advancessurgery.com/article/S0065-3411(22)00011-2/fulltext

Mild hyperbaric oxygen: mechanisms and effects | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31062232/

Możliwości i ograniczenia stosowania hiperbarii tlenowej w medycynie | Czytelnia Medyczna https://www.czytelniamedyczna.pl/378,aktualne-wskazania-i-mozliwoci-zastosowania-hiperbarycznej-terapii-tlenowej.html

Skuteczność hiperbarii tlenowej w leczeniu ran przewlekłych | Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku https://wyd.edu.pl/index.php/2-uncategorised/skutecznosc-hiperbarii-tlenowej-w-leczeniu-ran-przewleklych

The Role of Hyperbaric Oxygen Therapy for the Treatment of Wounds | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1047965122000638?via%3Dihub

Therapeutic effects of hyperbaric oxygen: integrated review | Medical Gas Research https://journals.lww.com/mgar/fulltext/2021/11010/therapeutic_effects_of_hyperbaric_oxygen_.6.aspx

WSKAZANIA DO ZABIEGU

Układ oddechowy

powikłania po COVID-19 / zatrucie tlenkiem węgla (zaczadzenie)

Układ nerwowy

depresja / bezsenność / przewlekłe zmęczenie/stres / bóle migrenowe / choroba Alzheimera / choroba Parkinsona / ADHD / autyzm / udar / porażenie mózgowe

  Dermatologia

  trądzik / AZS (atopowe zapalenie skóry) / przewlekłe choroby skóry / łuszczyca / grzybica / owrzodzenia, odleżyny, oparzenia / /trudno gojące się rany / infekcje bakteryjne

  Układ krążenia

  miażdżyca / nadciśnienie / stopa cukrzycowa / niedotlenienie tkanek i choroby z tym / związane

  Medycyna sportowa

  złamania i urazy kości, stawów i tkanek miękkich / przewlekłe zmęczenie / regeneracja organizmu po wysiłku / poprawa wydolności

  Inne

  nadwaga i otyłość / zaburzenia potencji / wspomaganie leczenia niepłodności / anemia / choroby autoagresywne / niektóre zaburzenia immunologiczne / nagła głuchota / regeneracja po chemioterapii / borelioza

  Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

  Wizyta

  Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

  Zdrowie

  Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!