Lekarz DIANA ŁOŻYŃSKA-PODHREBELNA

Lekarz medycyny.

Jedną z pasji jest promocja zdrowia i profilaktyka chorób, odnowa biologiczna oraz medycyna komplementarna.

Preferuje holistyczne/integracyjne spojrzenie na zachowanie, odzyskanie i dalej utrzymanie pełni zdrowia.

Oferuje konsultacje dla osób zainteresowanych pielęgnacją swojego zdrowia. Każda wizyta obejmuje między innymi zapoznanie się z całą historią zdrowia, ewentualnymi problemami zdrowotnymi, a także sytuacją życiową i emocjonalną, które mogą mieć wpływ na powyższe.

W latach 2014-2016 prowadziła własny ,,Gabinet Pielegnacji Zdrowia ” skierowany głównie na propagowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej dostosowanej indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych aspektów. Intensywnie współpracowała z Zakładem Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym programy profilaktyczne w województwie kujawsko – pomorskim. Prowadziła wykłady z tej tematyki dla nauczycieli oraz młodzieży szkół w regionie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Posiada też certyfikat praktyka w procesie ,,Soul Body Fusion”.

Oprócz tego jest specjalistą radioterapii onkologicznej. Ma 20 letnie doświadczenie w zawodzie.