Wlew dożylny z Hupercyny – cena, koszt, wskazania, opinie

Wlew dożylny z hupercyny – cena, koszt, wskazania, opinie

O niezwykłych właściwościach hupercyny A (HupA) słyszano już w czasach tradycyjnej medycyny chińskiej. Związek ten, należący do grupy alkaloidów, był wówczas stosowany w wielu obszarach funkcjonowania organizmu człowieka. Dzięki niemu wspierano funkcje kognitywne lub inaczej – funkcje poznawcze. Obecnie HupA jest wykorzystywana w znacznie szerszym zakresie, stanowiąc składnik doustnych suplementów diety oraz precyzyjnie skomponowanych wlewów dożylnych.

Historia zastosowania hupercyny

Huperzia serrata, znana również jako chiński widłak, od wieków była wykorzystywana w tradycyjnej medycynie chińskiej, jako środek wspomagający leczenie schizofrenii, obrzęków, utraty pamięci, stanów zapalnych, zatruć i bólu. Co istotne, w Chinach przebadano wszystkie właściwości tej rośliny, dzięki czemu stwierdzono, że większość zauważonej aktywności biologicznej wynika ze specyfiki cząsteczki  Huperzine A (HupA). Cząsteczka ta to naturalnie występujący, nienasycony związek alkaloidu seskwiterpenowego, który bez problemu pokonuje barierę krew-mózg (BBB), funkcjonując jako inhibitor AChE – mieszany, konkurencyjny, odwracalny i selektywny.

Warto wiedzieć: HupA dostępna w postaci suplementów diety to związek, który jest ekstrahowany z chińskiego widłaka – stosowanego w tradycyjnej medycynie chińskiej w leczeniu między innymi gorączki i stanów zapalnych. W krajach azjatyckich popularną nazwą tej rośliny jest Qian Ceng Ta.

Warto wiedzieć: Związek ten może być również pozyskiwany dzięki zastosowaniu metody syntetycznej, co oznacza, że pochodzi nie tylko z zasobów naturalnych. Co istotne, badania wykazały, że niezależnie od źródła pochodzenia hupercyny A, niezmienne są jej funkcje i tym samym cenne właściwości przesądzające o jej szerokim zastosowaniu.

Warto przy tym podkreślić, że HupA została ostatecznie zatwierdzona w Chinach jako lek, który pacjent, zgodnie z własną wolą, może wykorzystywać w procesie terapeutycznym związanym z chorobą Alzheimera (AD). W Stanach Zjednoczonych natomiast uznaje się go za suplement diety. Kluczowe znaczenie ma również fakt, że stosowanie HupA może (choć nie musi) pozytywnie wpłynąć na patogenezę choroby Alzheimera, niezależnie od klasyfikacji tego związku. Dzięki niej możliwe jest polepszenie wśród pacjentów cierpiących na tę chorobę funkcji poznawczych, a także ogólnej kondycji klinicznej oraz usprawnienie realizacji codziennych czynności.

Warto wiedzieć: HupA, w postaci doustnej, jest suplementem diety dostępnym w Polsce bez recepty. To środek sprzedawany jako produkt polepszający funkcje poznawcze, a jednocześnie poprawiający pamięć i koncentrację.

Obecnie HupA jest popularną substancją nootropową, której stosowanie ma na celu polepszenie funkcji kognitywnych i pamięci. Dzięki hupercynie A możliwe jest utrzymanie odpowiedniej kondycji mózgu. Co istotne, wyjątkowe właściwości tego związku wynikają z jego zdolności do przekraczania bariery krew-mózg oraz do inhibicji działania acetylocholinesterazy (AchE). HupA jest odpowiedzialna za rozpad jednego z najistotniejszych neuroprzekaźników, a dokładnie acetylocholiny nazywanej transmiterem nauki.

Najważniejsze funkcje hupercyny

Hupercyna A wykazuje zdolność do blokowania rozkładu neuroprzekaźnika acetylocholiny przez enzym acetylocholinoesterazę. Co istotne, jest odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy i antagonistą receptora NMDA, który jest w stanie przeniknąć przez barierę krew-mózg, tworzoną przez komórki śródbłonka ściany naczyń włosowatych, końcowe odnóża astrocytów osłaniające naczynia włosowate oraz serycyty umiejscowione w błonie podstawnej naczyń włosowatych. Kompleks hupercyny A z acetylocholinoesterazą określano krystalografią rentgenowską.

Warto wiedzieć: HupA Jest uznawana za jeden z najsilniejszych inhibitorów AchE.

Związek ten umożliwia także zwiększenie ilości acetylocholiny w połączeniach nerwowo-mięśniowych, pozwalając tym samym na większą stymulację receptorów Ach. Dzięki tej funkcji bywa on wykorzystywany przez sportowców. W tym obszarze hupercynę A stosuje się jako podjęzykowy suplement diety, którego podanie ma na celu zwiększenie skurczu mięśni i siły wyjściowej osiąganej w trakcie ćwiczeń siłowych z obciążeniem.

Warto wiedzieć: Hupercynę A zalicza się do tzw. substancji nootropowych, inaczej – prokognitywnych. Substancje tego typu charakteryzują się tym, że ich zażywanie ma prowadzić do polepszenia różnych funkcji poznawczych, tj. mają one wykazywać pozytywny wpływ między innymi na pamięć i koncentrację.

Funkcje hupercyny:

 • odpowiada za przebieg większości procesów myślowych,
 • kontroluje funkcjonowanie mięśni,
 • zapobiega nadmiernemu odkładaniu się płytek beta-amyloidu,
 • pełni funkcję inhibitora acetylocholin esterazy,
 • reguluje skurcze mięśni, zwiększając ich siłę,
 • wpływa pośrednio na aktywację receptorów nikotynowych,
 • zmniejsza stężenie toksycznego glutaminianu,
 • ogranicza aktywność kaspazy-3,
 • podwyższa stężenie acetylocholiny,
 • zwiększa aktywność acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym.

Ochrona przed uszkodzeniami oksydacyjnymi

Wiele badań sugeruje, że uszkodzenie oksydacyjne spowodowane działaniem wolnych rodników, a dokładnie reaktywnymi formami tlenu, stanowi jeden z czynników przyczyniających się do rozwoju wielu różnych chorób neurodegeneracyjnych, między innymi choroby Alzheimera. Na podstawie wyników kilku testów stwierdzono, że mózgi osób z AD, w porównaniu z grupą kontrolną (dopasowaną na podstawie wieku pacjentów), zawierają wyższy poziom pierwiastków produkujących reaktywne formy tlenu, na przykład żelaza. Dostrzeżono jednocześnie między innymi wyższe stężenie biomarkerów utleniania białek oraz zwiększone wytwarzanie dialdehydu malonowego w wyniku peroksydacji lipidów [6].

W tym kontekście kluczowe znaczenie mają wyniki badań, zgodnie z którymi HupA wykazuje właściwości ochronne, zabezpieczając organizm przed uszkodzeniami oksydacyjnymi spowodowanymi wpływem wolnych rodników. Wykazano, że związek ten łagodzi uszkodzenia oksydacyjne wywołane nadtlenkiem wodoru – co jest możliwe dzięki zwiększaniu aktywności endogennych enzymów przeciwutleniających, takich jak katalaza i dysmutaza ponadtlenkowa czy peroksydaza glutationowa [6].

Jakie są właściwości hupercyny?

Niewątpliwie do podstawowych właściwości opisywanego alkaloidu należy poprawa funkcji poznawczych. HupA poprawia pamięć i koncentrację oraz usprawnia przyswajanie wiedzy. Zastosowanie hupercyny podnosi poziom acetylocholiny, dzięki czemu dochodzi do wymienionych uprzednio korzyści. Dzięki acetylocholinie polepsza się koncentracja, a przyswajanie wiedzy przebiega znacznie sprawniej. Co istotne, związek ten, jako ważny neuroprzekaźnik, reguluje zarówno pamięć krótko-, jak i długotrwałą. Podobną właściwość wykazuje na przykład magnez, który aktywuje większą ilość połączeń nerwowych (zobacz: Wlew dożylny z magnezu). To natomiast wpływa na polepszenie pamięci krótko- i długotrwałej, a jednocześnie polepsza koncentrację.

Warto przy tym podkreślić, że HupA jest też wykorzystywana przez sportowców. Dzięki niej można polepszyć swoje osiągnięcia siłowe, za co odpowiedzialne są jej konkretne funkcje. Za pomocą hupercyny A (pośrednio) dochodzi do aktywacji receptorów nikotynowych, a jednocześnie do zwiększenia siły skurczu mięśni. W ten sposób osobie przyjmującej HupA łatwiej jest operować ciężarami w trakcie ćwiczeń. Właśnie z tego powodu opisywany związek stanowi składnik wielu produkowanych współcześnie suplementów diety przeznaczonych dla osób intensywnie uprawiających sport.

Właściwości hupercyny:

 • poprawia pamięć,
 • poprawia siłę mięśni,
 • polepsza koncentrację,
 • ułatwia przyswajanie wiedzy,
 • zwiększa motywację do działania,
 • chroni układ nerwowy przed uszkodzeniami,
 • pobudza świadome śnienie,
 • wspiera walkę z uzależnieniami od używek,
 • przyczynia się do zapobiegania chorobie Alzheimera.

Hupercyna – skuteczne wsparcie dla mózgu

Zgodnie z badaniami przyjmowanie HupA w wybranej formie, na przykład dożylnie, przyczynia się do ochrony neuronów przed uszkodzeniami. Wynika to między innymi ze zdolności hupercyny A do ograniczania stężenia toksycznego glutaminianu. HupA jest jednym z najsilniejszych inhibitorów acetylocholinesterazy (AChE), czyli enzymu, który jest odpowiedzialny za rozkładanie acetylocholiny. Co istotne, pełniąc funkcję neuroprzekaźnika i odpowiadając za przebieg większości procesów myślowych, jest ona niezbędna do prawidłowej pracy układu nerwowego.

Warto jednak podkreślić, że HupA wykazuje pozytywny wpływ na układ nerwowy nie tylko w kontekście gospodarki acetylocholinowej. Kluczowe są także właściwości neuroprotekcyjne tego związku. Wykazano bowiem, że za pomocą huperycyny A możliwe jest skuteczne zabezpieczenie komórek nerwowych przed uszkodzeniami. Jednocześnie alkaloid ten chroni występujące pomiędzy tymi komórkami połączenia. HupA wykazuje bowiem właściwości przeciwzapalne. Chroni dzięki temu mózg, przeciwdziałając jego uszkodzeniom wynikającym z rozwiniętych w organizmie infekcji.

Warto wiedzieć: HupA ogranicza aktywność kaspazy-3. Oznacza to, że przeciwdziała odkładaniu się złogów płytek β-amyloidu. W rezultacie zapobiega zanikowi komórek nerwowych.

HupA a nadużywanie substancji

O hupercynie A warto też wspomnieć w kontekście pełnienia przez nią funkcji antagonisty receptorów NMDA układu glutaminergicznego (HupA jest ich inhibitorem). Sprawia to, że eliminuje ona uzależnienie od wielu rozmaitych używek. Jednocześnie, za pomocą blokowania przez hupercynę A działania receptorów NMDA, dochodzi do przywrócenia wrażliwości układu nerwowego na wpływ stymulantów. Nadużywanie substancji jest wówczas mniej prawdopodobne.

HupA a choroba Alzheimera

HupA jest też powszechnie kojarzona z leczeniem choroby Alzheimera, dla której typowe jest zredukowane stężenie acetylocholiny i pogłębiający się zanik pamięci. Odpowiednio zaplanowana suplementacja tego związku pozwala na spowolnienie wspomnianych zmian, co w bezpośredni sposób przekłada się na poprawę życia osób cierpiących na tę chorobę. HupA to związek o silnym działaniu neuroprotekcyjnym względem wielu jednostek chorobowych związanych z procesem neurodegeneracji, takich jak właśnie choroba Alzheimera. Opisywany alkaloid działa w tym kontekście jako odwracalny inhibitor acetylocholinoesterazy, który ma wysoką aktywność w przebiegu AD.

Po co hupercyna sportowcom?

Ze względu na swoje funkcje HupA jest też wykorzystywana między innymi w odżywkach przedtreningowych dla sportowców. Wpływa pośrednio na aktywację receptorów nikotynowych, zwiększając jednocześnie siłę skurczu mięśni. W rezultacie usprawnia treningi siłowe, w trakcie których podnoszone są ciężary. Zwiększa przy tym wytrzymałość sportowca. Podanie hupercyny w wystarczająco dużej ilości sprawia, że dochodzi do regeneracji zapasów acetylocholiny, a to pozwala na wydłużenie treningów i na uzyskanie większej skuteczności podczas ćwiczeń.

Warto wiedzieć: Regulacja poziomu acetylocholiny, z czym związane jest przyjmowanie hupercyny, wywołuje także poprawę zdolności koordynacji mięśniowo-ruchowej. To natomiast przyczynia się do polepszenia tzw. czucia wewnętrznego, inaczej – priopriocepcji.

Zastosowanie wlewów z hupercyny

Podczas badań nad hupercyną A wykazano, że alkaloid ten redukuje częstotliwość ataków u pacjentów cierpiących na epilepsję. Zastosowanie HupA okazuje się też pomocne w przypadku osób, u których doszło do uszkodzeń układu nerwowego na skutek przebytej sepsy. Za pomocą hupercyny możliwe jest przyspieszenie naprawy wspomnianych uszkodzeń.

Warto wiedzieć: Hupercyna A może okazać się przydatna w leczeniu zatrucia organofosforanowymi środkami nerwowymi. Związek ten chroni bowiem centralny układ nerwowy przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić na skutek przyjmowania wspomnianych środków.

Co ciekawe, hupercynę A można zastosować również w celu wywołania świadomego śnienia. Acetylocholina, za której rozpad odpowiedzialna jest właśnie HupA, to neuroprzekaźnik umożliwiający zapamiętywanie marzeń sennych. Poza tym inicjuje sen w fazie REM. Wykorzystywanie hupercyny A może więc pozwalać na uczynienie snów żywszymi. Jednocześnie przedłużany być może czas ich trwania.

Witaminy we wlewach – skutki uboczne

Podanie HupA w postaci wlewu dożylnego nie powinno wywołać skutków ubocznych. Choć należy podkreślić, że związek ten, w wybranych okolicznościach, może powodować działania niepożądane, co zaobserwowano w przypadku niektórych pacjentów. W takich sytuacjach możliwe są delikatne drgania mięśni, niewyraźna mowa, nudności, gwałtowny wzrost ciśnienia krwi, spowolnienie rytmu pracy serca, zaburzenia widzenia i zwiększona potliwość. Jednak zastosowanie kroplówki z odpowiednio skomponowanym składem oraz po uprzedniej konsultacji lekarskiej nie powinno wiązać się ze skutkami ubocznymi zabiegu. Kluczowa jest również właściwie poprowadzona diagnostyka, poprzedzająca wlew.

Przeciwwskazania do wykonania kroplówki z HupA

Nie zaleca się przyjmowania hupercyny A podczas ciąży i w okresie laktacji, ze względu na brak wystarczających badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego związku w podanych okolicznościach. Wykonanie kroplówki z hupercyny może być niekorzystne również w przypadku pacjentów cierpiących na nadciśnienie tętnicze bądź inne zaburzenia związane z pracą układu sercowo-naczyniowego. Wynika to z tego, że zawarty w nich związek może podnieść ciśnienie krwi oraz spowolnić pracę serca.

Warto wiedzieć: Ostrożność w przyjmowaniu wlewów z hupercyną A powinny zachować również te osoby, które są leczone za pomocą środków z grupy AchE, ponieważ HupA wzmacnia ich działanie.

HupA a witaminy. Z czym łączyć ten związek?

By zmaksymalizować rezultaty przyjmowania hupercyny A, zaleca się łączenie tego związku z innymi elementami. Hupercynę A warto stosować jednocześnie w szczególności z tymi substancjami, które zwiększają wydzielanie acetylocholiny. Łącząc hupercynę ze źródłami choliny, można dostrzec wyraźnie zauważalne efekty podjętej terapii. Najkorzystniejsze jest niewątpliwie zestawienie hupercyny z tymi źródłami choliny, które, podobnie jak HupA, przekraczają barierę krew-mózg. Do takich substancji należy Cytokolina i Alpha GPC. Połączenie tych elementów ze sobą sprawia, że do budowy acetylocholiny dostarczany jest prekursor, a jej rozkład ulega spowolnieniu. W ten sposób realizowany jest całościowy wpływ na wzrost jej działania.

Warto wiedzieć: Jednoczesne przyjmowanie choliny i hupercyny sprawia, że zmniejszane są dawki obu tych elementów, natomiast nie dochodzi wówczas do pogorszenia ich pozytywnego wpływu na organizm. Co więcej, poprawia się ich działanie, a to pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych efektów podjętej terapii.

Ze względu na chęć poprawy swojej koncentracji i pamięci, a także przyspieszenia efektów uczenia się, dobrze łączyć HupA z takimi związkami jak Jeżówka, 5-HTP, Ashwagandha, Rhodiola roseaGinkgo biloba czy Bacopa monnieri. Ze względu na chęć podwyższenia stężenia acetylocholiny oraz zatrzymania pracy acetylocholin esterazy natomiast warto sięgać po takie substancje jak kofeina, Horny goat weed, L-teanina czy Bacopa monnieri.

Hupercynę warto łączyć w szczególności z takimi związkami jak:

 • alpha GPC,
 • cholina,
 • kofeina,
 • acetylo-l-karnityna,
 • n-acetylo-l-tyrozyna,
 • bacopa monnieri.

Na czym polega wlew?

Kroplówki witaminowe mogą być podawane pacjentowi przez różnych pracowników opieki zdrowotnej. Wykonywaniem wlewów zajmują się więc między innymi lekarze, ale nie tylko. Do infuzji wybranych składników upoważnione są też pielęgniarki i lekarze naturopaci. W zależności od specyfiki danego wlewu czas jego podania może wynosić od kilku minut do nawet kilku godzin. Przykładowo – wlewy z witaminy B12  zajmują zazwyczaj od 30 do 60 minut, podczas gdy podanie kroplówki z witaminy C trwa nawet do 2 godzin.

Warto wiedzieć: Zalecana dawka hupercyny to min. 50–200 mcg/dzień (*1 mg jest równy 1000 mcg).

Co istotne, takie wlewy standardowo są wykonywane w centrum medycznym, natomiast istnieje również możliwość podania kroplówki w domu pacjenta. Ważne jest natomiast to, by omówić tę kwestię z lekarzem i dopiero po tym uzgodnić termin wizyty domowej. Warto również przy tym podkreślić, że wlewy witaminowe są stosowane najczęściej wtedy, kiedy konieczna jest eliminacja niedoborów wybranych związków. Nie można jednak zapominać o licznych funkcjach składników zawartych w preparatach przeznaczonych do infuzji. Wybrane elementy, takie jak właśnie HupA, poprawiają pracę układu nerwowego, inne natomiast klasyfikowane są na przykład jako tzw. spalacze tłuszczu.

Ile kosztuje wlew witaminowy? Cena kroplówki

Cena wlewów jest bezpośrednio uzależniona od składu wybranej kroplówki. Kluczowe jest więc to, jakie dokładnie witaminy czy inne związki stanowić będą składniki danej mieszanki. Przykładowo – inna jest cena kroplówek bogatych w witaminy z grupy B, inna natomiast wlewów z zawartością witaminy C, witaminy E, witaminy A czy witaminy D3. Koszt kroplówki z hupercyny jest też uzależniony od miejsca jej podania. W celu zapoznania się ze szczegółowym cennikiem centrum witaminowego VitMeUp zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kliniką.

Źródła:

[1] Effect of Huperzine A on Aβ-induced p65 of astrocyte in vitro | Oxford Academic https://academic.oup.com/bbb/article/80/12/2334/5955913?login=false

[2] Huperzine A and Its Neuroprotective Molecular Signaling in Alzheimer’s Disease | MDPI https://www.mdpi.com/1420-3049/26/21/6531

[3] Huperzine A as a neuroprotective and antiepileptic drug: a review of preclinical research | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27086593/

[4] Huperzine A for Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24086396/

[5] Huperzine A: Uses, Benefits, and More | verywell health https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-huperzine-a-89464

[6] The pharmacology and therapeutic potential of (−)-huperzine A | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27186124/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy
Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!