Wlew dożylny z Witaminy B12 – cena, koszt, wskazania, opinie

Wlew dożylny z Witaminy B12 – cena, koszt, wskazania, opinie

O witaminie B12 wiadomo obecnie bardzo dużo, choć jeszcze w 1835 roku nie zdawano sobie sprawy z jej istnienia – pomimo tego, że jej historia rozpoczęła się właśnie w tym roku. Dopiero w 1920 roku rozpoczęto badania, podczas których dowiedziono, że witamina ta, wtedy jeszcze nienazwana, warunkuje skuteczność leczenia anemii. Aż wreszcie w 1948 roku wyizolowano z wątroby czysty związek o zabarwieniu czerwonym, którego podawanie zapobiegało niedokrwistości. Początkowo określano go witaminą B12. Z czasem zaczęto nazywać go kobaminą. Obecnie witamina ta jest powszechnie znana i szeroko dostępna – na przykład w formie kroplówek witaminowych.

Do czego w organizmie potrzebna jest kobalamina?

Witaminą B12 nazywa się związki należące do grupy kobalamin, tzw. krynoidów wyróżniających się podobną budową chemiczną oraz zbliżonymi do siebie funkcjami fizjologicznymi. Wyrażenie to obejmuje swoim zakresem cztery bazowe formy chemiczne, między innymi cyjanokobalaminę, mająca w swoim składzie jon CN-. W jego ramach mieści się również hydroksyl-, metylo- i dezoksyadenozylokobalaminę, które zawierają odpowiednio –CH3, -OH-, lub jednostkę 5’-deoksyadenozylową.

W obszarze naturalnym witamina ta istnieje w wariancie deoksyadenozylokobalaminy, czyli koenzymu B12, a także w postaci metylokobalaminy – MeCbl. Formą trwałą tego związku jest cyjanokobalamina (CNCbl), która nie występuje w przyrodzie, a poziom jej produkcji osiąga skalę przemysłową. Co ciekawe, pod wpływem tiaminy, amidu nikotynowego bądź kwasu nikotynowego w cyjanokobalaminie następuje powolna dekompozycja.

Kobalamina jest magazynowana w wątrobie oraz w szpiku kostnym. Zmagazynowana jest następnie rozprowadzana po całym organizmie wraz z krwią. Kwas żołądkowy oddziela ją od białek z pożywienia, po czym specjalna proteina transportuje ją do jelita cienkiego, w którym następuje jej wchłonięcie. Warto przy tym podkreślić, że wraz z wiekiem mechanizm ten traci na sprawności, co może prowadzić do pojawienia się niedoboru kobalaminy – stan ten dotyczy więc między innymi osób starszych.

Funkcje kobalaminy:

  • uczestniczy w syntezie DNA i RNA w erytroblastach,
  • jest kluczowa w kontekście stabilności genomu człowieka,
  • wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
  • wpływa na produkcję komórek krwi w układzie krwiotwórczym,
  • bierze udział w metabolizmie DNA, przemiany puryn i pirymidyn,
  • jest kofaktorem syntazy metioninowej i mutazy metylmalonylo-CoA,
  • bierze udział w przemianach metabolicznych tłuszczów i węglowodanów,
  • uczestniczy w przemianie kwasu foliowego w biologicznie aktywny tetrahydrofolian,
  • wpływa na prawidłowy przebieg powstawania krwinek czerwonych w szpiku kostnym.

Kobalamina – wyjątkowa czerwona witamina

Kobalamina wchłania się w organizmie człowieka w końcowym odcinku jelita krętego, na co wpływ ma obecność w tym obszarze glikoproteiny, która jest produkowana przez komórki okładzinowe żołądka. Na skutek wiązania z glikoproteiną wytwarza ona czynnik hematopoezy uczestniczący w procesie powstawania komórek krwi w układzie krwiotwórczym. Warto przy tym podkreślić, że kobalamina wpływa na prawidłowy przebieg produkcji krwinek czerwonych w szpiku kostnym. Poza tym uczestniczy w syntezie DNA i RNA i erytroblastach. To jednak nie koniec pełnionych przez nią funkcji, które przesądzają o słynnych właściwościach kobalaminy, a także o jej szerokim zastosowaniu.

Wybrane właściwości kobalaminy:

  • reguluje apetyt,
  • produkuje czerwone krwinki w szpiku kostnym,
  • zmniejsza poziom lipidów we krwi,
  • utrzymuje stabilność genów,
  • poprawia pracę układu nerwowego,
  • pomaga w zachowaniu dobrego nastroju,
  • odpowiada za syntezę komórek, głównie szpiku kostnego.

Z czego wynika i jak objawia się niedobór kobalaminy?

Niedobór kobalaminy jest związany przede wszystkim z powstawaniem zaburzenia w postaci jej nieodpowiedniego wchłaniania jelitowego, czego konsekwencją jest rozwój anemii, niedokrwistości – anemii złośliwej, anemii Addisona-Biermera lub inaczej niedokrwistości megaloblastycznej. Przyczyną niedokrwistości może być między innymi brak transportowanego białka osocza lub schorzenia jelita krętego. Do jej rozwoju może także dojść na skutek stanów po przebytej resekcji, a także wzmożony wzrost mikroflory jelitowej, która wyczerpuje zapasy kobalaminy.

Główne przyczyny niedoboru kobalaminy:

  • anemia złośliwa,
  • zaburzenia wchłaniania kobalaminy,
  • zespół nieprawidłowego wchłaniania pooperacyjnego.

Warto wiedzieć: Choć głównymi przyczynami niedoboru kobalaminy są zaburzenia jej wchłaniania, anemia oraz zespół nieodpowiedniego wchłaniania pooperacyjnego, w przypadku wielu osób nieznane są powody jej niewystarczającego poziomu w organizmie.

Podstawowym objawem niedoboru tej witaminy jest nieprawidłowo przebiegający proces krwiotworzenia, czego źródłem może być w szczególności produkcja krwinek czerwonych w niewystarczającej ilości. Brak kobalaminy może również objawiać się ciężką chorobą neurologiczną, której towarzyszy porażenie kończyn. Niedobór kobalaminy jest też bezpośrednio łączony ze zwiększeniem ryzyka rozwoju innych chorób związanych z układem nerwowym, takich jak na przykład letarg, zapalenie wielonerwowe czy ataksja. Badania wykazały, że poziom kobalaminy ma duże znaczenie także w kontekście takich chorób jak miażdżyca tętnic, stwardnienie rozsiane czy schorzenia serca.

Wybrane objawy niedoboru kobalaminy:

  • zaburzone krwiotworzenie,
  • blada skóra lub żółtaczka,
  • przewlekłe uczucie zmęczenia,
  • uszkodzenie nerwów,
  • zapalenie języka,
  • owrzodzenia w jamie ustnej,
  • uczucie mrowienia i kłucia języka,
  • pieczenie i swędzenie języka,
  • podwyższona temperatura ciała,
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia nastroju,
  • depresja,
  • zaburzenia widzenia,
  • trudności w poruszaniu się,
  • ciężka choroba neurologiczna.

Czy nadmiar kobalaminy jest niebezpieczny?

Zbyt niskie stężenie kobalaminy może powodować konkretne skutki uboczne – choć należy podkreślić, że nie są one na tyle charakterystyczne, by bez wątpienia połączyć je z niedoborem kobalaminy. Co więcej, taki stan może nie objawiać się wcale przez kilkanaście lat. Kiedy jednak zostanie dostrzeżony, jego przyczyn bardzo często poszukuje się w nieodpowiednich źródłach. Z kolei nadmiar kobalaminy jest niemożliwy do dostrzeżenia – tj. zgodnie z aktualną wiedzą nie powoduje działań niepożądanych.

Warto wiedzieć: Tylko u kilkunastu procent ludności całego świata kobalamina występuje na odpowiednio wysokim poziomie.

Warto więc skupić się na zapobieganiu niedoborowi kobalaminy, który jest bardzo częstym zjawiskiem. Co ciekawe, przez to, że może objawiać się w sposób niespecyficzny, bywa mylony z innymi stanami, na przykład ze zwykłym przemęczeniem wynikającym ze zbyt intensywnej pracy. Tymczasem niedobór tej witaminy ma bezpośredni związek z brakiem w naszej diecie wystarczającej ilości bakterii, które są odpowiedzialne za produkcję kobalaminy.

Warto wiedzieć: Kobalamina to tzw. witamina brudu. Choć zachowanie higieny chroni człowieka przed pojawieniem się u niego wielu chorób zakaźnych, to sprzyja niestety niedoborowi kobalaminy. To właśnie bakterie są odpowiedzialne za produkcję tej witaminy.

Witamina B12 – zastosowanie

Zdrowa osoba, która stosuje odpowiednio zbilansowaną dietę, spożywająca mięso, nie powinna na ogół doświadczać niedoboru kobalaminy. Problemy tego typu mogą pojawić się w szczególności wśród wegan, wegetarian, a także osób borykających się z zaburzeniami wchłaniania w przewodzie pokarmowym. Niedobór witaminy w postaci kobalaminy zwiększa ryzyko uszkodzenia DNA. Co więcej, modyfikuje jego metyzację. Ponadto zwiększa poziom homocysteiny, co z kolei zwiększa możliwość rozwoju chorób układu krążenia.

Warto wiedzieć: Dobowe zapotrzebowanie osoby dorosłej na kobalaminę wynosi mniej więcej 2 µg – choć wytyczne z tym związane są różne w poszczególnych krajach. Poza tym zależy ono od wieku danej osoby. Przykładowo – zaleca się, by dzieci w wieku od 9 do 13 lat przyjmowały 1,8 mcg kobalaminy dziennie, podczas gdy dorośli powinni dostarczać sobie tę witaminę na poziomie 2,4 mcg.

Inną grupą osób, które mogą wymagać suplementacji kobalaminą, są seniorzy. Niedobór kobalaminy dotyczący tej kategorii osób wynika z zapalenia błony śluzowej żołądka, która pojawia się u ok. 10–30% osób starszych. Na skutek ograniczenia wydzielania kwasu solnego w żołądku następuje ograniczenie wchłaniania kobalaminy. Do osób zagrożonych niedoborem tej witaminy należą także między innymi kobiety w ciąży oraz kobiety w okresie laktacji, które stosują restrykcyjną dietę wegetariańską.

Warto wiedzieć: Niedobór kobalaminy wśród kobiet będących w ciąży zwiększa ryzyko poronienia, niskiej masy urodzeniowej dziecka, wad cewy nerwowej, a także zmniejszenia wzrostu wewnątrzmacicznego.

W grupie ryzyka znajdują się także osoby z niedokrwistością megaloblastyczną, która zazwyczaj jest leczona domięśniowo kobalaminą. Poza tym zaliczyć należy do niej osoby cierpiące na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a dokładnie na takie schorzenia jak celiakia czy choroba Leśniewskiego-Crohna, dla których typowe jest nieodpowiednie wchłanianie, na przykład kobalaminy. Niedobór kobalaminy może także wystąpić u pacjentów będących po operacji żołądkowo-jelitowej. Na skutek usunięcia części żołądka lub dystalnego odcinka jelita krętego może dojść do nieprawidłowego wchłaniania kobalaminy z przewodu pokarmowego.

Osoby zagrożone niedoborem kobalaminy:

  • weganie,
  • wegetarianie,
  • osoby starsze,
  • osoby chorujące na celiakię,
  • osoby cierpiące na chorobę Leśniewskiego-Crohna,
  • osoby z niedokrwistością megaloblastyczną,
  • pacjenci, którym usunięto część żołądka,
  • pacjenci, którym usunięto dystalną część jelita krętego,
  • kobiety w ciąży stosujące restrykcyjną dietę wegetariańską,
  • kobiety karmiące piersią stosujące restrykcyjną dietę wegetariańską,
  • dzieci kobiet w ciąży lub w okresie laktacji stosujących restrykcyjną dietę wegetariańską.

Możliwe zastosowania kobalaminy:

  • uczucie zmęczenia,
  • szum w uszach,
  • depresja,
  • niedokrwistość złośliwa,
  • bezsenność,
  • astma,
  • bezpłodność mężczyzn,
  • pokrzywka,
  • choroby sercowo-naczyniowe,
  • utrata pamięci,
  • choroba Alzheimera,
  • demencja starcza,
  • stwardnienie rozsiane,
  • neuropatia cukrzycowa.

W czym jest najwięcej kobalaminy?

Cyjanokobalamina nie jest naturalnie zawarta w żadnej roślinie – w przeciwieństwie do na przykład resweratrolu, z którego powstają wykonywane w naszej klinice dożylne wlewy z resweratrolu. Może być za to syntetyzowana przez mikroorganizmy obecne w przewodzie pokarmowym ssaków, w szczególności przeżuwaczy. Witamina ta może być dostarczana do organizmu wraz z pożywieniem przede wszystkim za pomocą produktów odzwierzęcych, fermentowanych warzyw oraz wybranych alg.

Warto wiedzieć: Choć kobalamina na ogół nie występuje w roślinnych produktach spożywczych, to płatki śniadaniowe z dodatkiem właśnie tej witaminy stanowią jej łatwo dostępne źródło – odpowiednie na przykład dla wegetarian.

Popularne źródła witaminy B12:

  • pasta miso,
  • wybrane algi,
  • drób,
  • ryby,
  • skorupiaki,
  • mleko,
  • podroby,
  • sery,
  • jogurty,
  • jaja.

Wybrane źródła kobalaminy dla wegan:

  • drożdże spożywcze,
  • mleko sojowe z kobalaminą,
  • mleko kokosowe z kobalaminą,
  • mleko migdałowe z kobalaminą,
  • śniadaniowe płatki zbożowe z kobalaminą.

Witaminy podawane dożylnie. Wlewy z witamin VitMeUp

Sposobem na zapobieżenie niedoborom wybranych witamin, minerałów, aminokwasów czy substancji witaminopodobnych jest między innymi wykonywanie odpowiednio skomponowanych wlewów wpływających na funkcjonowanie organizmu, a w tym na kondycję jego skóry, włosów i paznokci. Przykładem takich kroplówek są między innymi wlewy dożylne z B7 czy kroplówki witaminowe z B6. Iniekcja dożylna witamin sprawia, że wszystkie składniki zawarte w wybranej kroplówce są niemal natychmiast przyswajane przez organizm danej osoby, co umożliwia wywołanie określonego, zamierzonego efektu zdrowotnego (kluczowy jest oczywiście skład wlewu).

Czy wlewy dożylne witaminowe są skuteczne?

Jeżeli kroplówka zostanie podana pacjentowi zasadnie oraz zostaną wykluczone możliwe przeciwwskazania do jej wykonania, powinna ona przynieść oczekiwane rezultaty. By dożylny wlew wit. mógł zostać wykonany, koniecznie jest odbycie konsultacji lekarskiej, w trakcie której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem. Wlewy lub inaczej witaminowe kroplówki, wykonywane między innymi w naszym centrum medycznym VitMeUp, są więc skuteczne i, co najważniejsze, bezpieczne, natomiast tylko wtedy, kiedy zostaną podane pacjentowi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i pod kontrolą lekarza.

Warto wiedzieć: Wlewy witaminy B oraz wielu innych podobnych związków uznaje się za najskuteczniejszy sposób suplementacji. Nie mogą one jednak zastąpić zdrowej, odpowiednio zbilansowanej diety.

Czy kobalaminę można podawać dożylnie?

B12 można podawać w formie dożylnych wlewów. Co więcej, akurat kobalamina jest jedną z najczęściej stosowanych w infuzjach witamin – co ma bezpośredni związek z jej wyjątkowymi właściwościami, do których należy zwiększenie energii oraz poprawa ogólnej kondycji zdrowotnej. Równie istotny jest fakt, że niedobór kobalaminy jest obecnie powszechny, a podanie kroplówki z jej zawartością uznawane jest za najskuteczniejszą metodę eliminacji zdiagnozowanego niedoboru witaminy.

Wlewy dożylne, czyli kroplówki witaminowe z kobalaminą

Podanie wlewu z kobalaminą może mieć różne cele. Jest więc to przede wszystkim terapia witaminowa poprawiająca proces tworzenia krwi. Stabilizuje również czynniki ryzyka związane z niedokrwieniem. Kobalamina łagodzi napięcia nerwowe (podobnie jak na przykład magnez), które wynikają z nieprawidłowej pracy układu nerwowego, reguluje apetyt, produkuje czerwone krwinki w szpiku kostnym i powoduje wiele innych korzystnych dla organizmu pacjenta zjawisk, wspierając jego funkcjonowanie w różnych obszarach.

Warto wiedzieć: Wykonanie wlewu z kobalaminy, czyli podanie jej dożylnie trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut.

Jaki jest koszt kroplówek witaminowych z kobalaminą? Ile zł trzeba zapłacić za wlew?

Koszt infuzji witamin różni się przede wszystkim w zależności od rodzaju suplementowanego związku. Bardzo ważne jest to, jaka dokładnie usługa zostanie wybrana przez daną osobę. Istotne jest więc to, czy bazowym składnikiem wlewu dożylnego jest na przykład witamina C, B3, B6, A czy właśnie kobalamina. Przykładowo – cena infuzji wit. C to od 300 do 800 zł, podczas gdy infuzja B12, czyli podanie kobalaminy we wlewie dożylnym kosztuje od 350 do 1000 zł. W celu dokładnego zapoznania się z cennikiem centrum medycznego VitMeUp oraz umówienia się na wybrany zabieg infuzji witamin (przykładem jest witamina B dożylnie) prosimy o bezpośredni kontakt z naszą kliniką.

Źródła:

[Homocysteine metabolism and risk of cardiovascular diseases: importance of the nutritional status on folic acid, vitamins B6 and B12] | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11421110/

The Neuropsychiatry of Vitamin B12 Deficiency in Elderly Patients | The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences https://neuro.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.neuropsych.11020052

The role of folic acid and vitamin B12 in genomic stability of human cells | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0027510701000793

Uncommon manifestations of Vitamin B12 deficiency | Indian Journal of Psychiatry https://journals.lww.com/indianjpsychiatry/Fulltext/2018/60020/Uncommon_manifestations_of_Vitamin_B12_deficiency.18.aspx

Vitamin B12 absorption and malabsorption | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0083672922000164?via%3Dihub

Vitamin B12 among Vegetarians: Status, Assessment and Supplementation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27916823/

Vitamin B12 Deficiency | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28722952/

Vitamin B12 deficiency in the elderly: is it worth screening? | Hong Kong Medical Journal https://www.hkmj.org/abstracts/v21n2/155.htm

Vitamin B12 deficit and development of geriatric syndromes | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24892321/

Vitamin B12 in meat and dairy products | Oxford Academic https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/73/2/106/1820655?login=false

Vitamin B12: For more than just the treatment of megaloblastic anemia? | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2254887423000061?via%3Dihub

Witamina B12 – budowa, biosynteza, funkcje i metody oznaczania | Polskie Towarzystwo Technologów Żywności https://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive/alicja-kosmider-katarzyna-czaczyk-witamina-b12-budowa-biosynteza-funkcje-i-metody-oznaczania/

Witamina B12 – skutki niedoboru, zasadność terapii i suplementacji diety u osób w wieku podeszłym | Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu http://www.przeglad.amp.edu.pl/article.php?id=156

Zaburzenie wchłaniania witaminy B 12-przyczyny, skutki i postępowanie dietetyczne | ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/330970390_Zaburzenie_wchlaniania_witaminy_B_12-przyczyny_skutki_i_postepowanie_dietetyczne

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

  • nadmierne wypadanie włosów
  • łysienie
  • łupież
  • łojotokowe zapalenie skóry
  • atopowe zapalenie skóry
  • łuszczyca
  • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy
Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!