Leczenie migreny. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Leczenie migreny. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Terapia IHHT stanowi obecnie jedną z metod leczenia migreny. Dzięki niej centra energetyczne znajdujące się w każdej komórce organizmu ludzkiego ulegają odbudowie. W bezpośredni sposób przekłada się to poprawę kondycji pacjenta poddawanego terapii, co ma odzwierciedlenie między innymi w polepszeniu pracy jego układu nerwowego. Neurologia jest więc jednym z obszarów, w których terapia mitochondrialna znalazła wielokierunkowe zastosowanie, na przykład w zakresie terapii migreny.

Migrena a stan mitochondriów

Migrena uznawana jest za chorobę przewlekłą, w trakcie której dochodzi do napadowych, silnych bólów głowy. Podczas aury migrenowej pojawia się zwolnienie procesów metabolicznych, w których uczestniczą jony magnezu. Na skutek niedoboru tych jonów zaburzona zostaje fosforylacja oksydacyjna w mitochondriach komórek. Jednocześnie zahamowana zostaje synteza trójfosforanu adenozyny (ATP). Oznacza to, że migrena ma bezpośredni związek ze stanem mitochondriów w organizmie pacjenta cierpiącego na takie schorzenie.

Warto wiedzieć: Wraz ze zmniejszeniem stężenia magnezu w przebiegu choroby migrenowej dochodzi również do zwiększenia stężenia wapnia i glutaminianu w komórkach nerwowych. Ponadto towarzyszy temu uwalnianie jonów tlenu azotu, potasu, kwasu arachidonowego, a także prostaglandyn i aminokwasów z komórek pajęczynówki.

Badania wykazują, że u pacjentów z migreną pojawiają się zaburzenia metabolizmu energii w mitochondrium, natomiast nie jest to jedyne zjawisko zachodzące w przebiegu opisywanej choroby. Typowe dla stanów migrenowych jest również podwyższone mózgowe zużycie energii. W rezultacie tych zaburzeń dochodzi do wytworzenia deficytu bioenergetycznego w komórkach mózgowych, które są odpowiedzialne za przetwarzanie bólu. W takiej sytuacji niezbędne okazuje się uzupełnienie powstałych niedoborów, co jest możliwe między innymi za pomocą leczenia z zakresu medycyny mitochondrialnej.

Warto wiedzieć: Ograniczona produkcja energii w mitochondriach jest jedną z najczęstszych przyczyn migreny.

Jak odbudować mitochondria?

By wszystkie organy znajdujące się w ludzkim organizmie mogły funkcjonować w prawidłowy sposób, niezbędne jest dostarczanie do nich odpowiedniej ilości energii. Przy czym energia ta pochodzi właśnie z mitochondriów, czyli niewielkich struktur obecnych w każdej komórce ciała człowieka. U pacjentów z migreną dostrzeżono, że ich mitochondria wykazują znacznie niższą aktywność niż u zdrowych osób. Właśnie dlatego w przypadku chorych na migrenę leczenie powinno polegać między innymi na aktywacji mitochondriów, mającej na celu poprawę ich ogólnie pojmowanego stanu.

Warto wiedzieć: Najpopularniejszą obecnie formą terapii służącej aktywacji mitochondriów w leczeniu migreny jest przyjmowanie koenzymu Q10.

Na wyrównanie deficytu bioenergetycznego w komórkach i tym samym na zapobieżenie atakom migrenowym wpływa koenzym Q10, ale nie tylko. Do związków, które mają równie duże znaczenie w podanym kontekście, należy także witamina B2 (ryboflawina) oraz witamina B3 (niacynamid). Wszystkie te substancje są niezwykle istotne w mitochondrialnej przemianie materii.

Formą terapii mającej na celu poprawę stanu centrów energetycznych, kluczowych dla organizmu ludzkiego, może być również dbałość o stosowanie zdrowej diety – bogatej w zdrowe tłuszcze i najlepiej niskowęglowodanowej. Bardzo ważna jest także aktywność fizyczna, polepszająca funkcje mitochondriów.

Warto wiedzieć: Bycie aktywnym fizycznie sprawia, że organizm zyskuje barierę ochronną przed nitrostresem, który stanowi jeden z czynników uszkadzających centra energetyczne.

Sposobem na polepszenie kondycji mitochondriów jest również dbałość o umożliwianie organizmowi samoregeneracji i odnowy. Dzięki temu ograniczane jest ryzyko uszkodzeń mitochondrialnych. Osoby chcące poprawić stan opisywanych centrów energetycznych powinny także skupić się na eliminacji czynników stresujących, które również mogą spowodować niekorzystne zmiany w tych strukturach.

Warto wiedzieć: Terapia IHHT, nazywana również terapią mitochondrialną to metoda leczenia, która umożliwia regenerację centrów energetycznych w organizmie człowieka. Dzięki niej redukowane jest ryzyko skrajnego wyniszczenia mitochondriów, co jest kluczowe w kontekście funkcjonowania wszystkich układów, między innymi odpornościowego i nerwowego.

Terapia IHHT jako metoda leczenia migreny

Ze względu na zwolnienie procesów metabolicznych i tym samym na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu organizmu pacjenta cierpiącego na migrenę terapia mitochondrialna stanowi jedną z metod, które są stosowane w leczeniu dolegliwości migrenowych. Za pomocą terapii IHHT eliminowane jest ryzyko zaburzeń funkcji mitochondriów, pojawienia się deficytu bioenergetycznego, a w rezultacie stresu oksydacyjnego, który pojawia się u pacjentów migrenowych.

Warto wiedzieć: Osłabione mitochondria mogą być przyczyną wielu rozmaitych zaburzeń i schorzeń przewlekłych.

Ograniczona produkcja energii w mitochondriach może więc zostać wyeliminowana. Kluczowa jest odpowiednia rehabilitacja organizmu, polegająca na zastosowaniu właściwych metod terapeutycznych. Choć warto przy tym podkreślić, że medycyna mitochondrialna znalazła zastosowanie nie tylko jako forma leczenia migrenowych dolegliwości bólowych głowy oraz innych konsekwencji choroby, występujących z powodu migreny. Obszarów wykorzystania terapii IHHT jest obecnie znacznie więcej.

Warto wiedzieć: Wskazaniem do terapii mitochondrialnej są również inne choroby o podłożu neurologicznym. Należy do nich między innymi choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona.

Na czym polega terapia mitochondrialna?

Terapia mitochondrialna bazuje na funkcjonowaniu organelli komórkowych, których zadaniem jest produkcja energii, niezbędnej do prawidłowej pracy wszystkich układów obecnych w organizmie człowieka. Taka forma terapii wywołuje tzw. trening komórek: stymuluje własne endogeniczne mechanizmy obrony zarówno w obszarze genu, jak i całego organu czy tkanki. Na skutek wywołanej w trakcie zabiegu hipoksji, czyli stanu organizmu, w którym spada prężność tlenu poniżej normy tkankowej, uszkodzone mitochondria obumierają, a na ich miejsce powstają nowe centra energetyczne.

Co istotne, ostra hipoksja, czyli niedotlenienie organizmu może być niebezpieczne dla człowieka. Kiedy jednak momenty niedotleniania trwają chwilę, a cały zabieg jest kontrolowany przez doświadczonego specjalistę, hipoksja ma pozytywne działanie na kondycję zdrowotną pacjenta. W ten sposób dochodzi do umiarkowanego stresu dla komórek, a tym samym do pozytywnych zmian w aparacie mitochondrialnym. W rezultacie komórki adaptują się do sytuacji hipoksyjnej, a sposób funkcjonowania organizmu osoby poddawanej zabiegowi ulega znacznej poprawie.

Warto wiedzieć: By terapia mitochondrialna przyniosła oczekiwane efekty podjętego leczenia, okresy niedotleniania powinny wynosić nie mniej niż 9%.

Cele terapii migreny za pomocą urządzenia CellOxy

Terapia IHHT poprawia funkcjonowanie całego organizmu poprzez polepszenie pracy centrów energetycznych w każdej komórce ciała osoby, która zdecydowała się na leczenie mitochondrialne. Pacjenci, u których zastosowano leczenie migreny lekoopornej, dostrzegają u siebie między innymi poprawę odporności oraz ograniczenie dolegliwości typowo migrenowych.

Jakie są rezultaty terapii IHHT?

Rehabilitacja IHHT przynosi szereg rozmaitych efektów terapeutycznych. Do jej możliwych rezultatów zalicza się w szczególności odbudowę centrów energetycznych, które zostały uszkodzone na przykład na skutek przewlekłego stresu, przewlekłego stanu zapalnego, niedoborów wybranych substancji czy spożywania w nadmiernej ilości przetworzonej chemicznie żywności. W efekcie następuje poprawa stanu zdrowia pacjenta, polepszenie jego odporności oraz wzrost sił witalnych. Przy czym do bezpośrednich skutków regeneracji centrów energetycznych należy:

 • obniżenie poziomu cholesterolu,
 • podwyższenie enzymów glikolowych,
 • zbudowanie ochrony przeciwzapalnej,
 • poprawa wrażliwości na insulinę,
 • indukcja syntezy białek obronnych,
 • zwiększenie wazodylatacji, angiogenezy i erytropoezy.

Obniżenie stężenia tlenu powoduje szereg reakcji adaptacyjnych, które wywołują pozytywne zmiany fizjologiczne. Dzięki wywołaniu takiego zjawiska dochodzi w szczególności do:

 • poprawy ukrwienia mięśni,
 • polepszenia procesów metabolicznych,
 • zwiększenia liczby centrów energetycznych,
 • poprawy jakości krwinek czerwonych i hemoglobiny,
 • polepszenia wydolności krążeniowo-oddechowej.

Czy leczenie migreny poprzez hipoksję i hiperoksję jest bezpieczne?

IHHT to metoda, której zastosowanie przez specjalistę wymaga odpowiedniej wiedzy i praktycznego przygotowania do zabiegu. Bez względu na rodzaj zaburzenia czy choroby, która ma być leczona w ramach planowanej terapii, kluczowe jest wywołanie hipoksji z zachowaniem odpowiednich parametrów dotyczących niedotlenienia. Kluczowe jest to, by okresy hipoksji były krótkie, umiarkowane i w pełni kontrolowane. Zachowanie wszelkich procedur pozwala na to, by twierdzić, że terapia mitochondrialna nie stanowi zagrożenia dla pacjentów.

Równie istotna jest eliminacja przeciwwskazań do zabiegu przed rozpoczęciem rehabilitacji IHHT. Medyczne przeciwwskazania do opisywanej terapii to między innymi wady serca. Zabieg nie może odbyć się także wtedy, kiedy u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową bądź ma on nieustabilizowane ciśnienie tętnicze. Dlatego przed przystąpieniem do terapii mitochondrialnej konieczne jest odbycie przez pacjenta konsultacji lekarskiej. W trakcie wizyty specjalista ustali, czy w przypadku danej osoby planowany zabieg jest możliwy oraz czy przyniesie on z dużym prawdopodobieństwem oczekiwane rezultaty.

Warto wiedzieć: Rehabilitacja mitochondrialna nie jest możliwa w przypadku wad serca, choroby wieńcowej oraz nieustabilizowanego ciśnienia tętniczego.

Jakie jeszcze zaburzenia podlegają leczeniu za pomocą terapii IHHT?

Terapia IHHT sprawdza się w migrenie przewlekłej, ale nie tylko. Uznaje się, że taka rehabilitacja leczy bądź wspiera również pacjentów cierpiących na inne schorzenia czy zaburzenia o podłożu neurologicznym. Metoda ta jest stosowana między innymi w przypadku ADHD, upośledzenia umysłowego czy autyzmu. Do obszarów jej wykorzystania należą także choroby układu oddechowego czy medycyna sportowa. Oto lista przykładowych schorzeń bądź zaburzeń, których leczenie może być uzupełnianie leczeniem mitochondrialnym:

 • stwardnienie rozsiane,
 • demencja,
 • niewydolność oddechowa,
 • borelioza,
 • obniżone napięcie mięśni,
 • tarczyca,
 • cukrzyca,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • nadciśnienie,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nadmierny apetyt,
 • otyłość.

Ile kosztuje terapia IHHT?

Kosz terapii mitochondrialnej jest bezpośrednio uzależniony od miejsca, w którym przeprowadzane jest takie leczenie. Ważny jest też niewątpliwie sprzęt stosowany w trakcie zabiegu – przykładem jest wykorzystywane przez nas urządzenie CellOxy. W przypadku migreny przewlekłej bądź innego wskazania do wykonania rehabilitacji IHHT prosimy o bezpośredni kontakt z naszą kliniką. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji związanych z planowaną terapią i przedstawimy nasz aktualny cennik.

Źródła:

Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521690X12000644?via%3Dihub

Current perspectives on mitochondrial dysfunction in migraine | Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.15676

Energy metabolism disturbance in migraine: From a mitochondrial point of view | frontiers https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2023.1133528/full

https://medycynamitochondrialna.com/

Migrena | Po Dyplomie https://podyplomie.pl/wiedza/neurologia/218,migrena

Mitochondria as a Cellular Hub in Infection and Inflammation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34768767/

Mitochondria in Early Life | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545736/

Mitochondria in Health and Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31284394/

Mitochondria in the signaling pathways that control longevity and health span | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163719301564?via%3Dihub

Mitochondria: in sickness and in health | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22424226/

Mitochondria—Fundamental to Life and Health | National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684129/

Mitochondrial form and function | Nature https://www.nature.com/articles/nature12985

Nutrients to Improve Mitochondrial Function to Reduce Brain Energy Deficit and Oxidative Stress in Migraine | MDPI https://www.mdpi.com/2072-6643/13/12/4433

Pyrroloquinoline Quinone Stimulates Mitochondrial Biogenesis through cAMP Response Element-binding Protein Phosphorylation and Increased PGC-1α Expression | JBC https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)66100-2/fulltext

The Interaction of Diet and Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cognition | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3574

The metabolic face of migraine – from pathophysiology to treatment | Springer Nature https://www.nature.com/articles/s41582-019-0255-4

The Mighty Mitochondria | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26942665/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!