Leczenie choroby Parkinsona. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Leczenie choroby Parkinsona. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Choroba Parkinsona to jedno z powszechniejszych schorzeń o podłożu neurologicznym, którego leczenie może być wspierane za pomocą nowoczesnej terapii mitochondrialnej. Dzięki terapii IHHT odbudowywane są wyniszczone wcześniej centra energetyczne, odpowiedzialne w organizmie między innymi za produkcję energii niezbędnej do funkcjonowania wszystkich organów. W ten sposób następuje polepszenie odporności pacjenta, zwiększenie angiogenezy i erytropoezy oraz wiele innych, cennych dla jego ogólnej kondycji rezultatów podjętego leczenia.

Czym jest choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona to schorzenie zwyrodnieniowe mózgu, które prowadzi do zaniku komórek nerwowych istoty czarnej. By ją rozpoznać, konieczna jest wnikliwa obserwacja pacjenta. Objawy zaawansowanej choroby, czyli rozwiniętego zespołu parkinsonowskiego to między innymi zaburzenie równowagi czy zaburzenie postawy ciała. Za objawy choroby Parkinsona uznaje się także tzw. drżenie parkinsonowskie, spowolnione wykonywanie podstawowych czynności oraz wzrost napięcia mięśniowego.

Na czym polega leczenie choroby Parkinsona?

Jako jeden z najważniejszych elementów jej patogenezy wskazuje się dysfunkcję mitochondriów skutkującą ograniczeniem funkcjonalności poszczególnych organów. Choroba Parkinsona należy do grupy schorzeń, w przypadku których wolne rodniki i zaburzenia mitochondrialne odgrywają kluczową rolę. Z tego powodu do czynności terapeutycznych uwzględnianych w jej leczeniu należy stosowanie odpowiednio opracowanej diety, która jest bogata w związki wykazujące działanie przeciwutleniające i wychwytujące wolne rodniki. W ramach leczenia choroby Parkinsona zastosowana być może również nowoczesna terapia mitochondrialna, mająca na celu odbudowę uszkodzonych centrów energetycznych.

Warto wiedzieć: By możliwe było opracowanie terapii mającej na celu opóźnianie rozwoju opisywanej choroby oraz redukcję związanych z nią dolegliwości, konieczna jest konsultacja neurologiczna, będąca punktem wyjścia w procesie tworzenia planu leczenia.

Chorobę Parkinsona leczy się również za pomocą terapii farmakologicznej czy terapii operacyjnej. Warto przy tym zaznaczyć, że znacznie bardziej problematyczne jest leczenie pacjentów, u których diagnozuje się zaawansowane stadium tej choroby. Dolegliwości występujące na takim etapie mogą utrudniać prowadzenie terapii. Należą do nich na przykład napady bezruchu oraz ograniczone czasowo działanie przyjmowanych przez chorego leków. W chorobie Parkinsona pojawiają się także problemy umysłowe, polegające między innymi na zaburzeniach orientacji przestrzennej.

Przyczyny zaawansowanej choroby Parkinsona

Za jeden z kluczowych elementów patogenezy choroby Parkinsona uznaje się dysfunkcję mitochondriów. U osób cierpiących na to schorzenie dochodzi do upośledzenia funkcji jednego z czterech kompleksów uczestniczących w produkcji energii. Niska wydajność tego kompleksu jest dostrzegalna między innymi w mięśniach szkieletowych i płytkach krwi. Co istotne, może mieć to kluczowe znaczenie w kontekście zmniejszenia wydajności mitochondriów i tym samym obniżenia energii oraz programowej śmierci komórek.

Warto wiedzieć: Uszkodzenia mitochondriów i związane z tym dysfunkcje neuronów są typowe dla choroby Parkinsona, ale nie tylko. Występują również między innymi w przypadku choroby Alzheimera.

Czym są i jakie funkcje pełnią mitochondria?

Mitochondria to inaczej centra energetyczne, które znajdują się w każdej ludzkiej komórce. Dzięki nim do organizmu dostarczana jest energia niezbędna do życia, co umożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie. Właśnie dlatego w sytuacji uszkodzenia nadmiernej ilości mitochondriów dochodzi do tego, że organizm zaczyna pracować w niepełnym zakresie. Do czynników, które to powodują, należy między innymi:

 • niewłaściwa dieta,
 • nadczynność tarczycy,
 • przewlekłe infekcje,
 • przewlekłe stany zapalne,
 • przewlekły stres,
 • zanieczyszczone powietrze,
 • przetworzona chemicznie żywność.

Warto przy tym podkreślić, że do zadań mitochondriów należy nie tylko produkcja energii niezbędnej do pracy każdego organu, ale i pełnienie szeregu innych funkcji, bezpośrednio związanych z ogólną kondycją ciała człowieka. Mitochondria odpowiedzialne są również za zarządzaniem cyklem życia i śmierci komórki. Uczestniczą także w oczyszczaniu i odtruwaniu organizmu, a także w wytwarzaniu substratów, które go budują.

Warto wiedzieć: W mitochondriach zachodzi proces wytwarzania energii ze składników odżywczych oraz produkcja tzw. energetycznej waluty, czyli ATP, dzięki której człowiek jest zdrowy i płodny, a jego organizm wykazuje zdolność do samoregeneracji.

Człowiek pozbawiony mitochondriów nie byłby w stanie funkcjonować. Właśnie z tego powodu tak ważne jest to, by zwiększać ich ilość. I choć organizm ludzki jest zdolny do regeneracji komórkowej i co za tym idzie – może samodzielnie wyprodukować utracone mitochondria, to w przypadku dużych ubytków tych centrów energetycznych energii jest zbyt mało, by kondycja człowieka nie została znacznie pogorszona.

Warto wiedzieć: Ubytki mitochondriów na poziomie ok. 40% powodują, że organizm traci zdolność do prawidłowego funkcjonowania.

Jak odbudować mitochondria?

Sposobem na odbudowę zniszczonych mitochondriów jest na przykład zdrowe odżywianie się. Szczególnie korzystne jest w tym kontekście stosowanie diety niskowęglowodanowej i bogatej w zdrowe tłuszcze, które budują błony mitochondrialne. Istotna jest też aktywność fizyczna, poprawiająca funkcje mitochondriów i zabezpieczająca organizm przez nitrostresem – prowadzącym do uszkodzeń mitochondrialnych. Odbudowa centrów energetycznych odbywa się również poprzez dobry, zdrowy sen oraz spokój psychiczny.

Inną metodą odbudowy mitochondriów jest terapia IHHT bazująca na naprzemiennej hipoksji. Dzięki niej możliwe jest powiększenie liczby zdrowych centrów energetycznych, a tym samym polepszenie ogólnej kondycji organizmu. Takie leczenie pozwala jednocześnie na ograniczenie ryzyka skrajnego wyniszczenia mitochondriów, które powoduje ograniczenie funkcjonalności wielu rozmaitych układów, między innymi układu immunologicznego.

Jak przebiega terapia mitochondrialna?

Terapia mitochondrialna bazuje na zjawisku hipoksji, czyli na celowym doprowadzeniu do niedotlenienia organizmu pacjenta. Polega ona na odpowiednio opracowanym treningu komórek, a mianowicie na stymulacji endogenicznych mechanizmów obronnych na wszystkich możliwych poziomach – od genu do całej tkanki czy organu. Podczas terapii pacjent wdycha powietrze naprzemiennie o niskim i wysokim stężeniu, co w rezultacie pozwala na uzyskanie oczekiwanych efektów terapeutycznych.

W trakcie zabiegu IHHT wywoływane są krótkie i w pełni kontrolowane momenty niedotleniania organizmu, które wynoszą nie mniej niż 9%. Dzięki temu komórki doświadczają stresu wyłącznie na umiarkowanym poziomie i dochodzi do głębokiej rekonwalescencji komórkowej. Warto przy tym dodać, że niedotlenienie jest czynnikiem zagrażającym zdrowiu pacjenta – natomiast nie wtedy, kiedy jest ono odpowiednio zaplanowane i następnie kontrolowane przez specjalistę odpowiedzialnego za przeprowadzenie terapii.

Urządzenia stosowane w trakcie leczenia IHHT

Podczas terapii prowadzonej w centrum medycznym VitMeUp mającej na celu odbudowę wyniszczonych mitochondriów stosowane jest urządzenie CellOxy, pozwalające na uzyskanie stałej hiperoksji 35% ± 2%. Taki sprzęt umożliwia optymalizację faz dotleniania, a wbudowany w niego specjalny system eliminuje hiperoksję, po czym powoduje zmianę tego stanu w normoksję – w momencie, w którym pojawia się saturacja sprzed hipoksji.

Jakie są efekty terapii mitochondrialnej?

Za pomocą opisywanej terapii usprawniana jest praca centrów energetycznych w każdej komórce ciała pacjenta. Przy czym do jej szczegółowo ujmowanych rezultatów należy obniżenie poziomu cholesterolu, zwiększenie wrażliwości na insulinę, indukcja syntezy białek ochronnych oraz podwyższenie enzymów glikolowych. Terapia mitochondrialna powoduje również zbudowanie ochrony przeciwzapalnej, a także zwiększenie wazodylatacji, angiogenezy oraz erytropoezy.

 • Ochrona przeciwzapalna
 • Zwiększenie wazodylatacji
 • Zwiększenie angiogenezy
 • Zwiększenie erytropoezy
 • Obniżenie poziomu cholesterolu
 • Zwiększenie wrażliwości na insulinę
 • Indukcja syntezy białek obronnych
 • Podwyższenie enzymów glikolowych

Zastosowanie terapii IHHT w leczeniu chorób neurologicznych

W przypadku choroby Parkinsona terapia mitochondrialna jest jednym ze sposobów na eliminację związanych z nią dolegliwości. Taki rezultat dotyczy również innych chorób neurologicznych. Właśnie dlatego medycyna mitochondrialna znalazła zastosowanie również w przypadku takich schorzeń czy zaburzeń o podłożu neurologicznym jak:

 • demencja,
 • autyzm,
 • ADHD,
 • zespół Aspergera,
 • choroba Alzheimera,
 • nawracająca migrena,
 • upośledzenie umysłowe,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego.

Inne obszary zastosowania terapii IHHT

 • Choroby ogólnoustrojowe
 • Choroby reumatyczne
 • Zaburzenia pracy układu trawiennego
 • Schorzenia kardiologiczne
 • Schorzenia neurologiczne
 • Choroby układu oddechowego
 • Zaburzenia hormonalne
 • Terapia geriatryczna
 • Farmakoterapia i chemioterapia
 • Medycyna sportowa

Leczenie choroby Parkinsona w klinice VitMeUp

Oprócz prowadzenia terapii witaminowych klinika VitMeUp specjalizuje się również w realizacji innego rodzaju procesów terapeutycznych. Jednym z innych działań mieszczących się w naszej ofercie jest terapia mitochondrialna, w trakcie której bazujemy na funkcjonalności urządzenia CellOxy, przeznaczonego do leczenia IHHT. Dzięki niej umożliwiamy wsparcie leczenia między innymi chorób o podłożu neurologicznym, czyli na przykład terapii choroby Parkinsona.

Źródła:

[Parkinson’s Disease: Clinical Review and Update] | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31625879/

Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521690X12000644?via%3Dihub

https://medycynamitochondrialna.com/

Mitochondria as a Cellular Hub in Infection and Inflammation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34768767/

Mitochondria in Early Life | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545736/

Mitochondria in Health and Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31284394/

Mitochondria in the signaling pathways that control longevity and health span | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163719301564?via%3Dihub

Mitochondria: in sickness and in health | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22424226/

Mitochondria—Fundamental to Life and Health | National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684129/

Mitochondrial abnormalities in Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease: can mitochondria be targeted therapeutically? | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30026371/

Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in Parkinson’s disease | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301008213000403?via%3Dihub

Mitochondrial form and function | Nature https://www.nature.com/articles/nature12985

Parkinson’s Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30704685/

Pyrroloquinoline Quinone Stimulates Mitochondrial Biogenesis through cAMP Response Element-binding Protein Phosphorylation and Increased PGC-1α Expression | JBC https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)66100-2/fulltext

The Interaction of Diet and Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cognition | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3574

The Mighty Mitochondria | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26942665/

The Role of Mitochondria in Neurodegenerative Diseases: the Lesson from Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease | Springer Link https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-020-01926-1

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!