Leczenie choroby Alzheimera. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Leczenie choroby Alzheimera. Terapia mitochondrialna IHHT Wrocław

Terapia mitochondrialna to jedna z metod terapeutycznych, które są wykorzystywane w procesie leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Celem zastosowania terapii IHHT może być więc na przykład wywołanie określonych efektów leczniczych u osób cierpiących na chorobę Alzheimera (AD). Taka rehabilitacja pozwala na poprawę funkcji mitochondriów w każdej komórce ciała, dzięki czemu jest uznawana za korzystną formę wsparcia pacjentów, u których stwierdzona została wskazana choroba.

Choroba Alzheimera – podstawowe informacje

Choroba Alzheimera to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna. Zaliczana jest więc do kategorii postępujących schorzeń układu nerwowego, w przypadku których następuje utrata komórek nerwowych. Charakterystyczne dla jej przebiegu są objawy niesłusznie wiązane z wiekiem danej osoby lub ze stresem, którego miałaby ona doświadczać. U pacjentów, którzy na nią cierpią, dostrzegalne są między innymi trudności z zapamiętywaniem, splątanie, agresja, wahania nastroju, drażliwość, problemy językowe oraz utrata pamięci długotrwałej.

Warto wiedzieć: Choroba Alzheimera, podobnie jak zwykły proces starzenia się organizmu, jest związana z upośledzeniem wielu funkcji zależnych od mitochondriów.

Terapia rTMS i inne metody leczenia Alzheimera

W leczeniu choroby Alzheimera stosowane są rozmaite metody. Choć warto podkreślić, że aktualnie typowe dla tego procesu jest leczenie objawowe. Niemniej wybrane z dostępnych metod mogą w znacznym stopniu poprawić kondycję pacjenta. Przy czym zaleca się, by typowo medyczne terapie były wspierane ćwiczeniami umysłowymi oraz fizycznymi, a także zrównoważoną dietą.

Leczenie Alzheimera, w możliwym aktualnie zakresie, polega na przykład na zastosowaniu systemów rTMS. Terapia tego typu bazuje na wykorzystaniu systemów generujących silne pole magnetyczne, które przedostaje się przez kości czaszki do kory mózgowej. Na skutek leczenia dochodzi między innymi do poprawy aktywności receptorów.

Jedną z metod wspierających proces leczenia choroby Alzheimera jest również terapia mitochondrialna. Warto przy tym podkreślić, że medycyna, z której wyrosła taka forma leczenia, przyjmuje współcześnie dwojaką postać. Z jednej strony terapią mitochondrialną nazywa się przyjmowanie suplementów diety, tzw. mitoceutyków, odżywiających mitochondria. Z drugiej strony możliwe jest leczenie mitochondrialne polegające na naprzemiennym podawaniu pacjentowi powietrza o niskim i wysokim stężeniu tlenu.

Warto wiedzieć: IHHT to terapia, której celem jest odbudowanie centrów energetycznych znajdujących się w organizmie ludzkim w sposób naturalny, bez wykorzystania jakichkolwiek leków czy suplementów diety.

Terapia IHHT a leczenie Alzheimera

Badania kliniczne dowodzą, że spadek mózgowego metabolizmu glukozy jest zjawiskiem poprzedzającym symptomy choroby Alzheimera. Co więcej, jest on poważniejszy niż ten, który pojawia się w przebiegu normalnego starzenia się organizmu. A należy podkreślić, że produkcja energii z glukozy reguluje większość aktywności mózgu. Jednocześnie umożliwia utrzymanie zdrowia komórkowego. Dlatego, kiedy komórki nie zostają zaopatrzone w odpowiednio dużo energii, możliwe jest pojawienie się kaskady neuropatologicznej. Ze względu na specyfikę schorzeń neurodegeneracyjnych takie zjawisko jest wiązane z chorobą Alzheimera.

Większość energii, której źródłem jest proces utleniania glukozy, wytwarza się w mitochondriach. Nie zaskakuje więc fakt, że w przebiegu Alzheimera, podobnie zresztą jak podczas zwykłego procesu starzenia się organizmu, dochodzi do zaburzenia wielu funkcji zależnych od mitochondriów. Dlatego przypuszcza się, że nieprawidłowe funkcjonowanie mitochondriów w mózgu pacjenta ma bezpośredni związek z patologicznym charakterem tej choroby.

Warto wiedzieć: U pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera medycyna związana z terapią IHHT stanowi wsparcie w procesie terapii neurologicznej. Dzięki IHHT terapia osób z Alzheimerem może przynieść lepsze rezultaty.

Na czym polega terapia mitochondrialna? Podstawy IHHT

Terapia mitochondrialna to inaczej trening komórek organizmu polegający na naprzemiennym podawaniu pacjentowi powietrza o niskim i wysokim stężeniu tlenu. W rezultacie dochodzi do poprawy pracy komórek, dzięki czemu organizm zaczyna eliminować osłabione wcześniej mitochondria. W naszej klinice zabieg ten odbywa się za pomocą urządzenia CellOxy, które umożliwia stałą hiperoksję 35% ± 2% oraz optymalizację faz dotleniania.

Warto wiedzieć: Terapia ta to inaczej trening komórek. Za jej pomocą możliwa jest stymulacja własnych endogenicznych mechanizmów obrony na wszystkich możliwych poziomach – od genu do organu czy tkanki.

Warto wiedzieć: Celem terapii mitochondrialnej jest wzmocnienie organizmu, a w szczególności układu immunologicznego. Dzieje się to poprzez usprawnienie funkcjonowania mitochondriów w każdej komórce ciała pacjenta.

Na skutek takiej terapii wzmacniany jest układ odpornościowy pacjenta. Co jednak kluczowe w kontekście rozwoju Alzheimera, terapia stymulująca mitochondria powoduje spowolnienie procesu starzenia się organizmu. Medycyna mitochondrialna umożliwia także polepszenie sprawności umysłowej i jednocześnie umiejętności zapamiętywania czy koncentracji.

Warto wiedzieć: Medycyna bardzo często koncentruje się na objawowym leczeniu danej choroby, podczas gdy terapia mitochondrialna polega na terapii konkretnych zaburzeń organizmu u źródła problemu.

Sprzęt wykorzystywany w trakcie terapii mitochondrialnej

Terapia IHHT jest przeprowadzana w naszej klinice z wykorzystaniem urządzenia CellOxy, które umożliwia wdychanie niedotlenionego powietrza z przerwami na natlenione powietrze. W stałym zestawie takiego sprzętu znajdują się między innymi maski tlenowe, przez które pacjentowi podawana jest dokładnie kontrolowana mieszanina powietrza. W trakcie terapii osoba poddawana zabiegowi przyjmuje siedzącą lub leżącą pozycję. Co ciekawe, terapia mitochondrialna bardzo często określana jest przez pacjentów jako głęboko relaksująca.

Co ma na celu terapia mitochondrialna?

Umiarkowany stres komórek, wywoływany za pomocą opisywanej terapii, sprawia, że w aparacie mitochondrialnym zachodzą korzystne dla organizmu zmiany. Komórki adaptują się do wywołanej hipoksji, stare mitochondria obumierają, a na ich miejsce powstają nowe – zdrowe i zdolne do podtrzymywania homeostazy w organizmie pacjenta. Rezultatem takiej terapii jest w szczególności:

 • indukcja syntezy białek obronnych,
 • działanie przeciwzapalne,
 • obniżenie poziomu cholesterolu,
 • poprawa wrażliwości na insulinę,
 • wzrost enzymów glikolowych,
 • zwiększenie angiogenezy,
 • zwiększenie 4wazodylatacji,
 • zwiększenie erytropoezy.

Efektem podjętej terapii jest między innymi poprawa wydolności oraz spowolnienie procesu starzenia się organizmu. Rezultatem terapii odbudowującej centra energetyczne jest również polepszenie zdolności koncentracji, a także poprawa ogólnej sprawności umysłowej. Leczenie mitochondrialne bywa stosowane też po to, by zwiększyć kondycję u osób aktywnych fizycznie, wzmocnić układ odpornościowy oraz wyleczyć chroniczne zmęczenie, którego doświadcza osoba poddawana zabiegowi.

Warto wiedzieć: U zdrowych osób terapia służąca regeneracji centrów energetycznych pomaga w eliminacji zmęczenia i stresu, wzmacniając jednocześnie odporność pacjenta i chroniąc go w ten sposób przed rozmaitymi infekcjami.

Medycyna mitochondrialna jako metoda walki z chorobami neurologicznymi

Terapia ta znalazła zastosowanie między innymi w procesie leczenia schorzeń o podłożu neurologicznym. Ze względu na możliwe rezultaty podjętej terapii bywa ona wykorzystywana na przykład u pacjentów z demencją. Także choroba Parkinsona czy zespół Aspergera jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia w opisywanej formie. Do takich wskazań należy również ADHD, nawracające migreny i bóle głowy, autyzm, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, upośledzenie umysłowe oraz uszkodzenie rdzenia kręgowego.

Warto wiedzieć: Na podstawie danych naukowych stwierdzono, że starzenie się i demencja mają wspólny szlak metaboliczny związany z funkcją centrów energetycznych mózgu, który może mieć ukierunkowanie terapeutyczne.

Jakie jeszcze choroby leczy terapia IHHT?

Opisywana terapia może przekładać się na poprawę jakości życia pacjentów – takich, u których konieczna jest terapia choroby AD, ale nie tylko. Rehabilitacja z zastosowaniem tej terapii sprawdza się również w procesie leczenia schorzeń układu oddechowego, schorzeń ogólnoustrojowych, zaburzeń hormonalnych czy schorzeń reumatycznych. Terapia ta bywa też wykorzystywana w celu łagodzenia skutków farmakoterapii i chemioterapii. Obszarem jej zastosowania jest nawet medycyna sportowa: od dawna korzystają z niej elitarni światowi zawodnicy.

Źródła:

A systematic review and meta-analysis of rTMS effects on cognitive enhancement in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197458019302982?via%3Dihub

Cellular and molecular mechanisms of mitochondrial function | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521690X12000644?via%3Dihub

Disentangling Mitochondria in Alzheimer’s Disease | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/22/21/11520

Elevating acetyl-CoA levels reduces aspects of brain aging | eLife https://elifesciences.org/articles/47866

https://medycynamitochondrialna.com/

Mitochondria and Mitochondrial Cascades in Alzheimer’s Disease | IOS Press https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad170585

Mitochondria as a Cellular Hub in Infection and Inflammation | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34768767/

Mitochondria in Early Life | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545736/

Mitochondria in Health and Disease | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31284394/

Mitochondria in the signaling pathways that control longevity and health span | ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163719301564?via%3Dihub

Mitochondria: in sickness and in health | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22424226/

Mitochondria—Fundamental to Life and Health | National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684129/

Mitochondrial abnormalities in Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease: can mitochondria be targeted therapeutically? | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30026371/

Mitochondrial form and function | Nature https://www.nature.com/articles/nature12985

Pyrroloquinoline Quinone Stimulates Mitochondrial Biogenesis through cAMP Response Element-binding Protein Phosphorylation and Increased PGC-1α Expression | JBC https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)66100-2/fulltext

The Interaction of Diet and Mitochondrial Dysfunction in Aging and Cognition | MDPI https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3574

The Mighty Mitochondria | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26942665/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!