Evidence-Based Medicine

Evidence-Based Medicine

Podstawą działalności naszej kliniki witaminowej VitMeUp jest Evidence-Based Medicine (EBM) – „medycyna oparta na dowodach”, „medycyna oparta na faktach”, „praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach” lub inaczej „ewaluacja badań medycznych”. Stanowi ona źródło naszej aktywności, a jednocześnie gwarant odpowiedniego wykorzystania dostępnych osiągnięć nauki w naszej codziennej praktyce medycznej.

Czym jest Evidence-Based Medicine?

Evidence-Based Medicine to medycyna oparta na faktach. Polega na wykorzystywaniu w postępowaniu klinicznym wiarygodnych dowodów naukowych, które mają związek ze skutecznością i bezpieczeństwem stosowania poszczególnych metod terapeutycznych. Przy czym wspomniane dowody stanowią efekt różnej aktywności, na przykład w postaci badań obserwacyjnych. EBM wywodzi się z epidemiologii klinicznej zajmującej się kwestią eksperymentu medycznego oraz weryfikacją badań klinicznych. Jednocześnie stanowi naukę będącą odpowiedzią na praktykę bazowania w medycynie na naukach podstawowych, takich jak na przykład biochemia czy patofizjologia.

Źródłem Evidence-Based Medicine jest odkrycie wiedeńskiego lekarza Ignanza Semmelweisa, który w 1840 roku obniżył umieralność kobiet będących w połogu z 12% do zaledwie 2%. Na podstawie przeprowadzonych badań statycznych wysnuł on tezę, zgodnie z którą zakażenia poporodowe wynikają z czynnika zakaźnego przenoszonego przez lekarzy opuszczających uprzednio prosektorium. Dzięki wprowadzeniu procedury dezynfekcji rąk Semmelweis dokonał wielkiego osiągnięcia – choć nie umiał dokładnie wyjaśnić, jak dochodziło do zakażenia (uczynił to Ludwik Pasteur, 20 lat później).

Jakie są cele EBM?

Evidence-Based Medicine jest zbiorem odpowiednio wyselekcjonowanych, wiarygodnych i aktualnych danych o charakterze naukowym, które umożliwiają efektywne wykorzystanie dostępnych dowodów naukowych w praktyce klinicznej. Jednocześnie stanowi ona integrację opisywanych dowodów z doświadczeniem klinicznym i potrzebami pacjentów. Celem EBM jest natomiast systematyzacja wykorzystywanej współcześnie wiedzy medycznej. Zwolennicy Evidence-Based Medicine dążą do tego, by zrealizować następujące dążenia:

 • oddzielić fakty od powtarzanej nieprawdy,
 • rozróżnić pewność i przypuszczenia,
 • obalić przesądy zakorzenione w folklorze,
 • nazwać wiedzę i zdefiniować dogmaty,
 • odseparować wyniki badań od zapewnień.

Do czego w medycynie służy dowód naukowy?

By wszystkie te cele mogły zostać osiągnięte, konieczne jest precyzyjne wykorzystywanie dowodów naukowych, które potwierdzają lub zaprzeczają badanej hipotezie. Dowody te stanowią zatem bazę medycyny opartej na faktach, przy czym wywodzą się one z badań eksperymentalnych (w szczególności modeli zwierzęcych), a także wybranych faz badań klinicznych. W medycynie potrzebne są przede wszystkim po to, by specjaliści mogli:

 • wykorzystać najbardziej odpowiednią metodę diagnostyczną,
 • opracować precyzyjny, spersonalizowany plan leczenia, 
 • zastosować terapię, która przynosi pacjentowi maksymalną liczbę korzyści.

Na czym bazuje Evidence-Based Medicine?

Podstawą EBM są w szczególności skrupulatnie gromadzone, aktualne wyniki opublikowanych dotychczas badań naukowych. Medycyna oparta na faktach opiera się również na sprawdzonych bazach informacji medycznej, metaanalizach prowadzonych na licznych grupach, podstawach biostatystyki oraz przeglądach systematycznych przynoszących konkretne, wiarygodne dane o charakterze naukowym. Wszystkie te źródła stanowią materiał służący różnym specjalistom i ekspertom do przygotowywania dokładnych wytycznych czy skonkretyzowanych stanowisk w kontekście danego zagadnienia. Podsumowując, Evidence-Based Medicine to zbiór wiedzy usystematyzowanej na podstawie takich źródeł jak:

 • wyniki badań naukowych,
 • bazy informacji medycznej,
 • przeglądy systematyczne,
 • podstawy biostatystyki,
 • metaanalizy przeprowadzane na licznych grupach.

Różne poziomy dowodów klinicznych

Wszelkie wytyczne czy stanowiska ekspertów bądź inne zbiory danych opracowane zgodnie z procedurą Evidence-Based Medicine są przygotowywane na podstawie sprawdzonych, wiarygodnych informacjach, stanowiących na przykład wyniki badań obserwacyjnych. Przy czym każdy dowód naukowy jest przypisywany do konkretnej klasy zaleceń oraz określonego poziomu wiarygodności. 

Możliwe klasy zaleceń

Klasa

Specyfika

I

Dowody z badań naukowych i/lub powszechna zgodność opinii, że konkretne leczenie lub zabieg jest korzystny, przydatny i skuteczny.

II

Sprzeczne dowody z badań naukowych i/lub rozbieżność opinii na temat przydatności/ skuteczności danego leczenia lub zabiegu.

IIa

Dowody/opinie przemawiające w większości za przydatnością/skutecznością.

IIb

Przydatność/skuteczność jest gorzej potwierdzona przez dowody/opinie.

III

Dowody z badań naukowych lub powszechna zgodność opinii, że dane leczenie lub zabieg nie są przydatne/skuteczne, a w niektórych przypadkach mogą być szkodliwe.

IV

Dowody w odniesieniu do raportów lub opinii ekspertów, lub na podstawie klinicznego doświadczenia ekspertów danej dziedziny. Brak dowodów z bezpośrednich badań naukowych. 

Poziom wiarygodności danych

Poziom A

Dane, których źródłem są liczne randomizowane próby kliniczne lub metaanalizy.

Poziom B

Dane, których źródłem jest jedna randomizowana próba kliniczna lub duże badania nierandomizowane.

Poziom C

Uzgodniona opinia ekspertów i/lub dane, których źródłem są małe badania, badania retrospektywne i rejestry.

Metody postępowania w EBM

Każdy proces postępowania typowy dla procedury Evidence-Based Medicine polega na wykonaniu pięciu głównych czynności oraz czynności szczegółowych. 

     Krok 1. Sprecyzowanie problemu poprzez precyzyjne sformułowanie pytania.

     Krok 2. Systematyczne gromadzenie najlepszych dowodów naukowych.

     Krok 3. Krytyczna ocena jednolitości dowodów, a w tym identyfikacja:

 • błędów systematycznych mających swoje źródło np. w nieodpowiednim doborze próby, 
 • klinicznego znaczenia wyników badań,
 • sposobności syntetyzowania wyników badań,
 • rozpoznania i leczenia w kontekście ilościowym,
 • oddziaływania wielkości próby na wyniki sprawdzenia.

     Krok 4. Wykorzystanie uzyskanych wyników badań.

     Krok 5. Ocena efektywności podjętego działania.

EBM w nowoczesnej medycynie

W tradycyjnej praktyce problemy kliniczne są rozwiązywane poprzez przeprowadzenie własnych obserwacji klinicznych, analizę dostrzeżonych procesów fizjologicznych i patologicznych, zgromadzenie niezbędnych informacji na podstawie dostępnych podręczników oraz uzyskanie opinii eksperta w konkretnej dziedzinie. 

W nowoczesnym podejściu problem kliniczny jest rozwiązywany zgodnie z odmiennym schematem. Na początku stawiane jest pytanie kliniczne, co ma prowadzić do identyfikacji wiarygodnych badań na dany temat. W kolejnym etapie następuje analiza i ocena wiarygodności znalezionych wyników badań. Dopiero po tym dochodzi do zestawienia zdobytych informacji z posiadaną wiedzą, a finalnie do podjęcia decyzji.

Podstawowe zasady EBM

Choć Evidence-Based Medicine bazuje na dowodach naukowych, to nie powinny one być wystarczające do podejmowania decyzji. Kluczowe jest to, by lekarz w sposób właściwy wykorzystywał dostępne wyniki badań. Na EBM składają się takie zagadnienia jak: dane z badań naukowych, umiejętności i doświadczenie lekarza, system wartości pacjenta i jego preferencje oraz aktualna sytuacja kliniczna. Istotne jest również to, że podstawowe zasady Evidence-Based Medicine odnoszą się nie tylko do indywidualnej praktyki lekarskiej, ale i do instytucji, a nawet do ogólnie pojmowanego systemu opieki zdrowotnej.

Źródła:

Autorytet medycyny opartej na dowodach naukowych a niepewność poznania naukowego | Po Dyplomie https://podyplomie.pl/medycyna/10561,autorytet-medycyny-opartej-na-dowodach-naukowych-a-niepewnosc-poznania-naukowego 

Co to jest EMB | Polski Instytut Evidence-Based Medicine https://ebm.org.pl/show.php?aid=15267&_tc=E39E083B4143C0ACB4D496E650768BB2

Evidence Based Medicine: A Paradigm for Clinical Practice |Journal of Gandaki Medical College-Nepal

Podstawy Evidence-Based Medicine | Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych https://poradnik-naukowy.gumed.edu.pl/

Wlewy witaminowe

Odpowiednio skomponowana kroplówka witaminowa, jest idealnym sposobem nawadniającym organizm pacjentów i stanowi bardzo wydajną formę wspomagania leczenia chorych, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trychologia

Trychologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych z włosami i skórą głowy takimi jak:

 • nadmierne wypadanie włosów
 • łysienie
 • łupież
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • przetłuszczanie się włosów i skóry głowy

Medycyna estetyczna

W ofercie medycyny estetycznej VitMeUp posiadamy:
*zabiegi mezoterapii,
*botoks,
*nici,
*lipoliza iniekcyjna,
*peelingi.

Badania diagnostyczne

W naszej klinice posiadamy szeroki pakiet badań z oferty największej w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

Badania można wykonać bez skierowania, a ich wyniki poznać online.

Zaplanuj swoją wizytę z VitMeUp

Kontakt

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie

Wizyta

Umów wizytę do swojego domu lub odwiedź jedną z kilku naszych placówek

Zdrowie

Spotkaj się z naszym wykwalifikowanym personelem medycznym i rozpocznij swoją ścieżkę leczenia!